Sieťový zdroj Emparro20-Pro vyvinutý spoločnosťou Murrelektronik možno vybaviť adaptérom IO-Link, ktorý je dostupný samostatne. IO-Link umožňuje používateľom diaľkový prístup, napríklad nastavenie začiatočného napätia, diagnostiku sieťového zdroja a zaistenie prvkov obsluhy s cieľom zabrániť neúmyselnej zmene nastavenia začiatočného napätia.

S rozmermi 50 mm x 123 mm x 138 mm je Emparro20-Pro o viac ako 40 % užší a zároveň podstatne menší a priestorovo úspornejší ako predchádzajúci model. Na montáž spínacieho sieťového zdroja na montážnu lištu nie sú potrebné žiadne nástroje. Zjednodušuje to inštaláciu u zákazníka, šetrí čas a náklady. Jednou z možností je aj montáž zaskrutkovaním.

V paralelnom režime možno prevádzkovať viacero prístrojov súčasne. Zatiaľ čo v minulosti si museli používatelia vyladiť napätie potenciometrom, v prípade výrobku Emparro20-Pro ho môžu nastaviť tlačidlami. Začiatočné napätie (output) sa dá nastaviť tlačidlami + a – v rozmedzí od 22 V DC do 28 V DC. Pomocou rozhrania IO-Link alebo kombinácie tlačidiel na prístroji možno uzamknúť klávesy. Tým sa zabráni neúmyselnej zmene začiatočného napätia.

Zdroj Emparro20-Pro má stupeň účinnosti viac ako 95 %. Tento vysoký stupeň účinnosti znižuje prevádzkové náklady na minimum. Okrem toho sa rozvodné skrine vďaka nízkemu odpadovému teplu menej zahrievajú, čím sa dá klimatizácia v rozvodnej skrini čiastočne redukovať. Emparro20-Pro teda ponúka množstvo potenciálnych úspor. Zvyšuje sa životnosť a stúpa spoľahlivosť. Vďaka prepäťovej ochrane kategórie III je Emparro20-Pro odolné proti prepätiu.

Vďaka preventívnej diagnostike získajú používatelia kedykoľvek prehľad o životnosti výrobku Emparro20-Pro. Táto funkcia udáva, kedy sa spínací sieťový zdroj blíži ku koncu svojho životného cyklu. Okrem toho mapuje rozličné parametre: teplotu vnútri sieťového zdroja, procesy zapínania, ako aj permanentné preťaženie vyššie ako 120 %. Dosiahnutie štatisticky vypočítanej životnosti signalizuje bezpotenciálový kontakt. Sieťový zdroj funguje bez obmedzení ďalej, riziko výpadku sa však zvyšuje, čo by mali vziať zákazníci do úvahy pri servise. Môžu tým zabrániť prestojom, ako aj zvýšiť dostupnosť strojov a produktivitu.

Vďaka funkcii Power Boost dodáva Emparro20-Pro za päť sekúnd o 150 % viac energie (30 A pri 20-ampérovom sieťovom zdroji). Vyťaženosť sieťového zdroja na viac ako 90 % signalizuje blikanie LED „OK/ALARM“.