Príklady aplikácie

Spoločnosť Sonplas používa systém BL ident RFID a snímače uprox+ od firmy Turck na montážnej linke na výrobu vstrekovacích dýz. Vzhľadom na množstvo montážnych procesov vyžaduje celý výrobný proces sledovateľnosť a informácie o nameraných dátach. Každý komponent je individuálne sledovaný, nielen vstrekovacia dýza ako celok. Aby boli komponenty správne zmontované, pohybujú sa na linke v špeciálnom držiaku. Pri hľadaní RFID systému bol problémom fakt, že dátový nosič musel byť umiestnený priamo na tomto hliníkovom držiaku. Ideálny dátový nosič nakoniec našli v portfóliu spoločnosti TURCK (TW-Q25L12,5-M-B128). Spolu s dátovými nosičmi bolo nakoniec v dvoch strojoch umiestnených jedenásť čítacích/zapisovacích hláv (TN-M18-H1147) na identifikáciu držiakov.

Sonplas tiež hľadala induktívne snímače ako iniciátory na kontrolu správnej pozície držiaka, aby mohli byť dátové nosiče prečítané. To vyžadovalo kompaktný spínač s dlhou spínacou vzdialenosťou pre hliník. Iba snímač uprox+ od firmy TURCK spĺňal všetky požiadavky. Iné snímače negarantovali takú veľkú spínaciu vzdialenosť pre hliník. Štvormilimetrový spínací dosah pre snímač v puzdre M8 (Ni4U-EG08-AP6X) je rovnaký pre všetky kovy. Sonplas použil 56 snímačov v každom z dvoch montážnych strojov. Snímače detegujú držiaky na dopravníkovom páse, kontrolné zastavovacie operácie a poruchy a iniciujú čítacie/zapisovacie operácie.

Ďalším príkladom aplikácie RFID systému TURCK je využitie UHF technológie u jedného z popredných výrobcov automobilov v Číne. PLC (S7 400) riadi celý systém a zaisťuje jeho stálu prevádzku. Zbernicou spájajúcou všetky RFID prvky je Profinet. Interfejsové moduly môžu vykonať všetky čítacie a zapisovacie procesy a prenášať dáta do riadiaceho systému prostredníctvom zbernice.

UHF nosič je umiestnený priamo na karosérii auta, čo umožňuje identifikovať polohu každého modelu auta v reálnom čase. Riadiaci systém tak môže automaticky a efektívne dopravovať autá podľa typu k príslušným montážnym staniciam. Výrobná linka je informovaná o príprave zodpovedajúcich častí na zváranie vďaka čítaniu informácií na nálepke o piatich až šiestich autách, ktoré majú vstúpiť na zváraciu linku. Táto metóda zlepšuje kontinuitu celej produkcie a redukuje čakacie časy pozemných zváracích procesov. Dátové nosiče TURCK prejdú všetkými výrobnými procesmi, čo v konečnom dôsledku zlepšuje efektivitu výroby.

Výhradným zástupcom firmy TURCK v SR je spoločnosť Marpex, s. r. o., so sídlom v Dubnici nad Váhom.