Hneď po spustení akéhokoľvek programu novej verzie EPLAN platforma 2022 bude používateľ vyzvaný k prihláseniu sa do služby EPLAN ePULSE a vybranej takzvanej organizácie, ktorú si vytvárate v rámci spoločnosti sami. Prihlásenie je jednorazové, teda pri ďalšom spustení systému sa znova nevyžaduje.

Posun v ergonómii

Jednou z noviniek EPLAN je možnosť individuálnej voľby tmavého alebo svetlého prostredia pre komfort zraku. Po tom, ako som pri novom EPLAN Electric P8 presedel niekoľko hodín študovaním a testovaním nových funkcií, hodnotím prechod do tmavého prostredia ako príjemnú zmenu.

V platforme verzie 2022 sú položky hlavného menu umiestnené na páse kariet. Karty obsahujú skupiny príkazov. Novo zorganizované rozmiestnenie príkazov vychádza z internej štúdie s jediným cieľom – dosiahnuť zlepšenie celkovej ergonómie. Okrem ručného hľadania príkazu je k dispozícii funkcia známa z iných softvérov s názvom povedzte mi, čo chcete urobiť, kde systém počas zapisovania názvu príkazu postupne filtruje vyhovujúce návrhy.

Okno grafického editora možno prevádzkovať ako samostatné okno v prostredí Windows. Výborná vec pre viacmonitorovú stanicu.

V používateľskom prostredí pribudlo centrum vkladania. Autori si od tejto funkcie sľubujú zefektívnenie výberu a vyhľadávania objektov, ktoré potrebuje projektant na stránku vložiť. Nájdené objekty možno do schémy pretiahnuť myšou.

Novinkou je okno s názvom prehľad vlastností, ktorého cieľom je zobrazovať vlastnosti označených prístrojov bez toho, aby ich musel projektant otvárať dvojklikom na prístroj. V tomto okne sú vlastnosti označeného prístroja priamo editovateľné, čo oceníte hlavne pri úpravách parametrov hotovej schémy.

Nové funkcie a väčšia otvorenosť systému

Rovnako ako v každej novo vydanej verzii, aj teraz sa objavil rad významnejších aj malých vylepšení. Pribudla možnosť definície zdroja a cieľa pre spoje. Táto vlastnosť sa paradoxne neudáva pri samotnom spoji, ale pri pripojených funkciách. Významnou zmenou je tiež nové jadro programu na spracovanie 2D grafiky, ktoré oceníte pri spracovávaní importovaných zložitých pôdorysov, ktoré ide odteraz plynulo.

Zásadným spôsobom je prepracovaná správa artiklov. V novej platforme vznikol interný formát databázy, ktorá je dostupná vo forme súborov v štandardnom adresári artiklov. Po novom sú totiž dáta jednotlivých artiklov ukladané na ich variantoch a nie na samotných artikloch, ako doteraz. To otvára možnosti priraďovať každému variantu artiklu odlišné šablóny funkcií či makrá. Takto napríklad dokážete pre jeden prístroj, ktorý sa pri dvoch rôznych konfiguráciách zakresľuje ináč a s inými technickými veličinami, vytvoriť dva varianty a priradiť každému vyhovujúce makro a technickú veličinu na šablóne funkcie. K dokonalosti prispievajú používateľsky definované vlastnosti artiklov, ktoré sú umiestnené na samostatnej karte a sú použiteľné ako kritériá filtrov a uzly v strome artiklov.

Databázu artiklov možno v tejto verzii prostredníctvom známej funkcie externého spracovania hromadne upravovať v programe MS Excel a zmeny naspäť importovať. Ja, ako konzultant EPLAN túto otvorenosť systému veľmi oceňujem hlavne pri úlohách, ako je kontrola stavu databázy, zlučovanie databáz do jednej, dopĺňanie dát do databázy, skrátka pri všetkých typoch hromadných úprav.

Filozofia kooperatívneho prostredia

V tejto časti si dovolím citovať z príspevku, v ktorom túto tému dobre vystihol šéf oddelenia produktového manažmentu EPLAN Thomas Weichsel. „Naše riešenia nie sú len systémom ECAD, ale často sú akousi chrbtovou kosťou inžinieringu a vývoja produktov jednotlivých spoločností. Sú hlboko integrované do infraštruktúry a stratégie zákazníka a pokiaľ ide o investície, môžu byť plánované na roky dopredu. Ide to ruka v ruke s obrovskou zodpovednosťou. Naše riešenia chceme naozaj prispôsobiť konkrétnym potrebám našich cieľových trhov. Úspešné to však bude len vtedy, ak budeme veľmi úzko spolupracovať a tešiť sa z dôvery našich zákazníkov.“

Spolupráca a partnerstvo – to sú dva piliere, na ktorých budú založené všetky budúce aktivity. Ukázalo sa to aj na vývoji platformy EPLAN 2022. Mali sme jasný cieľ lepšie prepojiť jednotlivých hráčov v ekosystémoch našich zákazníkov a podporiť ich vzájomnú spoluprácu. To sa nám podarilo s novou platformou EPLAN a jej perfektnou interakciou s našimi cloudovými produktmi. Naše cloudové aplikácie, ako sú EPLAN eBUILD, eMANAGE a eVIEW, sú jednoznačne „aktivátormi“ úplne nových foriem spolupráce pre zákazníkov s platformou EPLAN.

Kompletnú verziu článku nájdete na blogu spoločnosti EPLAN.

Radovan Ovcarčik