Niet divu, že elektronický priemysel kolaboratívne roboty nadšene prijal. V správe Interact Analysis 2021 sa predpovedá celosvetový rast predaja kobotov o 15 – 20 % medziročne do roku 2028. A práve automobilový a elektronický priemysel označili analytici za najvýznamnejšieho koncového používateľa kolaboratívnych robotov.

Vzhľadom na to, že sa výrobcovia elektroniky prispôsobujú zmenám, zavádzajú dômyselnejšie procesy, aby mohli jednoducho prepínať medzi veľkoobjemovou a malosériovou výrobou. Flexibilná automatizácia tak pomáha spoločnostiam držať krok s dobou. Kolaboratívne roboty sú flexibilné a možno ich ľahko nasadzovať, premiestňovať, programovať a rekonfigurovať na vykonávanie nových úloh. Rozsah ich použitia je pri výrobe elektroniky široký. Môžu vykonávať rôzne činnosti: od rezania a spájkovania až po manipuláciu s doskami plošných spojov, testovanie dotykových obrazoviek, vkladanie dielov, inšpekciu, balenie výrobkov a ďalšie.

Ich presnosť a vysoká miera opakovateľnosti operácií zároveň znižuje počet chybných výrobkov, spotrebu materiálu i množstvo výrobného odpadu. UR3e a UR5e od Universal Robots majú opakovateľnosť pohybu ±0,03 mm (30 mikrónov), čo umožňuje ich nasadenie na širokú škálu presných výrobných procesov. Kobot UR16e, ktorý zvládne užitočné zaťaženie až 16 kg, má opakovateľnosť pohybu ±0,05 mm (50 mikrónov), takže sa skvele hodí na operácie balenia na konci linky a paletizáciu.

Spolu s ekosystémom UR+, kde je na výber mnoho certifikovaných aplikačných skupín a periférií, ponúka Universal Robots navyše komplexné systémy navrhnuté priamo pre špecifické aplikácie, ktoré sú pre výrobcov elektroniky kľúčové.

Kolaboratívny robot má malé rozmery, čo znamená, že ho možno rýchlo uviesť do prevádzky s minimálnymi prestojmi a bez nutnosti prestavovať výrobnú linku. Navyše ho možno namontovať na stenu, strop alebo mobilné robotické plošiny, čo ďalej rozširuje možnosti nasadenia. To všetko robí z kolaboratívneho robota ideálne riešenie najmä pre malé a stredné firmy.

Zaobstaraním kobotov do výroby sa firmy zároveň starajú aj o svojich zamestnancov. Môžu ich zbaviť nudnej, monotónnej, fyzicky náročnej a vyčerpávajúcej práce a nasmerovať tak ľudský potenciál zamestnancov ku kreatívnejším činnostiam vo firme. Skúsenosti zákazníkov Universal Robots ukazujú, že výsledkom nasadenia kobotov je zvýšenie produktivity výroby, zlepšenie kvality výrobkov, zníženie chybovosti pri opakovaných úkonoch a zlepšenie pracovných podmienok.

Zamestnanci už nemusia robiť monotónnu prácu

Keď spoločnosť KOYO ELECTRONICS INDUSTRIES CO., LTD., zaznamenala prudký nárast dopytu po dotykových paneloch do automobilov, výrobca reagoval presunom pracovníkov z úseku manuálnej výstupnej kontroly do iných činností vo výrobe. Toto rozhodnutie nakoniec viedlo k nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily pri opakovaných procesoch testovania dotykových panelov na konci linky.

Na riešenie tejto situácie zvolila spoločnosť KOYO automatizáciu pomocou kobotov. Výrobca potreboval riešenie, ktoré bude kontrolovať dotykové panely, pričom muselo byť bezpečne nasadené vedľa človeka a to všetko v kompaktnej podobe, aby nedošlo k výrazným zmenám na existujúcich linkách. Všetky tieto požiadavky spĺňal model UR3 od Universal Robots.

Kobot UR3 kontroluje pomocou dotykového pera dotykový panel a ak nenájde žiadne chyby, zobrazí sa správa „OK“ a na signálnej veži sa rozsvieti zelená kontrolka. Keď sa zistí nezrovnalosť, zobrazí sa správa „NG“ a signalizačná veža začne blikať červeným svetlom sprevádzaným zvukovým signálom. Týmto spôsobom je zodpovedný pracovník okamžite upozornený na nezrovnalosť a môže tak na ňu reagovať.

Výsledkom je, že po nasadení UR3 sa produktivita v spoločnosti KOYO zvýšila o 31 % a počet ľudí potrebných na vykonávanie kontrol dotykových panelov sa znížil na polovicu. Spoločnosť mohla uvoľnené ľudské zdroje presmerovať do iných výrobných závodov. Návratnosť celého riešenia bola navyše len 12 mesiacov.

Rýchlosť a presnosť sú kľúčom k úspechu

Nárast dopytu po výrobkoch primäl k automatizácii výroby aj ďalšieho zákazníka Universal Robots, spoločnosť Melecs EWS. Spoločnosť hľadala spôsoby, ako automatizovať procesy balenia na konci linky na výrobu dosiek plošných spojov (PCB). Balenie, ktoré vyžadovalo prácu v troch zmenách, bolo predtým monotónnou úlohou, ktorá musela byť dokončená v časovom rámci 5 – 6 sekúnd na modul.

Po nasadení kobota UR5 na balenie hotových výrobkov sa produktivita na tomto pracovisku zvýšila o 25 %. Pracovník teraz umiestňuje dosky s plošnými spojmi do pracovného priestoru robota UR5. Kobot potom naskenuje tri dosky pomocou laserových skenerov. Chápadlá kobota vyberú všetky tri dosky súčasne a umiestnia ich do zásobníka. Keď je zásobník plný, kobot ho pomocou vákuového uchopovača zabalí do škatule. Keď je škatuľa naplnená, kobot zavrie veko. V súčasnosti kolaboratívny robot UR5, ktorý pracuje bez prerušenia v troch zmenách, zabalí bezchybne približne dva milióny súčiastok ročne, a to pri prísnych časových cykloch. Zákazník odhadol návratnosť investície do automatizácie na jeden a pol roka.

Kolaboratívny robot sa teda jednoznačne stal dôležitým nástrojom, ktorý výrobcom elektroniky umožňuje úspešne sa vyrovnať s vážnymi obchodnými problémami, ako sú neočakávaný nárast dopytu, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, výroba s malým objemom, nedostatok miesta vo výrobných závodoch atď. Rýchlosť návratnosti investícií zároveň umožňuje firmám nielen riešiť aktuálne problémy, ale tiež sa ďalej rozvíjať a automatizovať všetky nové procesy. A práve flexibilita výroby, ktorú automatizácia pomocou kobotov do firiem prináša, bude pre firmy v budúcnosti veľmi dôležitá.