V prvom kroku si používateľ zvolí skriňu, ktorú chce konfigurovať, v ďalších krokoch možno vybrať z ponúkaného systémového príslušenstva od prichytenia na stenu cez rôzne lišty a systémové šasi, LED svietidlá, ventilátory až po klimatizačné jednotky. Konfigurátor prevedie používateľa výberom s kontrolou väzieb a možnosťou umiestnenia príslušenstva do požadovanej polohy. Používateľovi sa nestane, že by použil príliš veľký ventilátor v kompaktnej skrini, pretože tento nástroj kontroluje väzby za používateľa a ventilátor väčší, než aký možno v skrini umiestniť, používateľovi ani neponúkne. V rámci strojárskeho spracovania možno vyrobiť otvory okrúhle, obdĺžnikové, na tlačidlá a signálky.

Ďalšou voľbou sú výrezy na konektory popredných výrobcov priemyselných konektorov. S ohľadom na efektivitu výroby možno výstupy z tohto nástroja prepojiť s obrábacími centrami Rittal, ako je frézovacie centrum Perforex BC či laserové centrum Perforex LC. Údaje o tomto stroji sú len jedny z mnohých, ktoré dostane používateľ ako výstup z RiCS. Nechýba ani prepojenie so softvérom Eplan ProPanel.

Predstavenie výstupných údajov

Aké údaje teda získa používateľ pri používaní nástroja Rittal Configuration System? Po vyplnení základných údajov používateľ dostane e-mail s trvalým odkazom na stiahnutie dát. Stiahnutý súbor obsahuje túto adresárovú štruktúru (obr. 2).

V rámci vizualizácie a konštrukcie používateľ ocení model vo formáte 3D pdf a 3D step. Ďalším užitočným pomocníkom je montážny návod s izometrickými pohľadmi a uvedením pozície daného príslušenstva, aby pracovník pri montáži ihneď vedel, ktoré príslušenstvo kam patrí. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj 2D výkresy CAD obrábaných plôch sa zanesením mechanických úprav. Nechýba ani pdf súbor s tabuľkou vŕtania, kde sú uvedené pozície jednotlivých výrezov, závitov apod. Tento súbor poskytuje používateľovi aj veľmi dôležitý parameter, ako je celková dĺžka rezu, ktorý potrebuje pri časovom plánovaní strojárskych úprav.

Získané údaje obsahujú aj programy pre frézovacie obrábacie centrum Perforex BC a laserové centrum Perforex LC z ponuky automatizačných systémov Rittal. Tak si používateľ nadefinuje pozície jednotlivých výrezov, závitov a pod. a získa údaje, ktoré môže poslať spoločne s objednávkou, takže minimalizuje potrebu ľudského faktora pri programovaní výrezov. Používatelia softvéru Eplan ProPanel iste ocenia aj možnosť importovať konfigurovanú skriňu priamo do ProPanel vďaka súboru *.zw1.

Používateľ získa aj kusovník materiálu, ktorý si pri konfigurácii vybral. Neoddeliteľnou súčasťou získaných údajov je konfiguračný súbor, ktorý možno kedykoľvek v RiCS znovu otvoriť, prípadne konfiguráciu upraviť a následne iba požiadať o nové, aktualizované údaje.

Ak vás RiCS zaujal a máte záujem o ďalšie informácie či školenie, ponúkame vám možnosť online školenia, prípadne osobného stretnutia u vás vo firme, ak to situácia dovolí. V prípade záujmu o školenie alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.