Inovatívne cloudové služby a systémy platformy EPLAN sú teraz ešte viac prepojené. Ako prvý krok sme v polovici marca uviedli na trh novú bezplatnú aplikáciu EPLAN eMANAGE Free, ktorá umožňuje jednoduché nahrávanie projektov z platformy EPLAN a webových prehliadačov do zabezpečeného cloudového prostredia EPLAN ePULSE. V auguste bude vydaná spoplatnená verzia softvéru, ktorá ponúkne rozšírené funkcie.

Spolupráca naprieč projektmi

EPLAN eMANAGE uľahčuje nahrávanie, správu a zdieľanie projektov v cloude. Keďže sa v súčasnosti oblasť priemyselnej automatizácie vyznačuje množstvom spolupracujúcich subjektov pri spracovaní a prenose dokumentácie, sú výhody tohto systému jasné: systémy platformy EPLAN spolu s touto novou cloudovou aplikáciou prepoja výrobcu rozvádzačov a konštruktérov riadiacich systémov, OEM výrobcov, systémových integrátorov aj prevádzkovateľov strojov a zariadení. Všetci pracujú spoločne v centrálnom projekte, ktorý možno synchronizovať na platforme EPLAN pomocou eMANAGE metódou známou ako roundtrip engineering. Jasné prístupové práva a rozdelenie rolí zaisťujú bezpečnosť dát a umožňujú flexibilný prístup k projektu. Používatelia EPLAN Electric P8 a EPLAN Pro Panel tieto integrované procesy využívajú už teraz: môžu ľahko nahrávať svoje projekty do cloudu a prenášať ich späť do platformy EPLAN na ďalšie spracovanie.

Priamy prenos dát do aplikácie EPLAN eView

Jediným kliknutím tiež môžete svoje projekty publikovať priamo v aplikácii EPLAN eView. Tým umožníte zúčastneným osobám nazerať na kompletné projekty a komentovať ich. Ďalej tak možno zaviesť digitálne procesy revízií v celej firme. Vďaka tejto jasnej centrálnej dostupnosti v cloude umožňuje eMANAGE pracovníkom, ktorí sa na projekte podieľajú, aj rýchle vyhľadanie konkrétneho obsahu.

Synchronizované aktuálne dáta

EPLAN eMANAGE skrátka znamená, že projekt EPLAN je synchronizovaný pre všetky zúčastnené strany. Všetci vidia zmeny v projekte a projektová dokumentácia je vždy aktuálna – po celý životný cyklus projektu, dokonca aj pre servis a údržbu.

Viac informácií nájdete tu