Čo sú hybridné spúšťače TeSys H

Kompaktný spúšťač motora do výkonu 3 kW v kategórií AC-53 – pre štandardný rozbeh 3fázových motorov s kotvou nakrátko. TeSys H využíva tzv. hybridnú technológiu spúšťania, čo je kombinácia mechanického kontaktu polovodiča. Spúšťač motora je podľa definícií prístroj, ktorý slúži na zapnutie a vypnutie motora a zároveň k jeho tepelnej ochrane až do rozsahu 6,5 A. Ide o ochranu v triede spúšťania 10A, podľa STN/EN 60947-4-2. Hybridný spúšťač je extrémne kompaktný so zástavbovou šírkou iba 22,5 mm. Rovnaké rozmery má dokonca aj rezervačný spúšťač.

Ako funguje hybridná technológia

V každej fáze spúšťača nájdeme paralelné zapojenie polovodičov a kontaktu relé. Pri spínaní dôjde najprv k aktivácií polovodiča, ktorý zopne rozbehový prúd. Následne je pripojený kontakt relé a potom príde k odpojeniu polovodiča. Sekvencia vypínania má poradie presne opačné. Kontakty mechanického relé takto spínajú iba minimálny prúd daný skratovým výkonom polovodičov. Vďaka tomuto spôsobu spínania je elektrická životnosť – tzv. životnosť pri menovitom zaťažení – 30 miliónov spínacích cyklov. To je desaťkrát viac ako u štandardných stýkačov. Rozbehový prúd nie je nijako obmedzený ani regulovaný, polovodiče sa používajú iba k ochrane spínacích kontaktov.

Kde sa dá využiť hybridná technológia

Všade tam, kde dochádza k častému spínaniu a kde je zároveň obmedzený priestor pre umiestnenie rozvádzača. Sú to predovšetkým technologické linky v potravinárstve, logistike alebo v oblasti manipulácie s materiálom. V technológií ide využiť možnosť častého spínania v obvodoch regulácie teploty s nízkou hysterézou. Tepelný prúd – kategória AC-51- je v rozsahu do 9 A. K dispozícií je aj vyhotovenie s pružinovými svorkami, ktoré zrýchľuje výrobu rozvádzača a zároveň zvyšuje spoľahlivosť spojov v prostredí s vibráciami.

Hybridné spúšťače plnia parametre:

  • SIL 3 podľa IEC61508-1
  • Safe Torque Off
  • PLe podľa ISO13849-1
  • ATEX

Hybridná technológia zvyšuje životnosť a spoľahlivosť zariadení a zmenšuje rozmery rozvádzačov. Elektronická ochrana umožňuje veľký rozsah nastavení a tiež automatický i vzdialený reset.

Viac informácií nájdete tu:

Katalóg TeSys 2016 na stiahnutie

TeSys - prehľad produktov 

TeSys - mobilná aplikácia