Prezentácia Ing. Jozefa Daňa sa v teoretickej časti venovala požiadavkám na návrh a zhotovenie protipožiarnych prestupov a upchávok podľa platných STN a vyhlášky č. 94/2004 Z. z. Po teórii nasledovala praktická skúška, po ktorej absolvovaní získali úspešní účastníci certifikát oprávňujúci držiteľa vykonávať zhotovenie požiarnych konštrukcií s použitím protipožiarnych systémov OBO Bettermann. K dispozícii bolo päť stanovíšť s reálnymi ukážkami prestupov, pričom každé lektoroval vyškolený odborný zamestnanec firmy OBO Bettermann s.r.o., ktorý previedol účastníkov úskaliami aplikácie jednotlivých výrobkov. Účastníci získali praktickú skúsenosť pri montáži nasledujúcich výrobkov: maltová upchávka PYROMIX®, mäkké upchávky PYROPLATE® Fibre, protipožiarna pena PYROSIT® NG, podušková upchávka PYROBAG®, penové bloky PYROPLUG® Block a rúrková manžeta PYROCOMB®.

http://www.tvba.sk/home/praca-elektrotechnikov-je-narocna-no-zaujimava/

skolenia@obo.sk