Rôznorodé výzvy

Zjednodušene povedané, tradičná priemyselná robotika je vhodná do firiem, ktoré vyrábajú vysoké série viac-menej rovnakých výrobkov, pri vysokej rýchlosti a s maximálnou presnosťou, alebo do firiem, kde potrebujú automatizovať pre ľudí nebezpečné procesy vyžadujúce inštaláciu ochranných zábran či klietok. V týchto prevádzkach sa nevyžaduje flexibilita automatizovaných výrobných procesov, k dispozícii je infraštruktúra pre rozmerné a pevne prichytené zariadenia a tiež tím interných odborníkov na programovanie a integráciu.

Aj kolaboratívna robotika má svoje obmedzenia, napríklad aby bolo možné dosiahnuť požadovanú bezpečnosť pri práci ľuďmi, existujú obmedzenia nosnosti a dosahu ramien, takže nie sú vhodné do ťažkých prevádzok. Kolaboratívne roboty majú svoje opodstatnenie v zmiešanej výrobe, kde sa produkujú malé série vysoko individualizovaných výrobkov. Sú ideálne pre firmy, ktoré potrebujú automatizovať čiastkové procesy prebiehajúce súbežne s prácou vykonávanou ľuďmi a vyžadujú agilnosť a flexibilitu pri automatizácii rôznych procesov. Takéto prevádzky obvykle potrebujú svoje požiadavky vyriešiť rýchlo, majú vo výrobnej hale len obmedzené miesto a nemôžu si dovoliť zamestnávať odborníkov na robotiku či náročne školiť svojich pracovníkov.

Tradičný alebo kolaboratívny?

Aby bolo možné správne sa rozhodnúť, ktorý variant použiť na automatizáciu prevádzky, treba porozumieť hlavne rozdielom medzi charakteristikami tradičných priemyselných a kolaboratívnych robotov:

Vyhotovenie – tradičné roboty sú veľké a rozmerné a potrebujú pomerne veľký priestor na svoje umiestnenie v prevádzke. Ich hmotnosť zvyčajne prekračuje 50 kg a sú určené na ťažkú prácu na jednom mieste pri fixnej inštalácii. Spolupracujúce roboty (coboty) sú na druhej strane malé, kompaktné a ľahké stroje, ktoré sa zmestia do škatule. Možno ich upevniť na rôznych miestach s rôznymi pracovnými úlohami v rámci výrobného programu.

Bezpečnosť – tradičné priemyselné roboty potrebujú k svojmu operačnému priestoru ešte dodatočné miesto na fyzické bezpečnostné zábrany a ďalšie ochranné prvky. Coboty, okrem výnimočných prípadov, žiadne ochranné bariéry nepotrebujú. Vďaka integrovaným bezpečnostným funkciám a obmedzeniam sa pri kontakte s človekom zastavia a môžu tak pracovať bok po boku s ľuďmi.

Využitie – tradičná priemyselná robotika je neoddeliteľne spojená s prítomnosťou špecialistov na inštaláciu a programovanie robotov. Komplexnosť takého projektu vyžaduje dni až týždne času a tiež náklady na prácu externých odborníkov a to všetko pre jednu pracovnú úlohu na jednom mieste. Coboty sú vďaka ľahkej inštalácii a rýchlemu nastaveniu pracovnej činnosti pomocou intuitívneho používateľského prostredia pripravené začať pracovať počas necelého jedného dňa. A to za asistencie vlastných pracovníkov a bez potreby špecialistov. Presunutie na iné miesto, inštalácia a preprogramovanie na inú úlohu je otázkou desiatok minút.

Praktické nasadenie

Rodinná firma Attl a spol. s r. o. Továrna na stroje, ktorá zamestnáva 70 pracovníkov, rozšírila svoj výrobný program do segmentu automobilovej výroby a začala pre jedného z dodávateľov významných automobiliek vyrábať rúrky z nehrdzavejúcej ocele do tepelných výmenníkov EGR ventilov moderných spaľovacích motorov osobných aj úžitkových vozidiel, ktorých hlavnou úlohou je znižovanie emisií výfukových plynov. Bez akejkoľvek predchádzajúcej skúsenosti s priemyselnými robotmi získala firma možnosť vyskúšať si roboty UR5, ktoré následne aj nasadila. Úlohou troch robotických ramien UR5 nasadených na výrobných linkách rúrok z nehrdzavejúcej ocele je zakladanie polotovarov rúrok do stroja na zaoblenie ich hrán. Všetky tri roboty pracujú priemerne 20 hodín denne, šesť dní v týždni. Zákazník si cení predovšetkým ich spoľahlivosť, presnosť a návratnosť investície počas jedného roka.

Ako vidno, nie všetky problémy vyriešia tradičné roboty a nie na všetko stačia coboty. Dôležité však je, že k tradičnej priemyselnej robotike je teraz k dispozícii variant, ktorý otvára cestu k automatizácii malých a stredných podnikov. Tým dokáže poskytnúť rýchle, flexibilné a dostupné riešenie aktuálneho nedostatku personálu a rast zákaziek s preukázateľnou návratnosťou investície do 6 – 12 mesiacov.

Slavoj Musílek
General Manager Universal Robots v regionu CEE