Bezpečnostné svetelné závesy a mreže Euchner LCA

EUCHNER rozširuje svoj sortiment bezpečnostných prvkov o optoelektronické ochranné zariadenia. Bezpečnostné svetelné závesy a mreže radu LCA (obr. 1) nájdu uplatnenie pri ochrane obsluhy na strojoch a zariadeniach tam, kde nie je možné alebo výhodné použiť klasické ochranné kryty. Svetelné mreže majú dva až štyri lúče a sú ideálne na kontrolu prístupu celým telom; svetelné závesy majú rozlíšenie 14 – 50 mm a používajú sa na ochranu prstov, rúk a celého tela. Dostupné sú typy s výškou chráneného poľa 160 až 1 810 mm, niektoré navyše s voliteľným snímacím dosahom.

Uvedenie do prevádzky a nastavenie je jednoduché a možno ho uskutočniť priamo na mieste inštalácie bez pripojenia do PC. Integrované LED indikátory uľahčujú diagnostiku. Samozrejmosťou je voľba režimu štartu a spätná väzba na kontrolu externých zariadení (EDM). V závislosti od zvoleného typu (2 alebo 4) možno dosiahnuť úroveň vlastností SIL1/PLc alebo SIL3/PLe. Svetelné záclony LCA, typ 4 možno tiež spájať do série s cieľom jednoduchšieho pokrytia členitého priestoru. Takto možno zapojiť až tri závesy, navyše s rôznym rozlíšením. Príkladom je umiestnenie jedného závesu vodorovne a druhého zvisle, keď vodorovný záves monitoruje prítomnosť obsluhy v nebezpečnom priestore za zvislým závesom a zvislý záves monitoruje vstup do nebezpečného priestoru.

Bezpečnostný zámok CEM-C40 na ochranu procesu

Bezpečnostný zámok CEM-C40 sa používa v aplikáciách, kde sa vyžaduje zaistenie (zamknutie) ochranného krytu na ochranu procesu. Je kombináciou bezpečnostného spínača využívajúceho technológiu unikátne kódovaných RFID transpondérov a elektromagnetu na zaistenie ochranného krytu v jednom tele. Elektromagnet dosahuje zaisťovaciu silu 600 N a tým zabraňuje neúmyselnému otvoreniu krytu. CEM-C40 tiež ponúka možnosť nastavenia zostatkovej istiacej sily po odomknutí v troch úrovniach od 0 do 50 N. Tak sa zabráni nechcenému otvoreniu dverí pri odomknutí. Okrem uvedených vlastností má tiež pokročilú diagnostiku: monitorovací signál (indikuje pokles zaisťovacej sily pod 400 N) a 2x LED informujúce o stave zámku CEM-C40 a umiestnené na puzdre tak, aby boli viditeľné z viacerých strán.

Elektrické pripojenie je možné prostredníctvom konektora M12 alebo M23. Pri rozľahlejších inštaláciách možno zapojiť až 20 spínačov do série pri zachovaní úrovne vlastností PLe. Vďaka kompatibilnej elektronike možno zámok CEM-C40 spájať do série aj s inými zámkami z radu Euchner AR.

Skutočne univerzálny – bezpečnostný zámok Euchner CTP

Bezpečnostný zámok Euchner CTP (obr. 3) kombinuje rokmi overený funkčný princíp elektromechanických bezpečnostných zámkov s monitorovaným zaistením ochranného krytu s modernými technológiami unikátne kódovaných RFID transpondérov. Vďaka tomu dosahujú zámky CTP úroveň vlastností PLe a kat. 4 podľa STN EN ISO 13849-1, a to bez vylúčenia chyby na mechanických častiach zámku. Zámok CTP tiež vysoko prekračuje požiadavky normy ISO EN 14119: 2013 na spínače typu 4 s vysokou úrovňou kódovania a spĺňa požiadavky na „minimalizovanie možností ochromenia blokovacieho zariadenia“ podľa kapitoly 7 normy STN EN ISO 14119: 2013. Vďaka unikátnemu kódovaniu zámok reaguje na jediný spárovaný aktuátor a tým zabraňuje pokusom o ochromenie zámku použitím iného aktuátora. Párovanie aktuátorov je jednoduché bez potreby použiť PC.

Odolné plastové puzdro zosilnené sklenenými vláknami a robustná konštrukcia spínacej hlavy umožňujú dosiahnuť zaisťovaciu silu až 3 900 N. CTP aktuátor dokáže rozoznať nadmerné mechanické preťaženie a zastaviť stroj skôr, ako dôjde k deštrukcii aktuátora, následkom ktorej sa ochranný kryt otvorí v čase, keď ešte prebiehajú nebezpečné pohyby. CTP zámok je kompaktný a má rovnaké rozmery a tvar ako bežné elektromechanické zámky TP/STP/STA s aktuátormi s nízkou úrovňou kódovania.

V ponuke je široký sortiment príslušenstva k zámkom CTP, či už ide o pomocné uvoľnenie zaistenia z prednej strany zámku, alebo petlice, prípadne zaisťovacie mechanizmy, ktoré sa vkladajú do hlavy zámku a zaisťujú visiacimi zámkami, aby ich nebolo možné vytiahnuť. V prípade potreby možno zámok vybaviť mechanizmom na únikové uvoľnenie zaistenia, ktoré musí priamo mechanicky pôsobiť na zamykací čap zámku podľa STN ISO EN 14119: 2013. Na to slúži odisťovací bowden, ktorý sa montuje na prednú stranu zámku, alebo možno použiť zámok s odisťovacím červeným hríbikom zo zadnej strany zámku.

Ideálnym riešením brániacim uväzneniu osoby vnútri je použitie zámku CTP-BI, vyhotovenie s bistabilným elektromagnetom, ktorý zostáva v poslednom stave. Ak je zámok vypnutý ako zamknutý, ostáva zamknutý; ak je vypnutý ako odomknutý, ostáva odomknutý.

Podobne ako ostatné komponenty z radu Euchner AR, aj CTP AR umožňuje spájanie do série až 20 zámkov pri dodržaní PLe podľa STN ISO EN 13849.

Špeciálnym vyhotovením sú zámky radu CTP-EX vhodné do výbušného prostredia v zónach 2 a 22, kde sa nepredpokladá častá tvorba potenciálne výbušnej atmosféry z plynov a prachov. Tieto zámky spadajú do kategórie 3. Najnovším prírastkom do rodiny sú zámky CTP Extended, ktoré môžu byť vybavené tromi ovládacími prvkami integrovanými vo zvýšenom čelnom kryte (podsvietené tlačidlá, E-stop). Tieto ovládacie prvky sú vyvedené do konektora, takže ich možno ľubovoľne využiť v nadradenom systéme.