Vďaka ethernetovému rozhraniu a súvisiacim možnostiam pri nastavení rozhrania sa môže LOGO! využiť aj ako brána do cloudu bez ohľadu na to, či je prevádzka riadená modulom LOGO!, systémom Simatic alebo systémom tretích strán. To umožňuje export údajov do cloudu, keď je napríklad obmedzený úložný priestor v riadiacom systéme. Vďaka tomu môžu byť údaje z jednotlivých strojov zhromažďované na centrálnom mieste, možno povoliť alebo dodatočne sfunkčniť vzdialený prístup k distribuovaným systémom, možno implementovať nové modely, ako je napr. platba za použitie, a oveľa viac.

Hlavné charakteristiky:

  • jednoduché vytvorenie spojenia s cloudom pomocou LOGO! SoftComfort „Wizard“;
  • vytváranie webových stránok bez znalosti HTML použitím LOGO! Web Editor;
  • bezpečnosť zaručená prostredníctvom šifrovania TLS od prevádzkovateľa cloudu AWS;
  • neobmedzené úložisko údajov a možnosti analýzy priamo v cloude.

LOGO! 8.3 sa ľahko konfiguruje pomocou LOGA! SoftComfort, pomocou ktorého možno nakonfigurovať a aktivovať aj cloudové pripojenie. Bezplatné LOGO! Web Editor (LWE) možno použiť na vytvorenie informačnej obrazovky pre cloudové údaje. Používatelia bez skúseností s HTML môžu naďalej navrhovať webové stránky, ku ktorým možno pristupovať lokálne alebo z ľubovoľného miesta na svete prostredníctvom cloudu.

Údaje zhromaždené v cloude možno priebežne spracúvať a analyzovať. LOGO! teraz otvára mnoho nových možností – či už ide o sledovanie a porovnávanie energetických údajov, vykonávanie prediktívnej údržby, alebo implementáciu nových servisných konceptov.

Video 1 - Objavte nové možnosti LOGO!

Video 2 - Pozrite si aj inštruktážne videá, ako jednoducho nastaviť LOGO! V8.3

Video 3 - Pozrite si aj inštruktážne videá, ako jednoducho nastaviť LOGO! V8.3