Inštrumentácia ABB pre potravinársky priemysel

Kvalitné výrobné zariadenia v každom odvetví priemyslu sú zárukou kvality produkcie. Ich súčasťou sú presné a spoľahlivé meracie prístroje, či už ide o meranie, monitorovanie, analýzy alebo kontroly. ABB ako vedúca medzinárodná skupina má preukázateľné skúsenosti v tomto smere v mnohých odvetviach výroby. Platí to aj v potravinárskom a nápojovom priemysle. Poskytuje v ňom komplexné riešenie inštrumentácie potravinárskych výrobných liniek a pomocných prevádzok potravinárskeho priemyslu. Svojimi najnovšími riešeniami a súbormi nástrojov vyvinutými špeciálne pre toto odvetvie ponúka klientom spoľahlivé špičkové produkty najvyššej kvality.
Inštrumentácia ABB pre potravinársky priemysel

ABB ponúka bezkonkurenčný výber prístrojového vybavenia a systémov na použitie vo všetkých typoch procesov výroby potravín a nápojov. S využitím inovatívnych postupov spoločnosti ABB možno vytvoriť pokročilé systémy, ktoré prevádzkovateľom zabezpečia ekonomickú, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zariadení. Spoločnosť sa zameriava najmä na riešenie technologických celkov, ako sú napr. miešacie a odparovacie zariadenia, pasterizácia, tepelné výmenníky, plniace linky, delenie výrobkov, zásobníky surovín, studené skladovanie, úpravne vôd či kotolne.

Meranie teploty

Teplomery radu THSY (SensyTemp HY R) sú vyvinuté z hľadiska konštrukcie, materiálu a montáže špeciálne pre potravinársky priemysel. Spĺňajú hygienické podmienky aj požiadavky na čistenie a údržbu. Ďalším dôležitým kritériom je splnenie požiadavky na krátky polčas reakcie <2,5 sekundy. Tým je zabezpečený spoľahlivý výkon meracích a riadiacich úloh na veľkoplošných tepelných výmenníkoch v tomto odvetví. Nameraná hodnota sa môže prenášať na vyhodnocovací prístroj (vstupné karty PLC, DCS) ako signál Pt100 alebo prúdový signál 4 – 20 mA aj s komunikáciou HART z prevodníka montovaného priamo v hlavici teplomera. Typickým znakom snímačov HY R je vysoký lesk ich 6 mm hrubej snímacej trubice. K dispozícii je rozličný ponor, ktorý musí byť aspoň trojnásobkom priemeru teplomera. K dispozícii sú rôzne špeciálne procesné pripojenia používané v potravinárskom priemysle až do tlaku 40 bar.

Indukčné prietokomery HygienicMaster FEH300 a FEH500

HygienicMaster je navrhnutý špeciálne na splnenie požiadaviek potravinárskeho, nápojového a farmaceutického priemyslu. Modulárna dizajnová koncepcia ponúka úspornú prevádzku a spoľahlivosť. Spolu s jej flexibilitou tak poskytuje dlhú životnosť a zároveň nízke náklady na údržbu. Integrácia do správy riešení ABB (ABB asset management), samodiagnostika a pokročilé diagnostické funkcie znižujú prevádzkové náklady a prestoje. Diagnostické funkcie a hraničné hodnoty sa dajú nastaviť lokálne cez klávesnicu TTG alebo komunikáciu HART pomocou komunikátora HART alebo z nadradenej úrovne. Voliteľne sa dajú objednať s komunikáciou PROFIBUS PA alebo FUNDATION FIELDBUS. Drahšia verzia FEH500 má oproti FEH300 niekoľko špeciálnych funkcií, vyššiu presnosť a dávkovaciu funkciu. Navyše má diagnostické funkcie ako detekcia bublín a meranie vodivosti a teploty média. Je k dispozícii už od priemeru DN1.

Ďalšie snímače splňujúce štandardy potravinárskeho priemyslu

Ďalšími univerzálnymi prístrojmi spĺňajúcimi štandardy potravinárskeho priemyslu sú prietokomery Vortex FSV430, FSV450 a prietokomery Swirl FSS430, FSS450. Sú to univerzálne prístroje v kompaktnom alebo oddelenom vyhotovení na meranie prietoku aj nevodivých kvapalín, plynov a pary.

Klasické rotametre so širokým uplatnením tiež spĺňajú potravinárske štandardy. K dispozícii sú sklenené na použitie pri nižšom prietokovom množstve a antikorové FAM540 pri väčšom prietokom množstve. Dodávajú sa v hygienickom vyhotovení a sú dostupné aj s vyhrievaným plášťom. Hygienické normy spĺňajú aj Coriolisove prietokomery FCM2000 od priemeru DN10 až do DN100. Na meranie prietoku plynov spoločnosť ponúka tepelné prietokomery FMT.

Snímače tlaku sú k dispozícii v rôznych cenových reláciách s najrôznejšími procesnými pripojeniami vhodnými na použitie pri kvapalinách s rozličnými reologickými vlastnosťami. Pri tomto portfóliu treba spomenúť aj snímače s vysunutou premývanou membránou a diferenčné snímače s oddelenými membránami.

Spoločnosť ABB pokrýva a klientom dodáva skoro celú paletu analýz kvapalín: meranie vodivosti, pH, redox a analýzu špecifických látok potrebných pre vodárenstvo.

Vyhodnocovacie prístroje

Rovnako to je aj v produkcii vyhodnocovacích prístrojov. Majú zväčša univerzálne uplatnenie, ale niektoré sú zvlášť užitočné pre potravinársky priemysel. V ponuke sú napríklad univerzálne číslicové regulátory na reguláciu rozličných procesov. Veľmi užitočné sú popri použití PLC a DCS v niektorých prípadoch aj dnes.

Ďalším špičkovým zariadením sú klasické papierové a video zapisovače s rôznou veľkosťou a výkonom. Špeciálne pre pasterizačné procesy je vyvinutý Commander radu C1950. Riadi celý pasterizačný proces, zohriatie, výdrž na jednotlivých teplotných úrovniach a chladenie. Skutočný priebeh zapisuje do kruhového diagramu.

František Fodor