K dnešnému dňu je mnoho systémov navrhnutých na komplexnú manipuláciu s tovarom. Obmedzujú sa však na veľké a konvenčné inštalácie. Sú vhodnejšie pre veľkokapacitné úložiská než na postupné vyhľadávanie potrebného tovaru v sklade. Tieto systémy zvyčajne vyžadujú tiež veľké investície a trvá dlhšie ich inštalácia a uvedenie do prevádzky. Čo však vtedy, keď ide o menšie priestory maloobchodu a sklady spotrebného tovaru? FlexBuffer™ od spoločnosti ABB odpovedá aj na tieto výzvy skladového hospodárstva.

Podstatou riešenia je logistická bunka s centrálne umiestneným robotom, ktorý je schopný vyberať a ukladať tovar z/do akejkoľvek pozície v okolostojacich skladových regáloch. FlexBuffer pozostáva z robota ABB, súboru chápadiel, softvérového balíka, skladových regálov, vstupného a výstupného dopravníka. Celkové užitočné zaťaženie predstavuje až 50 kg. Riešenie môže uložiť až 600 prepraviek a viesť sekvenčné operácie až do 500 cyklov za hodinu.

Kombináciou štandardizovaných výrobných robotizovaných buniek s logistickými bunkami FlexBuffer™ prináša ABB do výrobných podnikov nový level správy skladového hospodárstva a toku materiálov. Pomáha tým dosahovať vyššiu úroveň efektivity výrobných kapacít podnikov.

FlexBuffer ponúka maximálnu flexibilitu prostredníctvom dvoch verzií:

  • jednodielna verzia na manipuláciu so štandardnými krabicami, napríklad ako prepravky s rovnakými rozmermi,
  • verzia zmiešaného tovaru s nastaviteľným chápadlom na manipuláciu s balíkmi, podnosmi a prepravkami s rôznymi rozmermi.

Kľúčové benefity™

Flexibilita

Vysoko flexibilný systém, ktorý dokáže manipulovať so širokou škálou predmetov, ako sú prepravky, podložky, balíky, krabice atď.

Prispôsobivosť

Multifunkčný systém zvládne rôzne aplikácie, ako je sekvencovanie, ukladanie do vyrovnávacej pamäte, skladovanie a konsolidácia objednávok.

Jednoduchosť

Jednoduchá a rýchla konfigurácia, implementovanie a udržiavanie systému vďaka jeho integrovanému pokročilému softvéru.

Rýchlosť

Vysoká priepustnosť sekvencovania až 500 cyklov za hodinu.

Konfigurovateľná správa skladu

FlexBuffer ponúka používateľovi maximálnu flexibilitu prostredníctvom konfigurovateľnej správy skladového softvéru, ktorý sa ľahko spojí s existujúcim WMS alebo ERP skladovým systémom. Jednou z hlavných výhod riešenia je schopnosť ľahko sa prispôsobiť meniacim sa požiadavkám. Pokročilý softvér dokáže činnosť robota optimalizovať na ukladanie do vyrovnávacej pamäte, uskladnenie alebo sekvencovanie. Robot môže tak napríklad veľmi rýchlo prísť ku skladovacej pozícii v blízkosti vstupu a výstupu dopravníkov. Nakonfigurovaný ako sekvencer môže vykonávať rýchle sekvencovanie, pri ktorom bremená ukladá len na veľmi krátky čas, aby dosiahol zmenu ich poradia v sekvencii. Počas toho má však aj neustály prístup k všetkým dostupným skladovým pozíciám určeným na dlhšie uskladnenie prichádzajúceho tovaru. To predstavuje jednoznačnú výhodu oproti konvenčným systémom, ktoré nemôžu ponúknuť dočasné uskladnenie bez zníženia schopnosti sekvencovania.

Jednoduchá rozšíriteľnosť

Architektúra logistických buniek FlexBuffer tiež umožňuje spájanie viacerých inštalácií spolu s ich vstupnými a výstupnými dopravníkmi do jedného systému a ich ovládanie s jedným softvérovým balíkom.

Sledovanie zásielok v reálnom čase

Konfigurovateľný softvér na správu skladu umožňuje sledovanie zásielok/tovaru prichádzajúcich a odchádzajúcich v systéme FlexBuffer v reálnom čase. To znamená, že zákazníci, ktorí zadávajú online objednávky, získajú živý vstup s informáciou o tom, kde sa ich tovar aktuálne nachádza.

Notifikácia o pripravenosti položiek na odoslanie

Softvér môže tiež poskytnúť upozornenie, keď konkrétny tovar alebo položka vstúpili do systému FlexBuffer, ktorý objednávky kompletizuje a pripravuje na odoslanie. Len čo softvér zaregistruje vstup poslednej položky objednávky do systému, signalizuje ich pripravenosť na odoslanie. Operátor môže spustiť výstup a všetky položky na zostavenie požadovanej objednávky poslať do obchodu.

Zvýšenie výkonu a dokonalejšia flexibilita

FlexBuffer rieši problém veľkých konvenčných systémov. Na rozdiel od ich nepružnej výstupnej kapacity, FlexBuffer umožňuje spracovanie menších objemov, paliet s väčšou variabilitou a viacerých rôznorodých zákazníckych objednávok. Poskytuje tým zvýšenú flexibilitu pracovných úkonov.

Ukladanie a vyberanie

S pokročilým softvérom umožňuje FlexBuffer rýchle a efektívne ukladanie a vyberanie tovaru. Umožňuje skladovanie tovaru v transportných moduloch, čo je predpokladom automatizovaného odkladania a vyberania tovaru na vychystávanie, balenie alebo paletizáciu.

Sekvencovanie

Organizovanie a zoradenie tovaru podľa vopred definovaných sekvencií umožní spoločnostiam dosiahnuť potrebné dodacie termíny a tvoriť customizované objednávky so správnou hmotnosťou a teplotou položiek alebo inými atribútmi.

Odkladanie do vyrovnávacej pamäte

FlexBuffer môže pomôcť spoločnostiam kompletizovať objednávku pomocou tzv. konsolidačnej vyrovnávacej pamäte (OCB), ktorá umožňuje dočasné uskladnenie tovaru pred ďalším spracovaním.

Kľúčové odvetvia a aplikácie

FlexBuffer so svojím systémom skladovania, sekvencovania, dočasného odkladania a konsolidácie objednávok prináša novú úroveň flexibility pre širokú škálu aplikácií v priemyselných segmentoch, ako je napr. logistika, spotrebný balený tovar, maloobchod, zdravotníctvo a potraviny a nápoje. Ideálnym využitím konsolidácie je napríklad zozbieranie všetkých komponentov finálnej zostavy predtým, ako sú zaslané na montáž či ďalšie spracovanie. Rovnaký proces môže prebiehať v komerčnom predaji i skladovej logistike. Svoje využitie však logistické bunky FlexBuffer môžu nájsť aj pri kompletizácii výdaja liekov na základe lekárskeho predpisu či pri príprave objednaného tovaru podľa online objednávky do jednej kompletnej zásielky. Kľúčovými odvetviami na nasadenie FlexBuffer sa tak stáva nielen logistika, ale aj gastro, potravinárstvo, medicína a farmaceutika, maloobchodné prevádzky a mnohé iné segmenty hospodárstva.

Zákazníci už profitujú z riešení FlexBuffer

Robotické ukladanie a vyberanie pomáha firme John Lewisov & Partners spracovávať objednávky zákazníkov

Britský retail John Lewis & Partners používa systém FlexBuffer ako riešenie na dočasné odkladanie tovaru pri kompletizácii objednávky. Riešenie zahŕňa dve bunky, každá pozostáva z jedného robota s vlastným riadením IRC5, z podstavca robota, regálov, vstupného a výstupného dopravníka a bezpečnostného oplotenia. Úložný priestor celého riešenia predstavuje 844 prepraviek, 422 pozícií v každej bunke. Do každého systému vstúpi za hodinu približne 266 prepraviek. Umiestňovaním prepraviek tam, kde sú potrebné v rámci dvoch regálových systémov a bez potreby zásahu operátora, spĺňa FlexBuffer požiadavku klienta ukladať a vyberať prepravky v prevádzkovom cyklovom čase do 25 sekúnd.

Revolúcia vo výdaji liekov

V 7. ľudovej nemocnici v Šanghaji v Číne sa FlexBuffer používa ako súčasť skladovania a triedenia liekov, pretože ručné triedenie do liekoviek zaberalo zdravotníckemu personálu príliš veľa drahocenného času. Pomocou buniek FlexBuffer možno manipulovať s 200 štandardnými prepravkami za hodinu, čím sa ušetrí práca dvoch zamestnancov na plný úväzok.

Rýchle retailové vybavovanie

FlexBuffer používa aj Huawei vo svojej prvej automatizovanej maloobchodnej predajni vo Wuhane v Číne. Obchod ponúka rôznorodý tovar vrátane mobilných telefónov, tabletov, dátových káblov a ďalších produktov firmy Huawei. FlexBuffer využíva ABB robot IRB6700 na vyberanie škatúľ z výstavných regálov a prekladanie na operačnú plošinu. Dva roboty ABB IRB 1200 potom tovar umiestnia na doručovací port, kde je pripravený na vyzdvihnutie zákazníkom. Prstencový pohyb robota umožňuje rýchle vyzdvihnutie tovaru, ktoré možno zrealizovať v rámci siedmich sekúnd. Úplné vybavenie zákazníka trvá len jednu minútu.

Peter Kubík