Napúčanie v reaktorovej nádobe Temelínu kontroluje systém navrhnutý v softvéri EPLAN

Medzi prvými používateľmi softvéru EPLAN bolo oddelenie integrity a technického inžinieringu, prevádzkujúce v areáli ÚJV experimentálne dielne a stavbu. Na čele divízie stojí Ján Bulák, ktorý podľa jeho slov ešte patrí ku generácii, ktorá kreslila pomocou šablón a mikroceruziek. Aj vďaka jeho nadšeniu pre digitalizáciu sa v posledných rokoch darí postupnému začleňovaniu riešení EPLAN do práce ÚJV. „Ten rozdiel je bez diskusie obrovský, k papieru by sa už nikto nevrátil,“ vysvetľuje svoj pohľad na digitalizáciu J. Bulák a dodáva: „Jednak časovo, jednak vo variabilite. Išlo by o krok späť. Ten posun je veľký a nič iné by v dnešnej dobe nikto nechcel.“

V rámci oddelenia sa tak stal EPLAN neoddeliteľnou súčasťou projektovania v oblasti jadrovej energetiky. „Je to napríklad projekt PAZ. V reaktorovej nádobe, ktorá v Temelíne funguje 20 rokov, prebieha tzv. radiačné napúčanie. Vo výške prebieha určitá úroveň žiarenia a nádoba či jej boky môžu napučať. A to meriame. Všetky projekty, ktoré fungujú a žijú, som kreslil v softvéri EPLAN,“ potvrdzuje J. Bulák. V EPLAN-e údajne našiel softvér, ktorý mu umožňoval exporty. Potreboval vtedy vyjsť v ústrety zákazníkom. Postupom času ocenil, že do nich v prípade potreby mohol ľahko čokoľvek doplniť, prekresliť, upraviť a poslať späť. Aj napriek zrelému veku oceňoval možnosť intuitívneho učenia v prvotnom režime „pokus – omyl“.

Pokrok vodíka nezastavíte, EPLAN ho možno urýchli

Svojím zápalom a nadšením v rámci modernej projekcie sa podarilo v ÚJV „nakaziť“ aj rad mladších kolegov J. Buláka – na oddelení je k dispozícii už niekoľko licencií. Z toho vzniklo pričinením predošlého podriadeného aj nové projekčné miesto. Stanislav Kříž je rád, že si znalosť softvéru EPLAN preniesol aj k sebe do divízie vodíkových technológií a inovácií v energetike. Oddelenie sa primárne zaoberá spracovaním vodíka v rôznych odvetviach priemyslu – automobilového, technologického, skladovania energie vo vodíku aj vo výrobe zemného plynu z vodíka. Mimochodom, práve tu patrí medzi prvých, ktorí vyvinuli systém výroby zemného plynu z fotovoltiky, respektíve pomocou prebytkov fotovoltickej energie.

„Na výstupe z fotovoltickej elektrárne vyrábame z prebytkov elektrickej energie vodík, z ktorého vzniká následne pomocou metanizácie zemný plyn. No to je skôr taká zaujímavosť. Máme zásobníky vodíka aj na miestne využitie, napríklad vodíkový predlžovač dojazdu elektromobilov. Zároveň sme vyvíjali malú plniacu stanicu pre úžitkové vozidlá a prototypy vozidla, ktoré vyrábame spoločne s obchodnými partnermi,“ vysvetľuje S. Kříž.

Výhodou riešenia v ÚJV je, že sú schopní vodíkom vozidlo naplniť veľmi rýchlo, porovnateľne s tankovaním vozidiel s klasickými spaľovacími motormi. Doba plnenia sa pohybuje rádovo v niekoľkých minútach. Vodíkové vozidlá majú dojazd v závislosti od veľkosti nádrže vodíka, pri osobných vozidlách sa dá na nádrž vodíka prejsť 600 až 800 km, pri pracovných strojoch je doba činnosti až 8 hodín v závislosti od použitia nadstavby a jej spotreby. Tankovanie osobných vozidiel trvá okolo dvoch minút a pri úžitkových strojoch asi 5 minút. Aj pri návrhu plniacej stanice sa v projekcii darilo úspešne využívať digitálny návrh v systéme EPLAN.

„Prvýkrát som sa s programom EPLAN stretol už na vysokej škole v rámci istého testovania a energetického projektu. Po nástupe do ÚJV s kolegom J. Bulákom, ktorý s ním pracoval, sa mi tieto nástroje veľmi zapáčili, absolvoval som vstupné školenia a dnes softvér EPLAN využívame pri každom projekte,“ upresňuje svoje skúsenosti so softvérom S. Kříž.

Aj pre samotný EPLAN sú projekty v ÚJV pomerne špecifické z hľadiska výskumnej povahy. Pravda je, že bez elektroniky sa dnes nedá nič robiť, takže aj tu má význam využitie jednoduchých prehľadových schém a rôznych zapojení riadiacich systémov. Vychádzajúc z jeho podstaty tak tím ľudí využíva EPLAN na kompletnú dokumentáciu projektov.

Zvýšenie rýchlosti návrhu a bezpečnosti zariadení

Už samotné zmienky o vodíku, ale aj skôr spomínanom jadre iste v každom evokujú úvahy o bezpečnosti. Pokiaľ ide o technológie s vodíkom, spravidla sú na takej vysokej úrovni, že explózia je to posledné, čoho by sme sa mali pri vjazde na cestu obávať. „Je pravda, že naše zariadenia sú už od začiatku vnímané ako rizikovejšie. Z tohto dôvodu je u nás bezpečnosť naozaj mnohonásobne vyššia,“ uvádza S. Kříž, ktorý si je tejto potreby plne vedomý. „Bezpečnosť je u nás na prvom mieste, pretože zariadenia sú určené pre skutočne kritické miesta, napr. priestory s vysokým napätím alebo možnosťou výbuchu. Pri návrhu je preto pre nás dôležité mať zaistenú bezpečnosť, čo EPLAN určite podporuje. V rámci výskumu a vývoja, ktorý vykonávame, by som vyzdvihol rýchlosť spracovania zmien. V priebehu práce na projektoch u nás dochádza dosť často k zmenám pri testovaní či skúmaní vlastností a úprave parametrov. Keď potrebujeme vymeniť niektoré zariadenia, v rámci digitalizácie ide o otázku niekoľkých minút,“ dodáva S. Kříž.

Pri úpravách dokumentácie je to veľké zrýchlenie. Softvér EPLAN používa spoločne s kolegom, prípadné pripomienky sú tak naozaj schopní riešiť obratom. „Bývam prítomný aj pri montáži, takže presne viem, čo a ako má fungovať, a som schopný dohliadnuť na všetky zmeny,“ uzatvára S. Kříž, ktorý ešte pripomína benefity plánovania EPLAN, medzi ktoré radí prehľadnosť, rýchlosť spracovania a uľahčenie využívania databáz.

ÚVJ Řež využíva hlavne EPLAN Electric P8 s rozširujúcim modulom EPLAN Fluid na návrh elektro a fluidných schém.

EPLAN Software & Services
www.eplan-sk.sk