Obr. 1

Cieľom robotizácie však nie je vyvolávať strach, ale vytvárať pracovné podmienky spolupráce, keď človek a robot budú blízko seba a nebudú sa jeden druhého báť. Ako to však dosiahnuť, keď má robot svoju rýchlosť, napr. 2, 3, 4 a viac metrov za sekundu a nosnosť od 3 kg až do 800 kg? Prenášané diely nie sú žiadne mäkké peny, ale plechy, tehly, vrecia, karosérie a pod.

Jedinečné podmienky na spoluprácu človek – robot prináša riešenie spoločnosti ABB. Jeho unikátnosť spočíva v použití opcie SafeMove2 – najnovšej generácie certifikovaného bezpečnostného softvéru na monitorovanie robotov. SafeMove2 prináša väčšiu flexibilitu, úsporu miesta, špičkové nástroje na dosahovanie vyššej produktivity v kombinácii s bezkonkurenčnou bezpečnosťou. Softvér obsahuje rad špičkových bezpečnostných funkcií vrátane optimalizácie bezpečnostných zón a bezpečných rýchlostných limitov, monitorovania stavu zastavenia a rozsahu bezpečných osí i dohľad nad pravidelnou kontrolou bŕzd. Väčšiu flexibilitu umožňuje väčší počet zón a až 24 bodov pri vytváraní pracovného priestoru robota, ktorý tak môže mať rôznorodý tvar. Prínosom je efektívne využitie priestoru a 15 % úspora pracovnej plochy.

Súčasťou nového bezpečnostného softvéru sú i ďalšie vylepšené funkcie. Prináša lepšiu presnosť a citlivosť, funkcie zón vnútri pracovného priestoru, ako aj vylepšenú podporu pre monitorovacie aplikácie. Softvér je charakteristický aj intuitívnym a efektívnym uvádzaním do prevádzky. Skracuje čas bezpečného spúšťania a znižuje celkové investície až o 30 %. Pôvodný objemný počítač SafeMove sa v novej verzii 2 nahradil malou rozširovacou doskou PCle v hlavnom počítači.

Opcia SefaMove2 od ABB umožňuje vytvoriť:

  • bezpečný priestor okolo ramena robota,
  • bezpečný priestor okolo nástroja,
  • sledovanie vybočenia z trajektórie pri SoftAct,
  • nastavenie bezpečnostných limitov pre každú os,
  • cyklickú kontrolu bŕzd,
  • kontrolu rýchlosti.

Príklad využitia v konkrétnej aplikácii

Robot vkladá diely do CNC stroja a vykladá ich z neho (obr. 1.) Diely odoberá z palety neobrobených dielov a vkladá ich do CNC stroja; opracované diely vkladá do palety hotových výrobkov. Tradičné riešenia by kalkulovali s použitím paletizačného systému, ktorý prisúva a odsúva diely do bezpečnej vzdialenosti od robota a odtiaľ ich človek odváža na ďalšie spracovanie. To isté platí pre navážanie ešte neopracovaných dielov. Riešenie kolaborácie s robotom počíta s použitím SafeMove2 a skenera na sledovanie okolitého priestoru, pričom prináša úsporu vstupných nákladov. Okolo robota sú umiestnené len dve palety (neopracované a opracované). Robot pracuje plnou rýchlosťou bez požiadavky na oplotenie. V momente, keď sa k nemu priblíži operátor, robot spomalí na bezpečnú rýchlosť. Operátor môže zaviesť a vyviesť palety. Ak potrebuje skontrolovať obrobok priamo v uchopovači robota, príde ešte bližšie a robot zastaví. Zastaví sa ešte predtým, ako by sa ho dotkol a vytvoril mu prekážku. Operátor skontroluje nevyhnutné a vzdiali sa. Robot sa opäť rozbehne plnou rýchlosťou.

Spolupráca robotov a človeka na spôsob ABB znižuje prestoje a nenarušuje plynulosť výroby. Prináša až 15 % úsporu priestoru a až 10 % skrátenie času cyklu. Roboty neboli nikdy bližšie k ľudom, ako môžu byť teraz.

Bezpečnostný softvér SafeMove2 je ďalším konkrétnym príspevkom do integrovaného ekosystému ABB Ability. ABB Ability predstavuje súbor špičkových digitálnych riešení, ktoré pomôžu transformovať priemyselné prevádzky do digitálnej éry.

Tomáš Magula
ABB, s.r.o.