Ťažiskom jej činnosti je projektovanie rozvádzačov, ktoré ponúka pre segment technického zariadenia budov (domové rozvádzače) aj pre priemysel. Spočiatku fungovalo toto oddelenie spoločnosti ako zmluvný výrobca pre svojich zákazníkov. Následne bol predmet podnikania cielene rozšírený o (polo)automatizované systémy na montáž káblov, označovanie a spracovanie kovov, ako aj inteligentné služby typu optimalizácia rozvádzačov. Výsledkom bolo, že čoraz viac spoločností využíva výhody technického know-how značky Alexander Bürkle. Projektovanie rozvádzačov preto permanentne narastalo.

Začiatky s inteligentnou budovou

Pred približne rokom a pol sa vedenie firmy rozhodlo sústavne rozširovať inžinierske služby v tejto oblasti a ukazovať zákazníkom cestu k Priemyslu 4.0 pomocou nového konceptu plánovania elektrotechnických systémov. Oblasť technológií budov bola prvá. „Vymenili sme softvér ECAD a prešli na EPLAN, ktorý ponúka najlepšie možnosti využitia dát end-to-end – od konceptu cez detailné plánovanie až po prevádzku zariadení,“ vysvetľuje technický manažér Fabian Camek.

Výhody návrhu rozvádzača pomocou systémov EPLAN Cogineer a EPLAN Preplanning možno zhrnúť do jednej vety: „Kým projektant – obvykle priamo u zákazníka – konfiguruje rozvádzač a vyberá a priraďuje komponenty pomocou myši (drag & drop), systém ECAD vykonáva túto prácu v pozadí.“ Základné plánovacie činnosti prebiehajú automaticky do najmenších detailov. Rovnako ako príprava dát na výrobu v podobe označenia káblov a vodičov, aj 3D štruktúra rozvádzača je generovaná na základe štandardizovaných šablón automaticky.

Druhý krok: rozvádzače pre Priemysel 4.0

V druhom kroku previedla spoločnosť Alexander Bürkle tieto princípy na projektovanie rozvádzačov pre priemyselných zákazníkov, ako sú poprední výrobcovia obrábacích strojov. Aj tu rastie objem projekčných prác, takže dôležitým predpokladom je integrované plánovanie a návrh elektrotechnických schém na platforme EPLAN, začínajúci v EEC One (neskôr EPLAN Cogineer). Predbežné plánovanie sa vykonáva pomocou EPLAN Preplanning, 3D rozvrhnutie rozvádzača pomocou EPLAN Pro Panel a návrh hydraulického a pneumatického riadenia pomocou EPLAN Fluid.

Vysoký dopyt po údajoch o dieloch

Vopred bolo nutné splniť jeden dôležitý predpoklad automatizovaného návrhu a montáže rozvádzačov. Všetky komponenty potrebné na montáž domových rozvádzačov a – v druhom kroku – rozvádzačov pre priemysel sú uložené v systéme EPLAN so všetkými charakteristickými údajmi a rozmermi. Traja pracovníci v elektrotechnickom oddelení zaznamenávajú nové diely podľa štandardizovaných pokynov uložených v metodike práce a zadávajú ich do databázy súčiastok spoločnosti Alexander Bürkle. Je to úsilie, ktoré sa oplatí firme aj zákazníkom.

Databáza dielov ako základ digitálneho dvojčaťa

Je teda logické, že firma Alexander Bürkle ponúka tieto služby tiež zákazníkom v priemyselnom sektore. Poskytovanie údajov o dieloch podľa definovaných štandardov (Sprievodca projektovaním) sa vykonáva oddelene od návrhov rozvádzačov. Dopyt po údajoch je vysoký. Dôvodom tohto dopytu zo strany strojárov a ich zákazníkov je to, že z týchto údajov možno vytvoriť digitálne dvojča, t. j. virtuálny obraz stroja alebo systému, ktorý možno aktualizovať podľa jeho reálneho dvojčaťa počas celej jeho životnosti. „Vzhľadom na to, že digitálne a reálne systémy sú trvalo prepojené, vytvárajú pamäť objektov. Tí, ktorí používajú a udržujú digitálne údaje, šetria čas a peniaze, pretože môžu napríklad lepšie plánovať implementáciu a údržbu systému a v prípade potreby servisného zásahu môžu mať vždy po ruke všetky potrebné informácie. Tieto údaje sú tiež veľmi cenné pri modernizácii alebo premene stroja,“ konštatuje F. Camek.

Výhody end-to-end využitia dát

F. Camek spomína aj ďalšie výhody integrovaného plánovania elektrických častí. „Teraz realizujeme návrhy veľmi organizovane, počnúc funkciami a štruktúrami až po moduly a oblasti.“ Projektanti nezačínajú výberom veľkosti rozvádzača, pretože jeho veľkosť automaticky vyplynie z funkcií, súčastí a modulov. Ak zákazníci nemajú inú požiadavku, návrhári elektrických častí štandardne používajú rozvádzače spoločnosti Rittal. Podľa F. Cameka je jednou z veľkých výhod to, že vďaka zlepšeným pracovným postupom sú návrhy hneď od začiatku bezchybné. „Mnoho špecifických úloh, ako je výber vodičov pre káblové žľaby alebo označovanie prvkov, sa vykonáva automaticky. Údaje z projektu môžu byť dokonca použité s ohľadom na špecifikáciu balenia pre lodnú dopravu. Rozmery prepravky na mori, rovnako ako prepravnú hmotnosť zásielky možno odvodiť z podkladov EPLAN.“

Prvé použitie servera svorkovníc na svete

Server svorkovníc ďalej zlepšuje konzistenciu dát a ich transparentnosť. Softvér EPLAN bol prispôsobený tejto technológii, ktorá umožňuje centralizovanie infraštruktúry. Požadované údaje, ako sú 3D pohľady na rozvádzače, schémy obvodov atď., sa poskytujú nezávisle od použitého zobrazovacieho zariadenia, napr. notebooku alebo tabletu. „Sme prví na svete, ktorí tento nástroj používali, a tiež sme ho využili na prepojenie s elektroprojektantmi vo frankfurtskej pobočke. Tam navrhujeme a staviame rozvádzače pre americký trh v súlade s UL/ANSI a – pomocou servera svorkovníc – môžeme pristupovať k zdieľanému fondu údajov,“ pochválil sa F. Camek.

Na ceste od poskytovateľa výrobných služieb k systémovému integrátorovi

Vzhľadom na tieto výhody a vysoký dopyt po pokročilých inžinierskych službách nie je prekvapujúce, že spoločnosť Alexander Bürkle má s platformou EPLAN pocit, že je na správnej ceste. „Rozhodnutie bolo správne. Rozšírili sme naše portfólio a zintenzívnili kontakt so zákazníkmi, ktorým ušetríme veľa práce,“ konštatuje F. Camek.

Jedným z cieľov v blízkej budúcnosti je, aby zákazníci nakonfigurovali svoje projekty na platforme EPLAN poskytované firmou Alexander Bürkle a tým získali (vysoko automatizované) plánovanie so všetkými zoznamami dielov, 3D pohľadmi a schémami zapojenia. Prínosy tohto nového typu zdieľania úloh sú obrovské. Spoločnosť Alexander Bürkle očakáva 75 % skrátenie času potrebného na plánovanie elektrických častí. Zároveň tento nový prístup k návrhu zmení spôsob, akým zákazníci pracujú s technikmi. „Vyvíjame sa od výrobcu rozvádzačov a poskytovateľov projekčných služieb k systémovému integrátorovi,“ zhŕňa aktuálny vývoj vo firme F. Camek. A zákazníci firmy Alexander Bürkle sledujú tento vývoj s veľkým záujmom.