Lisovanie hrou!

Úspešní výrobcovia strojov v dnešnej rýchlej automatizačnej dobe nemajú čas sústrediť sa na konštruovanie a výrobu malých podsystémov skladaním jednotlivých komponentov. Čoraz častejšie hľadajú hotové a otestované riešenia, ktoré sú jednoducho a rýchlo integrovateľné do väčších celkov. Servo press kit YJKP je jedným z mnohých systémových riešení od spoločnosti Festo, spĺňajúcich vysoké nároky nielen OEM.
Lisovanie hrou!

Modulárny lisovací servosystém YJKP je založený na elektrickom pohone s možnosťou dosiahnutia maximálnej sily až 17 kN. V šiestich silových rozsahoch (0,1 – 0,8 kN; 1,5 kN; 4 kN; 7 kN; 12 kN; 17 kN) poskytuje optimálne nastavenie procesu lisovania s vysokou citlivosťou. Štandardné zdvihy sú odstupňované po 100 mm, maximálne však 400 mm. Rýchlosť polohovania je nastaviteľná v závislosti od konkrétnej aplikácie až do 250 mm/s (najčastejší rýchlostný profil je priblíženie k lisovacej polohe maximálnou rýchlosťou, následne pomalé zatlačenie a rýchly návrat do východiskovej polohy). Pri ohýbaní, tvárnení a lisovaní je okrem presnej sily nemenej podstatná aj opakovateľná presnosť polohovania, ktorá pri YJKP predstavuje ±0,01 mm. Súčasťou celej zostavy je elektrický pohon s guľôčkovou skrutkou, servomotor, tenzometer, riadiaci systém, obslužný softvér, webová vizualizácia a potrebná kabeláž.

Sady pre lisovanie pomocou elektrických serv YJKP (PDF)

Riadenie

Spoluprácou servomeniča a riadiaceho systému, do ktorého je pripojený aj tenzometer, môže YJKP pracovať v uzavretej regulačnej slučke, a tak veľmi presne riadiť silu lisovania (0,5 % z rozsahu). Komunikačné rozhrania Modbus TCP, Ethernet IP a Profinet otvárajú dvere ovládaniu z rôznych nadradených systémov. OPC-UA ako štandardné vybavenie riadiaceho systému dovoľuje plnohodnotne začleniť Servo press kit do Industry 4.0. Funkčné bloky slúžiace na konfiguráciu, riadenie a diagnostiku sú vo Feste samozrejmosťou, ich dostupnosť je na webovej stránke v sekcii Podpora a download. Ak je lisovacia stanica jednoduchá a má pracovať ako samostatné pracovisko bez nutnosti ďalšieho PLC, môže byt YJKP ovládaný len cez DI/DO.

Softvérové možnosti

Softvérový balík je pripravený na okamžité používanie bez potreby programátorských znalostí. Stačí nakonfigurovať systém podľa dodaného hardvéru a požiadaviek aplikácie. Parametrizácia lisovacieho systému YJKP je jednoduchá, intuitívna a kompatibilná s rôznymi platformami – PC, tablet, iPad a inými HMI. Vďaka predprogramovaným funkciám je nastavenie procesu (sekvencie) rýchle a výrazne sa skracuje čas integrácie do stroja. Monitorovanie rôznych stavov je veľmi jednoduché vďaka obslužnému softvéru a webovej vizualizácii, všetky dáta sú zobrazované jasne a logicky. Prostredníctvom HMI je operátor okamžite informovaný o úspešnom, resp. neúspešnom cykle, dosiahnutej maximálnej sile a mnohých ďalších parametroch. Tri metódy vyhodnocovania – okno, hraničná hodnota a obálka s referenčnou krivkou – poskytujú používateľovi presné ohraničenie požadovaných hodnôt. Lisovanie, dierovanie, strihanie, nitovanie, ohýbanie a testovanie sú len niektoré z mnohých aplikačných možností, ako Servo press kit YJKP využiť.