„Pri konštrukcii prevodníku Micro Motion 5700 bol prvý krát využitý systém nazývaný Human Centerd Design spoločnosti Emerson,“ uviedol Jason Leapley, produktový manažér spoločnosti Micro Motion, Inc. „Vykonali sme rad prevádzkových skúšok a konkrétnych používateľov, aby sme celkom pochopili súčasné požiadavky všetkých bežných aj extrémne náročných aplikácií a tiež aby sme zistili, aké informácie používatelia dnes potrebujú. Každá funkcia prevodníku Micro Motion 5700 bola navrhnutá pre skrátenie času potrebného na inštaláciu a uvedenia do prevádzky a to bez špecifických znalostí a špeciálnych nástrojov.“

„Prevodník Micro Motion 5700 neprináša len viac meraných údajov z Coriolisovho prietokomeru, ale najmä poskytuje viac užitočných informácií pre ešte lepší pohľad do vlastného technologického procesu,“ uviedol Bill Graber, viceprezident pre marketing v spoločnosti Micro Motion Inc. „Vo výsledku to našim zákazníkom umožní lepšie využiť rozsiahle údaje (big data) z Coriolisových prietokomerov pre ešte lepšie pochopenie a optimalizáciu ich technologických procesov a dosiahnuť tak vyššiu úroveň účinnostim, efektivity a produktivity.“

Prevodník Micro Motion 5700 poskytuje používateľom prístup k podrobnej histórii merania pre detailnú analýzu vlastného technologického procesu. Grafické používateľské rozhranie bolo navrhnuté pre intuitívne ovládanie, nastavenie a diagnostiku prevodníka. Tento nový prevodník prvýkrát prináša zabezpečený súbor s časovými záznamami meraných hodnôt, diagnostických údajov, zmien nastavenia a alarmových hlásení.

Digitálna architektúra spracovania signálov prevodníka Micro Motion 5700 je optimálna pre fakturačné merania a rýchle dávkové aplikácie a to najmä vďaka krátkym reakčným časom na zmeny prietoku. Funkcia „Smart Meter Verification“ zabezpečí maximálnu dôveryhodnoť výsledkov merania a jednoduchého dosiahnutia zhody s platnými predpismi.

Prevodník Micro Motion 5700 je k dispozícii s vonkajším vyhotovením, ktoré je vhodné do najnáročnejších prostredí, pre inegrálnu aj oddelenú montáž a môže sa kombinovať s novými aj skôr nainštalovanými Coriolisovými snímačmi prietoku Micro Motion. Nový prevodník v súčasnosti ponúka analógový, impulzný, stavový, Modbus a HART výstup a analógový a HART vstup. Ďalšie možnosti digitálnej komunikácie budú k dispozícii v blzíkej budúcnosti.

Viac informácií o prevodníku Micro Motion 5700 možno získať na adrese www.micromotion.com/57000