Často sa stáva, že aj my v redakcii hľadáme praktické informácie, ktoré by sme vám ako čitateľom priniesli. A preto oceňujeme snahu spoločnosti EPLAN prinášať nielen svojim zákazníkom praktické informácie, tipy a triky z ich oblasti pôsobenia. Ďalej v texte prinášame niekoľko podnetných príspevkov, ktoré nájdete aj na blog.eplan.cz.

Päť tipov, ako so softvérom EPLAN zlepšiť prípravu elektrotechnických návrhov

Využívate funkcie softvéru EPLAN Electric P8 efektívne? V blogovom príspevku pre vás pripravili päť krátkych videotipov, ktoré vás zoznámia s niektorými zaujímavými funkciami, ktoré by mal poznať každý používateľ softvéru Electric P8. Ide o funkcie ako automatické číslovanie vodičov a potenciálov, vytvorenie schémy pracovnej plochy, ale aj využitie výhod automatizovaného spracovania.

Projektovanie v cloude: mierte vysoko!

Máte úplnú kontrolu nad vašimi dátami a projektmi? Cloudové riešenia prinášajú do projektovania nové možnosti bez ohľadu na to, kde práve ste, aké používate zariadenie či aká je veľkosť vašej spoločnosti. Výhody presunutia dát do cloudu a odpútania sa od konkrétneho zariadenia sú zrejmé. „Rozvádzače často navrhujú projekčné spoločnosti na základe podkladov od výrobcu strojných zariadení. V priebehu projektu sa nevyhnú zmenám, diskusiám so zákazníkom či reportovaniu výsledkov. Na všetky tieto činnosti teraz možno využiť nové cloudové prostredie EPLAN, vďaka ktorému môžu mať všetci zúčastnení okamžitý prístup k najnovším verziám projektu v EPLAN eVIEW,“ povedal Thomas Michels, riaditeľ Cloud Business Software v spoločnosti EPLAN.

Nová verzia EPLAN Platforma 2023: naše riešenie, vaša budúcnosť

Dnešná hektická doba na nás kladie vysoké nároky. Tlak na vyšší výkon, rýchlosť, efektivitu, flexibilitu a komplexnosť sa hrnie zo všetkých strán. Implementujú sa nové nástroje, vyvíjajú sa a zavádzajú nové technológie. Čo je dnes rýchle, je už zajtra pomalé. Aj EPLAN neustále pracuje na inováciách nástrojov, ktoré pomáhajú zákazníkom udržať sa na špici v náročnom konkurenčnom prostredí. Nová verzia EPLAN Platforma 2023 nadväzuje na najnovšiu generáciu platformy EPLAN a ďalej ju rozširuje. Tešiť sa môžete na nové funkcie, ako sú napr. cloudové aplikácie na správu zariadení a podporu viacerých štandardov a noriem pre makrá schém, čo uľahčuje a urýchľuje inžinierske práce.

Štyri výhody používania digitálneho dvojčaťa

Digitálne dvojča je presná virtuálna reprezentácia fyzického objektu alebo časti zariadenia. Dvojča je vytvorené pomocou snímačov, ktoré zrkadlia nielen rozmery objektu, ale aj jeho základné funkcie a vlastnosti. EPLAN vyvíja softvér digitálneho dvojčaťa na návrh elektrických rozvádzačov a na vytváranie káblových zväzkov. Tým pomáha vizionárskym firmám zlepšovať ich inžinierske procesy a umožňuje im posunúť sa na vyššiu úroveň vďaka výhodám, ktoré prinášajú digitalizácia, automatizácia a Priemysel 4.0.

Správny nástroj na projektovanie: CAD alebo EPLAN?

Máte dilemu, či je EPLAN lepší ako váš CAD? Pohrávate sa s myšlienkou vyskúšať si CAE softvér a máte pochybnosti o efektívnosti? Ako sa zmení vaše projektovanie? V blogovom príspevku sú predstavené osobné skúsenosti so systémom EPLAN a vysvetlené plusy CAE a CAD systému.

Viac príspevkov nájdete na blog.eplan.cz