EPLAN Platforma 2022 je teraz pripravená na uvedenie na trh a obsahuje novo navrhnuté používateľské rozhranie, vylepšenia pracovných postupov a mnoho pridaných funkcií súvisiacich s doplnkovými cloudovými službami. Ak to zhrnieme, nový softvér na projektovanie je charakterizované jednoduchým ovládaním a veľkou výkonnosťou. To je vidieť na integrovaných pásoch kariet aj na zobrazení backstage view, kde používatelia nájdu mnoho už zavedených softvérových riešení a výrazne vylepšenú ergonómiu ovládania. Nové intuitívnejšie používateľské rozhranie vychádza z bežných medzinárodne známych konceptov ovládania, čo uľahčuje začiatok práce so softvérom.

Pracovné postupy vo veku digitalizácie

Vývojári firmy EPLAN sa tiež zamerali na tému pracovných postupov na projektoch a navrhli softvér na zlepšenie spolupráce v priebehu celého životného cyklu výrobku. Je to preto, že systémy CAE, ako napr. EPLAN Platforma, sú niečo ako chrbtica vývojových a výrobných oddelení. Obvykle sú integrované veľmi hlboko do infraštruktúry a stratégie zákazníkov a z hľadiska investícií sa ich rozvoj plánuje roky dopredu. Jedným z jasných cieľov spoločnosti pri vývoji novej verzie EPLAN Platforma 2022 bola optimalizácia výmeny údajov medzi jednotlivými zúčastnenými stranami vo všetkých sektoroch spoločností. Cloudové aplikácie, ako sú EPLAN eBuild, eManage (teraz k dispozícii aj v plnej verzii) a eView, dávajú ďalší podnet pre úplne nové formy spolupráce v kontexte platformy EPLAN. Pridaná hodnota nových cloudových softvérových riešení umožňuje výrazne zlepšiť spoluprácu medzi firmami a ich zákazníkmi, obchodnými partnermi a dodávateľmi.

Vyskúšaná a osvedčená platforma

Elektrokonštruktéra Markusa Sommera zo spoločnosti J. Wagner GmbH, ktorá je jedným z popredných svetových výrobcov inovatívnej techniky na povrchovú úpravu materiálov, presvedčilo nové používateľské rozhranie. „Jednotné používateľské rozhranie v novej verzii EPLAN Platforma 2022, založené na zavedených koncepciách známych z dnešného pracovného sveta, naozaj uľahčuje rýchle začatie práce so softvérom, najmä pre nováčikov. EPLAN ponúka nespočetné množstvo funkcií, ale tie sú dobre štruktúrované a prehľadne usporiadané a použitie vyskakovacích kariet zvyšuje komfort práce.“

Niekedy je pridaná hodnota v detailoch, ako hovorí správca systémov EPLAN Michael Noack zo spoločnosti KSV, výrobcu rozvádzačov sídliaceho v nemeckom Koblenzi. Jednou z jeho povinností je starať sa o kmeňové údaje. S EPLAN Platforma 2022 sa veľmi podrobne zoznámil v rámci testovania jej beta verzie. Pre neho sú nové funkcie správy zariadení jasným krokom vpred: teraz možno všetky vlastnosti zariadení ukladať v závislosti od ich variantov. „Technické vlastnosti možno teraz v novej EPLAN Platforma 2022 postihnúť s väčšou variabilitou a väčšou presnosťou,“ vysvetľuje. „Napríklad pri návrhu zapojenia možno teraz správne mapovať pomocné bloky kontaktov stýkačov, ktorých zapojenie mení svoje fyzické umiestnenie v závislosti od konštrukcie daného rozvádzača.“ Vďaka tomu je schéma zapojenia ešte presnejšia a okrem zjednodušenia konštrukčných prác sa tým uľahčuje neskoršie zapájanie interných spojov v rozvádzači.

Prechod na model predplatného

EPLAN Platforma 2022 sa predáva výhradne formou predplatného. To firmám znižuje finančné riziko, pretože nie sú potrebné veľké začiatočné investície a možnosti plánovania individuálneho využitia softvéru sú oveľa flexibilnejšie. Predplatným tiež firma EPLAN posilňuje svoje partnerstvo so zákazníkmi, aby mohla lepšie reagovať na ich aktuálne potreby pri každodennej práci.

Vyššia produktivita pre firmy

Platforma EPLAN je intuitívnejšia a flexibilnejšia a firmám celkovo prináša lepšiu produktivitu. Spoločnosti využívajúce sprievodné programy a riešenia, ako je partnerský program EPLAN, a doplnkové softvérové produkty v cloude EPLAN, môžu teraz lepšie spolupracovať so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi.

Viac informácií o novej EPLAN Platforma 2022.