Ide v podstate o monolitický železobetónový odliatok s fasádou upravenou v štýle rodinného domčeka, do ktorého sa nainštaluje ľubovoľná technológia podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Výhody takéhoto riešenia sú zjavné na prvý pohľad:

  • elegantný vzhľad, ktorý zapasuje medzi objekty občianskej či priemyselnej výstavby a navyše vynikne aj na voľnom priestranstve,
  • variabilita pri materiálových aj farebných úpravách vonkajšieho vzhľadu fasády, okien, dverí...,
  • vysoká flexibilita pri voľbe technologických zariadení a „ušitie“ trafostanice na mieru podľa predstavy prevádzkovateľa,
  • široké možnosti použitia u distribútorov elektrickej energie, v priemyselných podnikoch aj v komunálnom sektore,
  • odolnosť klimatickým vplyvom, dlhá životnosť a podobne.

Napriek uvedeným pozitívam sa pri kioskových trafostaniciach stretávame s jedným veľmi častým problémom a to je prenikanie zemnej vlhkosti či tlakovej vody do ich interiéru cez káblové prestupy. Pri zvýšenej relatívnej vlhkosti a prašnosti, či už z naplavených nečistôt a priesakov, alebo z opadajúcej zvlhnutej omietky, výrazne rastie riziko parciálnych výbojov a skratov. Okrem toho podstatne rýchlejšie korodujú kovové časti drahých prístrojov a zariadení. V lepšom prípade sa poškodené prístroje stihnú vymeniť a dôsledkom vlhkosti sú len zvýšené prevádzkové náklady. V horšom prípade môže nastať prerušenie prevádzky trafostanice a výpadok elektrickej energie, v najhoršom prípade havária s ujmou na majetku či dokonca s ohrozením ľudského života. Nemusím preto zdôrazňovať, že na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky každej elektrickej stanice je kriticky dôležité, aby v jej interiéri bolo sucho a čisto. Poďme sa preto dôkladnejšie pozrieť na to, prečo sa vlhkosť do kioskov dostáva a ako sa tomu dá zabrániť.

Obr. 1 a Obr. 2 vo fotogalérii pod článkom

Jeden z najväčších distribútorov elektrickej energie v Holandsku urobil pred pár rokmi podrobnú analýzu na svojich vyše 300 kioskových staniciach, v ktorých zvýšená vlhkosť ohrozovala spoľahlivosť ich prevádzky. Výsledkom bolo zistenie, že vlhkosť sa do interiéru domčekov dostáva cez káblové prestupy, ktoré sú v hĺbke 0,3 až 1 m pod úrovňou terénu. V tom čase sa na utesňovanie káblov používali tzv. zmršťovacie hadice, ktoré sa po nahriatí prispôsobili rôznemu priemeru kábla a chráničky. Po nahriatí však pružná guma stvrdne a keď na ňu tlačí terén, tak s najväčšou pravdepodobnosťou praskne (pozri nasledujúce foto).

Obr. 3 a Obr. 4 vo fotogalérii pod článkom

Keďže analýza ukázala, že pravdepodobnosť prasknutia takejto káblovej priechodky presahuje 50 %, distribútor sa rozhodol zrekonštruovať všetky problematické kiosky a štandardne začal používať progresívny modulárny systém s multidiametrálnou technológiou, kde je garantovaná odolnosť proti tlakovej vode aj hlodavcom a vďaka vynikajúcim retenčným vlastnostiam nehrozí narušenie funkčnosti prestupu ani pri vysokom terénnom zaťažení.

Podobnú skúsenosť má aj nemenovaný distribútor elektrickej energie na Slovensku, ktorý prevádzkuje okolo 1 700 kioskových staníc a v každej z nich má problémy s vlhkosťou a následnou prašnosťou. V niektorých je to len zvlhnutá opadávajúca omietka, v niektorých dokonca niekoľko centimetrov vody, hlavne po výdatných dažďoch alebo keď sa topí sneh. Dôvodov tejto stavebnej poruchy môže byť viacero, vo väčšine prípadov je to však nedostatočná vodotesnosť káblového prestupu.

Najznámejší výrobcovia kioskových trafostaníc tvrdia svorne toto: 1. O rizikách tzv. mäkkých priechodiek, ktoré v našich kioskoch používame, vieme, ale poruchy na nich sú spôsobené dodávateľskými firmami, ktoré dostatočne nezhutnia terén okolo domčeka ešte pred natiahnutím káblov. Následným tlakom terénu na kábel sa prestup poškodí a vlhkosť preniká do interiéru. 2. Takisto vieme o dostupnosti vysoko spoľahlivých rozoberateľných modulárnych prestupov s kombinovanou ochranou proti požiaru, vlhkosti, hlodavcom, vibráciám atď. Osádzať tieto osvedčené systémové riešenia do našich kioskov štandardne si však nemôžeme dovoliť, keďže objednávateľ väčšinou nechce akceptovať zvýšenie ceny.

A tak sa všetci zainteresovaní už roky pohybujú v začarovanom kruhu. Investor, väčšinou budúci prevádzkovateľ, túto relatívne malichernú požiadavku nezadá pri špecifikácii podmienok výberového konania, víťaz – realizátor je tlačený rozpočtom a zvýšenie ceny káblového prestupu na úkor svojho zisku neakceptuje a výrobca kiosku už zo skúsenosti vie, že pri reklamácii na vodotesnosť kiosku uňho nikto neuspeje. V konečnom dôsledku na to dopláca prevádzkovateľ vo forme zvýšených prevádzkových nákladov, ktorých výška za pár rokov niekoľkonásobne prekročí cenový rozdiel spoľahlivého a problematického káblového prestupu a, samozrejme, aj vo forme zvýšeného rizika na bezpečnosť a bezporuchovú prevádzku kioskovej trafostanice. Odpoveď na otázku, ako vystúpiť z tohto začarovaného kruhu, je pritom veľmi jednoduchá.

Stačí, aby investor či prevádzkovateľ pri špecifikácii vyžadoval certifikované systémové riešenie káblového prestupu s kombinovanou ochranou proti tlakovej vode, zemnej vlhkosti, terénnym tlakom, hlodavcom, klimatickým vplyvom a pod. hoci aj na úkor zvýšenia investičných nákladov. Pre výrobcu kiosku už potom nebude problém vybrať si osvedčený a na všetky požadované vlastnosti certifikovaný systém, ktorý je už aj na našom trhu ľahko dostupný, vrátane patričného servisu (bezplatné návrhy výkresov a zaškolenie montérov, pružné dodávky a pod.). Ako príklad uvádzame obrázky systémového riešenia Roxtec odskúšané v tisíckach náročných aplikácií v 80 krajinách všetkých kontinentov.

Obr. 5, Obr. 6,  Obr. 7,  Obr. 8, Obr. 9 vo fotogalérii pod článkom 

Pre zujímavosť Vám odporúčame pozrieť si aj krátke videoukážky s touto problematikou na ich web stránke alebo YouTube (slovenské Titulky zvoľte v Nastaveniach).

Ing. Miroslav Hollý
www.roxtec.cz