Kompaktný a spoľahlivý menič frekvencie ACH480 určený pre vykurovacie, ventilačné a chladiace systémy a pre vzduchovú klimatizáciu (Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration = HVACR) ponúka širokú škálu zabudovaných funkcií vrátane PID regulátorov, EMC filtrov, reálneho času, časovačov. Redukciou prídavných komponentov umožňuje šetriť ďalšie náklady. Menič ACH480 môže byť navyše pripojený do digitálneho systému ABB AbilityTM, ktorý v reálnom čase zbiera, vyhodnocuje a poskytuje diagnostické a prevádzkové údaje o pohone z akéhokoľvek miesta.

Jednotná výška a hĺbka celého výkonového rozsahu meničov umožňuje jednoduchšiu inštaláciu z hľadiska projekcie a integrácie meničov do rozvádzačov OEM výrobcov. Zabudovaná optimalizácia spotreby elektrickej energie a podpora motorov s vysokou účinnosťou vrátane synchrónnych reluktančných motorov a motorov s permanentnými magnetmi zabezpečuje minimalizáciu prevádzkových nákladov a rýchlejšiu návratnosť investície.

Napriek malým rozmerom poskytuje menič ACH480 kompletnú funkcionalitu nielen na riadenie ventilátorov, čerpadiel a kompresorov, ale aj komplexnejších aplikácií HVACR, ako sú napríklad vzduchotechnické jednotky alebo sústavy čerpadiel. Tento menič je špeciálne optimalizovanou verziou ACH580 na montáž do rozvádzača. Spoločný firmvér, používateľské rozhranie a voliteľné príslušenstvo umožňujú jednoduchú montáž oboch meničov v jednej aplikácii alebo inštalácii. Navyše podpora rovnakých komunikačných protokolov umožňuje jednoduchú integráciu oboch meničov naraz do ľubovoľného systému komunikácie. So širokým rozsahom protokolov vrátane BACnet/IP a rozsiahlymi možnosťami konfigurácie vstupov/výstupov, navyše aj s možnosťou adaptívneho programovania sa ACH480 plne prispôsobí takmer akýmkoľvek špecifickým požiadavkám koncového zákazníka.

Vďaka intuitívnemu ovládaciemu panelu, špecifickým nastaveniam HVAC a zabudovaným asistentom je nastavenie meniča a jeho prevádzka pre používateľa veľmi jednoduchá. Voliteľný ovládací panel s rozhraním Bluetooth umožňuje bezdrôtovú komunikáciu a kompletné nastavenie všetkých parametrov. Takáto možnosť je veľmi užitočná najmä v prípade montáže meničov na ťažšie prístupných miestach.

Aby sa zabezpečila čo najvyššia spoľahlivosť, je každý menič počas výroby podrobený dôslednému testovaniu pri nominálnom zaťažení a maximálnej teplote. Ochrana proti prepätiu, nadprúdu a ostatným škodlivým prevádzkovým vplyvom pomáha predĺžiť životnosť meničov aj poháňaných motorov a tak zabrániť nežiaducim výpadkom celej aplikácie HVACR.

Tibor Baculák