V automobilovom priemysle prebieha v súčasnosti veľké množstvo zmien. Zákazníci čoraz častejšie požadujú prispôsobiteľné automobily, a preto sú výrobné dávky čoraz menšie. Pre výrobcov automobilov a všetkých dodávateľov v automotive je tento vývoj znakom, že musia byť pripravení na zmeny vo výrobnom usporiadaní, aby mohli riešiť nové požiadavky zákazníkov. Preto sa popri presnosti a efektivite stala v tomto odvetví kľúčovým faktorom aj flexibilita. No tá nie je považovaná za základnú kompetenciu tradičných priemyselných robotov priskrutkovaných v klietke a venujúcich sa iba jednej úlohe. Práve flexibilita je dôvod, prečo mnohí výrobcovia v súčasnosti používajú pri výrobe spolupracujúce roboty.

Továreň budúcnosti – modulárna, mobilná a flexibilná

Jedným z takýchto výrobcov v automobilovom priemysle je Audi. Na svojom podujatí pod názvom Tech Day Smart Factory, ktoré sa konalo v sídle spoločnosti v nemeckom Ingolstadte, Audi predstavila novú výrobnú koncepciu, ktorá je už ďaleko za hranicami tradičnej montážnej linky. Táto nová koncepcia zahŕňa modulárny a mobilný prístup montáže, aby mohla firma čeliť vysokej zložitosti nových verzií produktov a dokázala priebežne integrovať nové procesy do výroby. Okrem automaticky riadených vozidiel (AGV) hrajú dôležitú úlohu v ich vízii továrne budúcnosti aj flexibilné ľahké roboty z Universal Robots.

Ergonomicky nevhodné úlohy prenechajte cobotom

Aj keď je pre výrobcov automobilov flexibilita čoraz dôležitejšia, nie je to jediný dôvod, prečo sa popredné spoločnosti rozhodli pre coboty. Príležitosť odbremeniť zamestnancov od namáhavej a zdraviu škodlivej práce je ďalším dôležitým faktorom. Indická spoločnosť Bajaj Auto Ltd., tretí najväčší výrobca motocyklov na svete, zistila odkiaľ fúka vietor. V roku 2010 jej cieľom neboli štandardizované výrobné procesy, ale riešenie výziev, ktoré vyžadovali veľký podiel manuálnej práce. „Montážne linky na jednostopové vozidlá sú náročné na pracovný výkon a priestor a potrebujú vysokú presnosť fyzických pohybov,“ vysvetľuje Vikas Sawhney, generálny riaditeľ inžinieringu (robotika a automatizácia) v Bajaj. To boli ich hlavné dôvody na integráciu viac ako 100 cobotov do výrobného procesu. Rovnako sa tomu potešili aj pracovníci: „V spolupráci s cobotom dosiahnem vysoko kvalitné výstupy a som hrdý na dobre vykonanú prácu,“ hovorí Rameshwar, operátor na montážnej linke v Bajaj Auto Ltd. „Práca s touto pokročilou technológiou je veľmi jednoduchá a zaujímavá. Všetky fyzicky náročné operácie zabezpečuje hlavne cobot. Aj iné operátorky na výrobnej linke si užívajú prácu s cobotmi.“

Za podobný prípad možno považovať aj projekt v Nissan Motor Company, kde museli bojovať so starnúcou pracovnou silou a stratou dôležitých zručností. V závode Yokohama spôsobovalo problémy nedodržiavanie výrobných cyklov, čo vyústilo do nasadenia väčšieho počtu pracovníkov a vo výsledku to predstavovalo neudržateľné pracovné nasadenie a zvýšené personálne náklady pre Nissan. Po inštalácii dvoch výrobných liniek s robotickými ramenami UR10 Nissan vyriešili dva problémy naraz: obdobie nedodržiavania výrobných cyklov je teraz minulosťou a zároveň výrazne znížili počet ťažkých bremien zdvíhaných zamestnancami.

Nielen automobiloví výrobcovia, ale aj dodávatelia počítajú s cobotmi. Napríklad jeden z najväčších svetových dodávateľov OEM dielov, Contitnental Automotive, nainštaloval šesť cobotov na automatizovanú manipuláciu s PCB doskami pri výrobe prístrojových dosiek. Ďalšie tri roboty UR10 budú nasadené v ďalšej fáze.

Veľké nadnárodné spoločnosti nie sú jediným priemyselným príkladom využívajúcim kolaboratívnu robotiku. Coboty si našli svoju cestu aj do výrobných liniek menších firiem, napríklad do montážnej aplikácie vo firme Shad alebo plastovej aplikácie v spoločnosti LINASET.