Inteligentné riadenie zvládne viac a s menším úsilím

Spoločnosti vo všetkých odvetviach čelia rastúcim nákladom na energiu a snažia sa dbať na udržateľnosť pri výrobných procesoch. Spoločnosť B&R ponúka nové spôsoby, ako dosiahnuť vyšší výkon pri nižšej spotrebe energie. Neustále inovácie v oblasti inteligentného riadenia pohybu sú kľúčom k udržaniu priemyselného rastu a zároveň k udržateľnému spôsobu výroby.

O 30 % nižšia strata výkonu

S novou funkciou impulzovej šírkovej modulácie (PWM) servomenič ACOPOS P3 automaticky znižuje svoju spínaciu frekvenciu pri daných otáčkach motora, aby sa obmedzili straty energie. Automatická adaptívna PWM znižuje spotrebu energie ACOPOS P3 až o 30 % pri nízkych otáčkach motora alebo pri státí. Nie je potrebné predimenzovať servopohon, aby sa zabránilo prehriatiu pri držaní ťažkých záťaží. S menšími servopohonmi a menším počtom potrebných chladiacich zariadení to pomáha zmenšiť veľkosť rozvodnej skrine na menšiu plochu stroja.

Prvotriedna energetická účinnosť

Vďaka energeticky šetrným motorom sa spoločnosť B&R stala jedným z mála dodávateľov, ktorí certifikovali celé svoje portfólio motorov podľa triedy 1 čínskeho energetického označenia  (CEL). Certifikácia CEL je nevyhnutná pre výrobcov OEM, ktorí chcú predávať svoje stroje v Číne. Zároveň uľahčuje porovnanie energetickej výkonnosti jednotlivých strojov a robí ho transparentným pre používateľov na celom svete.

O 21 % vyšší krútiaci moment pri rovnakom výkone

Nový menič ACOPOSmulti 200 A ponúka 21 % zvýšenie výstupného prúdu servopohonu pri rovnakom výkone. To je dôležité v aplikáciách, ktoré vyžadujú vysoký krútiaci moment pri nízkych otáčkach, napríklad pri výrobe kremíkových doštičiek pre solárne panely. S novým meničom ACOPOSmulti možno rezať doštičky s väčším priemerom a zároveň znížiť náklady na energiu. Kremíkové doštičky tvoria významnú časť nákladov na výrobu fotovoltických článkov, preto ich efektívnejšia výroba pomáha šetriť náklady na tento dôležitý zdroj obnoviteľnej energie.

Najvyššia hustota krútiaceho momentu vo svojej triede

Nové motory B&R s vysokou hustotou krútiaceho momentu majú optimalizovanú vnútornú konštrukciu na zníženie výkonových strát a zvýšenie krútiaceho momentu. Výrobcovia strojov dajú viac krútiaceho momentu na menší priestor. Producenti sa tešia vyššej presnosti motora a lepšej kvalite výrobkov, ako aj zníženiu generovaného tepla.