Obr. Systém inštalačných stĺpov ISS na priemyselné využitie


Inštalačný stĺp

Inštalačný stĺp ISS je v prvom rade určený na vybavenie montážnych pracovísk vo výrobných závodoch. Profil z eloxovaného hliníka v ťažkom vyhotovení disponuje na dvoch stranách protiľahlými systémovými otvormi 76,5 mm na upevnenie čelne zabezpečovaných prístrojových škatúľ radu 71GD… alebo montážnych nosičov radu 71MT… Všetky štyri strany profilu disponujú montážnou drážkou v štandardnom rozmere s menovitou veľkosťou 8 na montáž najrôznejších inštalačných dielov na doplnkové funkcie (napr. stavebnicový systém item). Osadeniu najrôznejších inštalačných prvkov a integrácii stĺpa do konštrukcie strojov a zariadení tak nič nestojí v ceste. Lišta s drážkou umožňuje osadiť:

 • obrazovky,
 • klávesnice,
 • meracie, vysielacie a prijímacie zariadenia,
 • pevné alebo ohybné potrubia stlačeného vzduchu alebo plynu.

Podstavec a stropné upevnenie

Masívny podstavec zaisťuje spoľahlivé upevnenie k podlahe. Na hornom konci sa nachádza robustný prvok na upevnenie k stropu, ktorý tiež umožňuje vyrovnať výškové rozdiely. Systém ISS umožňuje aj samostatné upevnenie len do podlahy.

Napojenie na pochôdzny káblový žľab BKRS alebo káblové trasy

Pochôdzne systémy káblových žľabov BKRS umožňujú priviesť do inštalačného stĺpa energiu a dáta. Na zaistenie bežných priemyselných štandardov je systém BKRS v základnom vyhotovení k dispozícii hneď s dvoma výškami bočníc, a to 100 a 110 mm. Šesť rôznych šírok od 100 mm do 600 mm poskytne ten správny káblový kanál pre každú reálnu aplikáciu. Dva milimetre hrubý plech žľabu, veka a priehradky odolá v spojení s účelnou konštrukciou aj veľmi vysokému prevádzkovému zaťaženiu. Podľa typu inštalácie môžu žľaby BKRS vďaka tomu preniesť zaťaženie pochôdzneho povrchu až 9 kN. Veká s hliníkovým rebrovaním sú protišmykové, čo zaistí bezpečný postoj prítomných osôb. Tým je minimalizované riziko nehody počas bežnej prevádzky.

Systémy káblových rebríkov a káblových žľabov možno so stĺpom ľahko a pevne prepojiť pomocou príslušných výložníkov aj na systémy pre veľké rozpätia.

Montáž do systémového otvoru

Systémový otvor 76,5 mm slúži na osadenie prístrojových škatúľ radu 71GD… Okrem bežných štandardných systémov iných výrobcov je k dispozícii kompletný program inštalačných prístrojov OBO:

 • spínacie a pripojovacie prístroje,
 • zásuvky 16 A/32 A,
 • dátová technika všetkých výrobcov,
 • multimédiá (audio, video, VGA, XLR atď.),
 • prístroje na montáž na lištu,
 • radové zabudované prístroje IKR4 a IKR6,
 • riešenia plug and play s pripojovacími vedeniami osadenými konektormi.