Nové funkcie inteligentných kamier B&R

Riešenie úloh 3D kamier za cenu 2D

Nová funkcia štandardných snímačov spracovania obrazu od spoločnosti B&R umožňuje získať profil pohybujúcich sa objektov pomocou inteligentných triangulačných algoritmov. Takto možno určiť objem, mapovať výstupky alebo priehlbiny a riešiť aj mnoho ďalších zaujímavých zadaní. Typické 3D projekty tak možno riešiť cenovo atraktívne vďaka správnej interpretácii obrazu a použitím inteligentných 2D algoritmov. Jedným slovom – riešenie 2.5D.

Tri nové funkcie integrované priamo v FPGA

Tri nové funkcie využívajúce predspracovanie obrazu pomocou integrovaného FPGA čipu otvárajú širší rozsah aplikácií snímačov spracovania obrazu a inteligentných kamier od spoločnosti B&R.

  • Shape from shading – je funkcia, ktorá umožňuje snímať jemné 3D štruktúry povrchu, napr. škrabance či gravírovaný text, pomocou vyhodnotenia viacerých snímok pod rôznym uhlom osvetlenia. Tu sa dá s výhodou využiť napr. vstavané segmentové LED ako súčasť B&R systémov spracovania obrazu.
  • Subtraction – je funkcia, ktorá umožňuje porovnávať jeden alebo viac obrázkov s referenčným obrázkom. Funkciu možno efektívne využiť na úlohy ako sledovanie kvality alebo meranie rýchlosti predmetu.
  • Continuous line sensor with ovelapping – umožňuje skenovať pohybujúce sa objekty ako sekvenciu prekrývajúcich sa snímok, čo je veľmi užitočné pre následné spracovanie obrazu ďalšími štandardnými funkciami kamier.

Vďaka umelej inteligencii ešte výkonnejší systém

Inteligentné sú také zariadenia, ktoré sa dokážu prispôsobovať meniacim sa podmienkam a robiť rozhodnutia na základe aktuálnej situácie. Posledná generácia systémov strojového spracovania obrazu od B&R je vybavená pokročilou technológiou umelej inteligencie (UI), ktorá nastavuje nový štandard v rozpoznávaní textu a znakov a v detekcii anomálií. Výkonné siete hlbokého učenia (z angl. deep learning) bežia priamo v kamere na špeciálnom UI procesore s minimálnou spotrebou.

Spolu so zabudovaným inferenčným procesorom a najnovšou technológiou UI dokážu kamerové systémy B&R riešiť optické rozpoznávanie znakov (OCR) a detekciu anomálií všeobecného obsahu ako žiadny iný konkurent na trhu. Unikátna kombinácia pokročilých funkcií hlbokého učenia a špeciálneho UI procesora má potenciál priniesť revolučnú zmenu výrobných procesov. Pridružený nástroj hlbokého učenia je plne integrovaný do pripravovanej verzie jednotného vývojového nástroja Automation Studio.

Detekcia anomálií

Ide o funkciu detekcie anomálií založenú na hlbokom učení, ktorá dokáže identifikovať aj najmenšie odchýlky v štruktúre s vysokou spoľahlivosťou. Táto technológia detekcie je už úspešne testovaná na automatickú kontrolu kvality drevených povrchov, textílií, bodových zvarov a pod.
Na rozdiel od iných metód hlbokého učenia nepožaduje táto funkcia žiadne predurčené opisovanie rôznych tried defektov. Vo väčšine prípadov stačí asi 100 dobrých snímok na natrénovanie siete.