O-hne BO-hren – bez vŕtania

V roku 1952 spoločnosť OBO uviedla na trh výrobok, ktorý oceňujú na stavbách po celom svete dodnes. Konštruktér OBO vyvinul špeciálnu kotvu, ktorá eliminovala potrebu vŕtania dier. Kotvu bolo možné jednoducho zaraziť priamo do steny. Toto špeciálne upevnenie – bez vŕtania – prácu na stavbe nielen zjednodušilo, ale čas montáže výrazne skrátilo.

Aj keď od tohto revolučného projektu a vývoja uplynulo viac ako pol storočia, naši inžinieri v práci na vývoji nových produktov stále pracujú a zdokonaľujú existujúce produkty vždy s víziou zjednodušenia inštalácie pri zachovaní vynikajúcej kvality. V spoločnosti OBO sa totiž riadime heslom „Každý deň nový nápad“.

„Od projektu až po realizáciu“

Spoločnosť OBO dnes vlastní vyše 340 patentov. Vyrába a predáva viac ako 30 000 výrobkov od elektroinštalačných systémov a súvisiacej prepäťovej ochrany cez bleskozvody, upevňovaciu techniku až po protipožiarne a podlahové systémy a poskytuje podporu počas celej realizácie projektu. So svojimi 40 dcérskymi spoločnosťami po celom svete a 4 000 zamestnancami dosahuje ročný obrat presahujúci 850 miliónov eur. Svoju výrobu sústreďuje v siedmich krajinách. Jednou z nich je aj Maďarsko.

„Pomocou výrobkov spoločnosti OBO môžete rýchlo, cenovo výhodne a len niekoľkými jednoduchými úkonmi položiť pevný a stabilný základ inštaláciám, ktoré vedú prúd, prenášajú dáta a riadia energie.“

OBO Bettermann Hungary Kft.

OBO Bettermann Hungary Kft. je výrobným a logistickým centrom skupiny v juhovýchodnej Európe. Vyrába približne polovicu produktov OBO. Zastúpenie tu majú všetky tri výrobné procesy: kovovýroba, plast aj elektroinštalačná technika. Navyše, veľké výrobné haly umožňujú skladovanie veľkého množstva hotových výrobkov. Okrem výroby a logistiky je významná aj výskumná a vývojová práca, nie náhodou sa na maďarský vývojový tím viaže viacero patentov.

Stručná chronológia pôsobenia OBO v Maďarsku:

 • 1993 – založená kancelária OBO v Maďarsku v Budapešti.
 • 1996 – spoločnosť kúpila pozemok s rozlohou 20 hektárov v Bugyi, 30 km od Budapešti.
 • 2001 – dokončená nová výrobná hala s rozlohou 9 000 m2.
 • 2003 – investícia do najmodernejšieho žiarového zinkovania v strednej Európe.
 • 2010 – celkovo prevádzkovaných 12 700 m2 výrobných hál.
 • 2012 – modernizácia administratívnej budovy, inštalácia solárnych panelov a solárnych kolektorov.
 • 2013 – OBO Bettermann oslávil 20 rokov pôsobenia na maďarskom trhu. V jubilejnom roku sa oficiálne odovzdalo aj 10 000 m2 nového logistického centra. V druhej polovici roka sa v priemyselnom parku začalo s výstavbou ďalšieho výrobného skladu.
 • 2014 – modernizácia a rozšírenie prevádzky pre nástroje a údržbu.
 • 2015 – začiatok ďalšej investície: nové kancelárske centrum.
 • 2017 – otvorené predvádzacie a školiace centrum OBO Fórum; začiatok výstavby novej výrobnej haly s rozlohou 10 000 m2.
 • 2018 – maďarská skupina OBO Bettermann oslávila svoje 25. výročie.
 • 2019 – vybudovaná samostatná výrobná hala na výrobu plastových elektroinštalačných materiálov.
 • 2021 – výstavba novej haly s rozlohou 8 300 m2 hlavne na vstrekovanie plastov, rozšírenie galvanovne a logistickej haly.

OBO Fórum – Medzinárodné predvádzacie a školiace centrum

Jedno z najdôležitejších a najmodernejších výrobných a logistických miest OBO Bettermann leží v obci Bugyi, 25 kilometrov južne od maďarského hlavného mesta Budapešť. Okrem výrobného a logistického zázemia spoločnosti sa tu nachádza aj OBO Fórum, prezentačné a školiace stredisko, ktorého výstavba trvala 15 mesiacov a ponúka 5 000 štvorcových metrov úžitkovej plochy.

Na otváracom ceremoniáli medzinárodného predvádzacieho a školiaceho centra OBO Fórum sa v roku 2017 spolu s Ulrichom Bettermannom a generálnym riaditeľom OBO Bettermann Hungary Kft. Lojosom Hernádim zúčastnil aj maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý pôsobenie OBO Bettermann na maďarskom trhu označil za spoločný nemecko-maďarský úspech a produkty OBO Bettermann ako produkty na najvyššej konkurenčnej úrovni.

Stredisko s kapacitou 400 účastníkov dáva možnosť zákazníkom, dizajnérom a študentom odborného vzdelávania oboznámiť sa s radom elektroinštalačných produktov OBO, ich využitím a najmodernejšou technológiou priemyselného vývoja. Vo vlastnom programe profesijného rozvoja spoločnosti OBO Academy je aj nové školiace centrum, kde spoločnosť ponúka možnosti rekvalifikácie a ďalšieho vzdelávania pre svojich zamestnancov.

Nahliadnuť do zákulisia spoločnosti OBO v Bugyi, vidieť proces výroby s najmodernejšou technológiou priemyselného vývoja umožňuje aj OBO Bettermann, s. r. o., ktoré pravidelne organizuje exkurzie spojené s návštevou predvádzacieho a školiaceho centra. Naši klienti majú možnosť vidieť, ako prebieha výroba, nevynechajú ani odbornú prednášku na tému OBO construct BSS týkajúcu sa výrobkov určených na protipožiarnu ochranu. Sú tu tiež k dispozícii praktické realizácie bleskozvodov. Exkurzia je zakončená prehliadkou hlavného mesta Budapešť a jeho najvýznamnejších pamiatok.