Jednotky radu RTU7x sú vhodným zariadením na diaľkové ovládanie v distribučnej sieti. Ide o produkty vyvíjané a vyrábané priamo v našej firme ELVAC, a. s., a vlastnosti sú výsledkom know-how, ktoré získavame od deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Vďaka dlhoročnej spolupráci s odborníkmi a vnímaniu potrieb používateľov vznikli zariadenia, ktoré zodpovedajú najväčším požiadavkám doby v oblasti energetiky.

Vďaka vlastnému vývoju a výrobe máme maximálnu kontrolu nad produktmi, čím dosahujeme jednak vysokú kvalitu založenú na kvalitných súčiastkach a výrobných postupoch, jednak môžeme poskytnúť najvyšší štandard technickej podpory spolus možnosťou zákazníckych úprav a rýchlych reakcií na požiadavky trhu. Výsledkom našej práce sú spokojní používatelia dnes už mnoho tisícov zariadení inštalovaných nielen na Slovenku a v Českej republike, ale i v mnoho iných krajinách.

Počas vývoja sa z jednoduchých jednotiek s digitálnymi vstupmi a výstupmi a komunikačných modulov stali unikátne zariadenia, ktoré v sebe integrujú funkcie ďalších zariadení typicky používaných v energetike, čo uľahčuje inštaláciu, odstraňuje problémy s pripojovaním a kompatibilitou, zvyšuje spoľahlivosť a používateľský komfort. To prináša aj cenovú efektivitu kompletného riešenia.

ELVAC RTU môže zahŕňať tieto funkcie:

  • riadi procesorovú jednotku,
  • komunikačné káblové a bezkáblové rozhrania s množstvom komunikačných protokolov, funkcie komunikačného koncentrátora,
  • digitálne vstupy a výstupy,
  • analógové vstupy na merania prúdu a napätia v trojfázových sústavách a výpočet odvodených veličín,
  • ochrany a automatické funkcie opätovného zapnutia,
  • programovateľné logické a relačné funkcie,
  • napájací zdroj s kontrolovateľným dobíjaním záložnej batérie,
  • teplotné senzory s možnosťou napojenia ďalších, napr. sila vetra či meranie osvitu.