Jednoducho ovládateľný kolaboratívny robot GoFa™ CRB15000 podporuje blízku spoluprácu robota s človekom. Vybavený je inteligentnými senzormi v každej zo šiestich osí pohybu. Zabezpečuje tým maximálnu bezpečnosť aplikácií bez ďalších nákladov na oplotenia, bariéry, bezpečnostné skenery a mnohé ďalšie zariadenia, ktoré sú bežné pri klasických priemyselných robotoch. Samotné senzory umožňujú veľmi citlivú kontrolu obmedzenia výkonu a sily v jednotlivých motoroch. Bezpečnostnými funkciami, ako je senzorické monitorovanie každej osi a integrovaná funkcionalita SafeMove Collaborative, a tiež prepracovaným dizajnom spĺňa robot GoFa™ bezpečnostné požiadavky úrovne PL d Cat 3.

Nový model prináša okrem inovatívnych technológií riadenia a monitorovania pohybu aj vyššiu nosnosť 5 kg pri špičkovom dosahu 950 mm. Zároveň vyžaduje veľmi malú zástavbu pracovného priestoru s možnosťou montáže pod ľubovoľným uhlom. Stupeň krytia IP54 umožňuje prácu aj v technicky náročnom prostredí. Pri týchto parametroch vie GoFa™ pracovať s rýchlosťou až 2,2 m/s a to všetko s maximálnou presnosťou. Vďaka svojim parametrom je ideálnym pomocníkom pre celú škálu aplikácií, ako je manipulácia s materiálom, obsluha strojov, montáž a skrutkovanie dielov, balenie a kontrola produktov, ale aj v automatizácii laboratórnych prevádzok vo farmaceutickom segmente a mnohých ďalších sektoroch. Svoje pracovné miesto si nájde u nových aj existujúcich zákazníkov od malých a stredných podnikov až po veľké spoločnosti najmä preto, že jeho využívanie nevyžaduje hlbšiu znalosť programovacích jazykov či špeciálne školenia.

Používatelia môžu robot GoFa™ veľmi jednoducho programovať prostredníctvom ručného navádzania na želané pozície pomocou funkcionality lead through. Ide o funkcionalitu, ktorá sa aktivuje jednoduchým stlačením tlačidla na poslednej časti kinematiky robota. Druhým tlačidlom používateľského rozhrania možno robot naučiť jednotlivé pozície. Po nastavení pohybov sa tieto tlačidlá dajú ľubovoľne konfigurovať. Operátor je zároveň o stavoch robota informovaný svetelnou signalizáciou hneď vedľa tlačidiel.

Na programovanie činnosti robota slúži Wizard Easy Programming. Je to súbor jednoduchých grafických blokov, pomocou ktorých môžu automatizovať aplikácie aj zákazníci bez špeciálnych programovacích skúseností. Bloky s jednoduchými úlohami možno preniesť z knižnice blokov do prostredia a následne upravovať jednoduchým drag and drop. V prípade požiadavky vytvorenia špeciálnych blokov pre konkrétnu aplikáciu je k dispozícii nástroj Skill creator, v ktorom možno danú funkcionalitu nakonfigurovať a takto vytvorený blok zaradiť do knižnice blokov grafického programovania.

Robot GoFa™ disponuje štandardizovanou prírubou ISO, vďaka čomu možno jednoducho upnúť štandardné kolaboratívne nástroje kompatibilné s danou prírubou.

Všetky nové modely kolaboratívnych robotov sú založené na riadiacom systéme Omnicore. Ten je výsledkom dlhoročného vývoja a skúseností v riadení robotických systémov a stáva sa tak lídrom na trhu riadenia priemyselných robotov.

Kolaboratívny robot SWIFTi™ CRB 1100 sa od robota GoFa™ odlišuje najmä prístupom k stupňu kolaborácie danej aplikácie. Kým GoFa™ dominuje v prípadoch neustáleho kontaktu operátora s robotom, robot SWIFTi™ má navrch vtedy, keď operátor vstupuje na pracovisko len v určitých časových intervaloch. Tento kolaboratívny robot dokáže v čase neprítomnosti operátora pracovať až 10-krát rýchlejšie ako štandardné kolaboratívne roboty. Z robotickej aplikácie sa tak dá získať niekoľkonásobne vyššia produktivita a rýchlejšia návratnosť investície.

Rovnako ako GoFa™, aj SWIFTi™ umožňuje jednoduché ovládanie, navádzanie robota pomocou funkcionality lead through a tiež grafické programovanie Wizard Easy Programming. Odlišnosťou tohto robota je najmä jeho presnosť, odolnosť a rýchlosť oproti štandardným kolaboratívnym robotom.

Spomínaná pokročilá bezpečnosť je plne certifikovaná podľa najprísnejších štandardov. Základným bezpečnostným prvkom je SafeMove Collaborative, ktorý možno veľmi jednoducho a intuitívne nakonfigurovať aj prostredníctvom ovládacej jednotky. Ďalším bezpečnostným prvkom je bezpečnostný skener Sick. Je súčasťou zostavy robota a dá sa konfigurovať rovnako ako SafeMove prostredníctvom ovládacej jednotky. Túto funkcionalitu zabezpečuje softvérová opcia ProfiSafe Controller.

Tomáš Gajdoš