Miniatúrne bodové LED svetlo di-soric BEK-PM12-G5T-BS

Biele bodové svetlo (spotlight) v puzdre M12 je určené na priame osvetlenie objektov inšpekčných systémov (systémov na strojové videnie). Výborne sa hodí do malých priestorov na osvetlenie z blízkej vzdialenosti. Tomu zodpovedá deklarovaná intenzita osvetlenia 4 000 Lux (0,1 m), 1 000 Lux (0,2 m) a 200 Lux (0,5 m). Svetlo je inštalované v štandardnom puzdre M12 s dĺžkou 71 mm a s mechanickým krytím IP67. Vyznačuje sa vysokou homogenitou bieleho svetla s chromatickou teplotou 6 000 K. Nominálne napájacie napätie je 24 Vdc, pracovný rozsah 10 – 30 Vdc. Svetlo má vstup na externý signál spúšťania (trigger).

Obr. 1 v galérii pod článkom

PDF 1

PDF 2

Miniatúrne ploché LED svetlá di-soric na zadné osvetlenie určené na strojové videnie

V predošlom článku sme predstavili miniatúrne ploché LED svetlá di-soric na priame osvetlenie s označením série BE-A30/30 a BE-A50/50. di-soric vyvinul podobné svetlá na zadné osvetlenie (backlight) série BE-F30/30 a BE-F50/50. Vyznačujú sa vysokou homogenitou difúzne vyžarovaného svetla. Kompaktný vonkajší tvar svetiel umožňuje integráciu do stiesnených priestorov. Zanedbateľná šírka okrajov podporuje vytváranie zostáv na zväčšenie plochy presvetlenia jednoduchým priložením viacerých svetiel k sebe a použitím spoločného difuzéra. K dispozícii sú biele svetlá (5 000 K) a červené svetlá (625 nm) v kompaktom miniatúrnom hliníkovom puzdre s krytím IP67 a s pripojovacím káblom s konektorom M12. LED svetlá BE-F30/30 a BE-F50/50 sa uplatňujú aj pri dodatočnej inštalácii inšpekčných systémov do strojov s obmedzeným voľným priestorom.

Obr. 2 v galérii pod článkom

PDF 3

LED svetlá série MB osvetľujú stroje, rozvádzače, pracovné plochy a montážne linky

Osvetlenie pracoviska je dôležité z hľadiska zrakovej pohody pracovníka. Na druhej strane je zraková únava, ktorá sa v prípade nevhodného osvetlenia môže prejaviť pálením očí, bolesťou hlavy a inými psychofyziologickými poruchami. Dôležitosť osvetlenia pre zrakovú pohodu pracovníka je podchytená v právnych predpisoch, ktoré sú tu stručne vymenované. Európska norma STN EN 12464-1 stanovuje požiadavky na osvetlenie vnútorných pracovných priestorov z hľadiska zrakovej pohody a zrakového výkonu [1]. Uvedená norma je citovaná vo vyhláške č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci [2] a vo vyhláške č. 206/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 541/2007 Z. z. [3], vydaných Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia [4].

Podľa § 36 zákona č. 355/2007 Z. z. je zamestnávateľ povinný zabezpečiť dostatočné osvetlenie pracovných priestorov. Vyhláška č. 541/2007 Z. z. stanovuje podmienky pre denné, umelé a združené osvetlenie a pre pracovisko bez denného osvetlenia. Riešenie osvetlenia vyžaduje použitie svietidiel od spoľahlivého výrobcu, ktoré majú jasnú technickú špecifikáciu, zaručujúcu, že bude možné splniť požiadavky stanovené normou STN EN 12464-1. LED svetlá di-soric na osvetlenie strojných zariadení série MB (skratka od slova Maschinenbeleuchtung) sú v súlade s európskou technickou normou o osvetľovaní pracovných priestorov v interiéroch STN EN 12464-1. Aktuálne di-soric rozširuje sériu MB o dĺžky 250, 480, 700 a 910 mm.

Svetlá používajú vysoko výkonné moderné LED s vynikajúcim podaním farieb. Vyznačujú sa nízkou spotrebou a dlhou životnosťou, dosiahnutou inteligentnou distribúciou vyžarovaného tepla. Svetlo je homogénne, rozptyľované cez priehľadnú PU hmotu, v širokom uhle 120°. Nominálne napájacie napätie je 24 Vdc s ochranou vstupu proti prepólovaniu. Svetlo má vstup na externý signál spúšťania (trigger). Intenzitu svetla možno ovládať PWM signálom. di-soric na tieto účely ponúka PWM stmievač MB-DIM1 (max. do 480 mA). Svetlo sa dodáva v kompaktnom puzdre s krytím IP67 s pripojovacím káblom s konektorom M12 alebo s voľnými vodičmi na montáž do svorkovnice. Na jednoduchú montáž sú k dispozícii magnetické držiaky MB-MHS.

Obr. 3 a 4 v galérii pod článkom

PDF 4

 

Produkty firmy di-soric prináša na český a slovenský trh firma AMTEK, spol. s r. o.

Filozofiou firmy AMTEK je nadštandardná technická podpora zákazníkov, zabezpečovaná prostredníctvom vyškolených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti vývoja a výroby priemyselných zariadení. Prehľad zastupovaných spoločností a stručná charakteristika ich produktov je publikovaná v brožúre, ktorú si možno stiahnuť v PDF verzii

Použitá literatúra:

[1] STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská
[2] Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z.
[3] Vyhláška MZ SR č. 206/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 541/2007 Z. z.
[4] Zákon č.355 / 2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
[5] Materiály firmy di-soric

         

         


AMTEK, spol. s r.o.

Vídeňská 125, 619 00 Brno
Tel.: +420 547 125 555
amtek@amtek.cz
www.amtek.cz

zastúpenie na Slovensku:
Ing. Dušan Hlávka
Tel.:+421 911 205 556
dusan.hlavka@amtek.cz