Hlavnou novinkou platformy EPLAN je úplne nové používateľské rozhranie, ktoré výrazne uľahčuje jej použitie. Dôraz sa kládol na jednoduchosť a zrozumiteľnosť, pričom vzhľad a funkcie sú založené na najmodernejších aplikáciách pre mobilné zariadenia a medzinárodne uznávaných desktopových aplikáciách. Variabilné karty umožňujú používateľom priamy prístup k dôležitým a často používaným funkciám. Praktický multifunkčný panel nástrojov s moderným pásom kariet (ribbon) sa prispôsobuje aplikácii, napr. pri prepnutí z 2D na 3D. Kombinuje tiež rôzne menu a panely nástrojov do jediného, čo uľahčuje každodennú prácu skúseným používateľom a súčasne umožňuje efektívne (opätovné) zoznámenie sa so softvérom. Okrem toho sme úplne prepracovali používateľské rozhranie na prácu v 2D aj 3D. Výsledkom je moderná aplikácia s optimalizovaným vzhľadom a ovládaním, v neposlednom rade aj vďaka podpore tmavého a svetlého režimu.

Silný výkon aj v rozsiahlych projektoch

Úplne nový grafický nástroj pre 2D zaisťuje optimálny výkon aj v rozsiahlych projektoch. Spracovanie dát je výrazne rýchlejšie, zvlášť import súborov DXF a DWG. Nová centrálna správa komponentov (artiklov) prispieva k vyššiemu výkonu, navyše ponúka flexibilitu pri prispôsobovaní údajov jednotlivých komponentov s využitím objektovo orientovanej správy údajov. Integrovaná správa variantov dovoľuje používateľom ukladať všetky vlastnosti a parametre komponentov s jednotlivými variantmi. Teraz možno komponentom ľahko a rýchlo priradiť rôzne makrá – na ľahké spracovanie externých dát, dokonca aj v kombinácii s Excelom.

Skvelý prehľad o celom projekte

Nové zobrazenie Backstage View umožňuje editovať všetky súčasti projektu EPLAN z jedného centrálneho miesta, napríklad otvárať a vytvárať projekty, importovať súbory DWG a exportovať PLC či výrobné údaje. Zoznam naposledy použitých projektov poskytuje vynikajúci prehľad o vykonanej práci – rovnako ako logické usporiadanie všetkých akcií súvisiacich s projektmi. Nové centrum zjednocuje všetky funkcie vkladania symbolov, makier a komponentov vrátane grafického náhľadu – všetko, čo je potrebné na efektívne vytváranie schém. Často používané komponenty môžete označiť ako obľúbené a priradiť ich k jednotlivým pracovným postupom.

EPLAN eMANAGE prepája platformu s cloudom

Nová EPLAN Platforma 2022, ktorá bude uvedená v priebehu tohto leta pod mottom It´s in your hands, teda Máte to vo svojich rukách, sa vyznačuje mnohými inováciami. Jednou z nich je priame prepojenie softvéru on-premise a v cloude. Aplikácia EPLAN eMANAGE teraz umožňuje nahrávať projekty z platformy EPLAN priamo do cloudového prostredia a tu ich zdieľať a spravovať. Bezplatná verzia aplikácie je dostupná od polovice marca.

Viac informácií nájdete na: https://www.eplan-sk.sk/inyourhands.