Spoločnosť Presbeton patrí k popredným českým výrobcom betónového tovaru pre stavby a na úpravu verejných aj súkromných komunikácií. V spolupráci s veľkoobchodom Sonepar sme spoločnosti Presbeton dodali potrebné materiály na nahradenie existujúceho vozíkového systému klznou energetickou reťazou s antikorovým vodiacim žľabom.

Časté odstávky pôvodného systému s káblovými vozíkmi boli dôvodom, ktorý viedol spoločnosť Presbeton k hľadaniu nového riešenia. K týmto odstávkam dochádzalo z dôvodu zaseknutia vodiacich koliesok. Po zastavení vozíka sa často pretrhla poistná reťaz, ktorá pomáhala znižovať namáhanie káblov. Po jej pretrhnutí dochádzalo k ťahaniu zaseknutého vozíka káblom a tým k jeho nedovolenému namáhaniu.

Návrh optimálneho riešenia

Pred návrhom vhodného riešenia treba poznať všetky detaily aplikácie. Vo výrobných priestoroch spoločnosti Presbeton dochádza k odparovaniu vody z betónových výrobkov a je tu veľká koncentrácia prachu a vlhkosti (obr. 2c). „Po konzultácii všetkých detailov so zákazníkom sme navrhli riešenie v podobe antikorového vodiaceho žľabu s klznou plastovou reťazou na dlhší pojazd. Táto kombinácia zaistí dlhodobú a bezporuchovú prevádzku v náročnom priemyselnom prostredí,“ hovorí Pavel Vlček, produktový manažér spoločnosti LAPP.

S ohľadom na vnútornú kabeláž sa zvolila reťaz 326SU161250D s vnútornou šírkou 161 mm a s polomerom ohybu R = 250 mm, ktorá je vhodná na klzné aplikácie. Z dôvodu dlhšieho pojazdu a lepšej stability reťaze bola reťaz vybavená priečkou v každom článku (posledné písmeno D v označení reťaze). Štandardne sa reťaz dodáva s priečkou v každom druhom článku. Na obr. 3 môžeme vidieť kótovaný rez energetickou reťazou.

Táto reťaz obsahuje tieto káble:

  • ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP a ÖLFLEX® FD 855 CP, vysoko flexibilné napájacie káble na použitie v drsných prevádzkových podmienkach;
  • ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP, tienený kábel pre enkodéry na použitie v energetickej reťazi s veľkou dynamikou, vhodný do náročných podmienok, s certifikáciou UL/CSA AWM;
  • ÖLFLEX® ROBUST FD, pripojovací a ovládací kábel bez halogénov na použitie v energetickej reťazi, vhodný do náročných podmienok prostredia.

Funkčnosť návrhu potvrdzuje skutočnosť, že inštalovaná energetická reťaz funguje v bezúdržbovej prevádzke už vyše pol roka.