Rýchlejší a jednoduchší nábeh 

Field Device Manager umožňuje vzájomné prepojenie na úrovni inžnierskych a údržbarskych výkonov s riadiacimi systémami spoločnosti Foxboro a zariadeniami tretích výrobcov, pričom je možné využiť ktorýkoľvek s bežných komunikačných protokolov. Zákazník si môže vďaka rozsiahlym možnostiam prepojiteľnosti, ktorú spoločnosť Foxboro ponúka vytvoriť svoje vlastné nastavenia a systém sa im prispôsobí.

Základné vlastnosti Field Davice Manager:

  • pokrytie všetkých úloh súvisiacich s prevádzkovými prístrojmi počas ich životného cyklu ako je konfigurácia, uvedenie do prevádzky, údržba a diagnostika v spoločnom prostredí pre inžiniering a údržbu,
  • bezproblémová integrácia všetkých bežných komunikačných protokolov a zberníc – Fieldbus Foundation, HART, PROFIBUS a iné,
  • úplná podpora tak FDT ako aj EDDL technológií prináša doteraz neprekonateľnú synergiu z hľadiska podpory pri konfigurácii, uvádzaní do prevádzky či diagnostike.

Jednoduchší inžiniering – raz nakonfigurujete a potom kopírujete

Sprievodca inštalovaný v rámci Field Device Manager dokáže nastaviť všetky zariadenia ešte pred nábehom prevádzky alebo nahradiť pokazené zariadenie po rokoch jeho prevádzky. Sofér pre údržbu v rámci riadiaceho systému Foxboro Evo automatizuje a zjednodušuje mnohé rutinné postupy týkajúce sa synchronizácie zariadenia, jeho kalibrácie, uvádzania do prevádzky či kontrolu regulačných slučiek. Vďaka tomu sa odstraňuje potreba vykonávať rovnaké činnosti pre každý prevádzkový prístroj. Veľkú časť práce spojenú s konfigurovaním možno vykonať raz pomocou šablóny, ktorá slúži ako hlavná pomôcka pre každé zariadenie a je ju možné kopírovať.

Maximalizácia času bez poruchy a efektívna údržba

Asi najväčším prínosom je možnosť analyzovať a doagnostikovať prevádzkové prístroje počas chodu prevádzky. Prechod na prediktívnu údržbu zariadení pomáha odhaliť problémy ešte skôr, ako sa stanú vážnymi a dáva čas urbiť vhodné opatrenia bez nutnosti odstávky. Field Device Manager podporuje FDT/DTM a rozšírené EDDL technológie, vďaka čomu má zákazník prístup k pokročilej diagnostike špeciálne napasovanej na konkrétne zariadenie a to od subjektu, ktorý toto zariadenie pozná najlepšie – jeho výrobcu.

Ďalšími zmienkyhodnými vlastnosťami sú:

  • inovatívny pomocník pri uvádzaní zariadenia do prevádzky – pomáha pri rýchlejšom uvedení do prevádzky a zrýchľuje a zjednodušuje výmenu zariadenia
  • lepšia nahraditeľnosť a distribúcia zmien váka šablónam – urýchľuje nábeh prevádzky, zjednodušuje výmenu zariadení
  • diagnostika zariadenia najlepšia vo svojej oblasti – odstraňuje/znižuje nepotrebné výjazdy a zásahy údržbárov do prevádzky = vyššia efektivita údržby/bezpečnosti, presnejšia diagnostika a stanovenie stavu zariadenia = zlepšenie ukazovateľov strednej doby medzi poruchami a strednej doby pre výmenu zariadenia 
  • využitie obidvoch diagnostických štandardov (DTM a rozšírenej DD) – umožňuje predísť strate výroby a haváriám

Informácie v reálnom čase

Vďaka nášmu nástruju Maintenance Response Center, ktorý možno jednoducho prepojiť s podnikovým ERP systémom majú vedúci údržby k dispozícii detailný prehľad a stave zariadení, analýzu udalostí, funkcie reportovania ako aj prepojenie so systémom pracovných príkazov. Na rozdiel od iných dodávateľov systémov pre správu prevádzkových prístrojov poskytuje Field Device Manager podrobný prehľad o inteligentných prevádzkových prístrojoch v reálnom čase. Vedúci údržby tak dokážu vykonávať okamžité, inteligentné a proaktívne rozhodnutia týkajúce sa údržby. Vďaka tomu možno naplniť ciele týkajúce sa minimalizácie nákladných neplánovaných odstávok prevádzky.

Viac informácií - http://iom.invensys.com/EN/Pages/FoxboroEvo-Maintain.aspx

www.invensys.sk