Udržať krok s trendom digitalizácie

Moderný priemysel potrebuje študentov, ktorí si poradia s trendmi, ako sú digitalizácia a Priemysel 4.0. Zoznámiť sa s EPLAN ešte pred začatím kariéry je tak sľubný krok k tomu, ako si osvojiť moderné softvérové riešenia v oblasti elektrotechniky, hydrauliky, pneumatiky, projektovania EI&C a riadiacich skríň.

„Spoločnosť EPLAN je známa predovšetkým tým, že dodáva na trh softvérové riešenia pre projektantov. No okrem toho výrazne investujeme do vzdelávania, tzn. do stredných a vysokých škôl, aby následne z technických odborov vychádzali mladí ľudia, ktorí vedia projektovať,“ vysvetľuje víziu programu EPLAN Education Petr Pospíšil, konateľ spoločnosti.

Spoločnosť EPLAN však nemyslí len na seba. Dobre si totiž uvedomuje, že skutočne chýba veľké množstvo projektantov, ktorých je potrebné pre trh získať a nadchnúť. „Pretože iba v prípade, keď bude celý ekosystém dobre a správne fungovať, bude sa v ňom všetkým dariť,“ vysvetľuje P. Pospíšil.

A čo konkrétne EPLAN vo svojom programe Education robí pre to, aby zo škôl vychádzali ľudia, ktorí dokážu skvele projektovať? Jednoducho podporuje ich vzdelávanie už na úrovni stredných a vysokých škôl.

Od skrípt až po certifikát

Odborníci spoločnosti EPLAN pripravujú pre školy materiály, kde pomáhajú vyučujúcim odovzdať vždy aktuálne a praktické know-how. Tí tak vedia nielen čo, ale aj akým spôsobom a v akom poradí učiť a hlavne precvičovať v množstve praktických ukážok. „Najväčšou výhodou sú znalosti, ktoré študenti získajú v rámci samotného štúdia pri realizácii praktických projektov, ktoré môžu uplatniť v praxi,“ pochvaľuje si Ing. Branislav Bátora PhD., odborný asistent v Ústave elektroenergetiky, VUT v Brne. Aj jeho študenti potom majú šancu získať pri štúdiu certifikát, ktorý svedčí o nadobudnutí minimálnej znalosti, aby mohli nastúpiť do svojej praxe ako začínajúci projektanti.

EPLAN touto úzkou spoluprácou so školami pripravuje študentov na reálny život a učí ich, ako správne používať moderné nástroje, aby všetko bolo v kvalite zodpovedajúcej dnešnej dobe.

„Vďaka tejto príprave možno vstupovať na trh práce už pripravený s vedomím toho, ako bude výroba reálne prebiehať, a zároveň pripravený na všetky možnosti vývoja projektu.“

Aleš Krhovský,

jeden z konzultantov EPLAN


Vo videu sa dozviete, ako firma EPLAN podporuje vzdelávanie na stredných a vysokých školách >>