V sídle spoločnosti, ktorá sa nachádza južne od Hamburgu, približne 120 pracovníkov každoročne vyvíja a vyrába niekoľko tisíc ton živíc pre elektrotechnický priemysel. Produkty počas výroby prechádzajú cez reaktorovú linku, kde sa syntetické živice zohrievajú, kondenzujú a spracúvajú vo vákuu. Aby bolo možné tieto procesy spoľahlivo udržiavať, je na linke nainštalovaných množstvo monitorovacích staníc. Pri výstavbe závodu sa navrhlo také riešenie, že analógové a binárne signály z meraní sa posielali do 19“ kariet rozhraní umiestnených vo veľkých rozvádzačoch.

Priemyselná zbernica namiesto 19“ kariet

Po rokoch používania začali byť karty citlivé na poškodenie. Vzhľadom na to, že nové karty bolo čím ďalej, tým ťažšie zohnať, bolo potrebné začať rozmýšľať nad alternatívnym riešením. V prvom kroku sa rozhodlo o zmodernizovaní technológie rozhraní pre jednu reaktorovú linku a nainštalovaní ešte nepoužitých kariet zo skladu náhradných dielov pre iné reaktorové linky. Thomas Pölking, vedúci údržby, sa rozhodoval medzi dvomi alternatívami – modernými 19“ kartami alebo zariadeniami na DIN lištu. Nakoniec sa rozhodol pre riešenie na báze priemyselnej zbernice. „Chceli sme moderné a jednoduché riešenie s integrovaným oddelením do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, ktoré by zároveň bolo jednoducho a priamo pripojiteľné do nášho PLC Simatic S7,“ vysvetľoval T. Pölking. „Pred modernizáciou prepojenia fungovali len nepriamo. Signály sa posielali do oddeľovacích Ex bariér, následne do starého PLC a len potom cez Profibus do PLC S7.“

{SUVISIACA_FIRMA}

Po prvotnom rozhodnutí v lete roku 2008 sa začalo s hľadaním kvalitného dodávateľa systému vzdialených V/V. Voľba nakoniec padla na spoločnosť EAB Automation, ktorá sa špecializuje na modernizáciu, rozširovanie a výstavbu automatizovaných prevádzok. Jej pracovníci spoločne s riaditeľom Jochenom Ahrendom podporujú svojich zákazníkov počas návrhu a nasadzovania technológií riadenia, tvoria softvérové aplikácie a osadzujú rozvádzače, zapájajú sa do montáže a pomáhajú pri nábehu technológií.

Montáž do 19“ stojanov

V rámci výberu dodávateľa systému vzdialených V/V porovnávala spoločnosť EAB riešenia od rôznych dodávateľov. To všetko sa udialo ešte pred tým, ako bolo rozhodnuté v prospech systému vzdialených V/V excom od spoločnosti Turck. „Vďaka systému excom od Turcku sme našli riešenie vzdialených V/V, ktoré je jednoduché z hľadiska jeho nasadenia a navyše mimoriadne kompaktné, čo umožní jeho montáž do existujúcich 19“ stojanov spolu so všetkými 150 V/V,“ uviedol J. Ahrend. Systémy excom spĺňajú aj ďalšie požiadavky spoločnosti Elantas, a to v tom, že inštalácia ďalšieho PLC pre reaktorovú linku už viac nebola potrebná. „Signály sa teraz posielajú priamo do systému vzdialených V/V excom a odtiaľ priamo do PLC S7, čím sme ušetrili jeden medzistupeň riadenia,“ skonštatoval T. Pölking.

Navyše toto bol prvý projekt, kde EAB nainštalovala systém excom. Na jeseň roku 2008 mohli zamestnanci nainštalovať a spustiť celý systém počas jediného víkendu, vďaka čomu bola prevádzka schopná začať fungovať už v pondelok ráno. „S týmto typom zariadení sme dovtedy nemali žiadne skúsenosti, takže podpora zo strany Turck bola vítaná a veľmi nám pomohla,“ vysvetľuje J. Ahrend. „Veľmi dobré boli aj všetky sprievodné opisy a dokumenty, pričom aj na všetky naše otázky odpovedali špecialisti spoločnosti Turck. To nám umožnilo úspešne napredovať v projekte.“

Flexibilný systém

Aj keď systém vzdialených V/V nebol v tomto projekte nainštalovaný v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, možno ho využiť aj v takýchto náročných aplikáciách v zónach 1 a 2. Obvody používané v prevádzke možno nasadiť aj do zóny 1. Vzdialené V/V s krytím IP20 ponúkajú štyri analógové alebo štyri až osem binárnych vstupov alebo výstupov pri šírke modulu len 18,2 mm. Dve zálohované napájania, dve zálohované brány a až 16 E/A modulov možno nainštalovať na priestor s rozmermi 43,2 cm x 20,6 cm x 11 cm.

V tejto konfigurácii je k dispozícii 128 binárnych a 64 analógových kanálov zaberajúcich veľmi malý priestor. Všetky moduly disponujú rozhraniami „EEx ia“, vďaka čomu nie je potrebná žiadna inštalácia ochranných opatrení. Napájanie môže byť 24 V jednosmerných alebo 230 V striedavých. Všetky moduly – vrátane napájacích zdrojov – možno vymieňať počas prevádzky, a to aj v niektorej zo zón. Okrem predĺženia času bezporuchovej prevádzky, možnosti vymieňať moduly aj počas prevádzky a možnosti nasadenia aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu umožňuje aj základnú HART parametrizáciu zariadení pripojených na zbernicu.

Stefan Kappel
vedúci oddelenia procesnej automatizácie
Turck, Mülheim, Nemecko

Marpex, s.r.o.

Športovcov 672
018 41 Dubnica nad Váhom
Tel./fax: +421 42 4440010 – 1
marpex@marpex.sk
www.marpex.sk