Návštevníci webovej stránky Farnell môžu do polovice júla nominovať jednu z dvoch vybraných charitatívnych organizácií, ktoré potom v ich mene dostanú dar od spoločnosti Farnell. Za každého návštevníka stránky Farnell daruje spoločnosť Farnell vybranej charite 1 EUR. Dary budú sledované podľa miesta a vybranej charity a výsledky sa zobrazia na mape v reálnom čase.

Návštevníci budú mať tiež možnosť „navýšiť“ dar tým, že si zakúpia produkty niektorého z dodávateľov - Rohde & Schwarz, ROHM a Multicomp Pro. Za každý nákup uskutočnený pred koncom júla daruje spoločnosť Farnell dodatočne 1 EUR za nákup produktov Multicomp Pro a ROHM v hodnote najmenej 50 EUR alebo 10 EUR za nákup produktov Rohde & Schwarz v hodnote najmenej 100 EUR.

Charity podporované touto kampaňou sú:

Fond solidárnej zodpovednosti COVID-19 pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), zriadený nadáciou OSN a Švajčiarskou nadáciou pre filantropiu. Tento fond poskytuje priamu podporu WHO a jej partnerom s cieľom pomôcť krajinám predchádzať, odhaľovať a reagovať na pandémiu ochorenia COVID-19. Medzi partnerov WHO patria UNICEF (Detský fond OSN), CEPI (Koalícia pre pripravenosť na epidémiu), UNHCR (Útvar vysokého komisára OSN pre utečencov) a WFP (Svetový potravinový program).

Plan International Ireland - nezávislá rozvojová a humanitárna organizácia, ktorá presadzuje práva detí a rovnosť pre dievčatá. Farnell konkrétne podporuje prácu Plan International vo vzdelávacích programoch v západnej Afrike.

Chris Breslin, prezident spoločnosti Farnell, povedal: „Ako globálny dodávateľ elektroniky sa usilujeme o pozitívny vplyv všade tam, kde je to možné, od dobrovoľníctva a získavania finančných prostriedkov po náš systém recyklácie, ktorý ušetril viac ako 100 ton obalov končiacich na skládkach. V rámci iniciatívy „Spolu pre lepší zajtrajšok“ spolupracujeme s partnermi Rohde & Schwarz, ROHM a našou značkou Multicomp Pro na získaní finančných prostriedkov pre dve veľké charitatívne organizácie. Dúfam, že naši zákazníci sa zapoja návštevou webovej stránky Farnell.

Navštívte farnell.com/bettertomorrow, vyplňte formulár a dovoľte Farnell darovať pomoc vo vašom mene.

Pozrite si aj sprievodné video.

http://www.farnell.com/corporate