Čo je ACOPOStrak?

ACOPOStrak je revolúcia v prispôsobiteľnej výrobe. Pri maximálnej rýchlosti viac ako 4 m/s sa výrobky pohybujú od jednej pracovnej stanice po druhú na nezávisle riadených vozíkoch. Medzi nimi sú elektronické divertery (prepínače), ktoré rozdeľujú a spájajú toky produktov. ACOPOStrak predstavuje revolúciu, ktorá rozširuje hospodárnosť hromadnej výroby na sériu s jedným kusom. Kľúčom k nákladovo efektívnej implementácii je schopnosť preniesť produkty medzi systémami bez operátora alebo robota. ACOPOStraku to umožňuje špeciálna konštrukcia vozíkov. Neprerušené vodiace lišty a magnety ich držia na správnej ceste.

Priestorovo úsporné riešenie

Vďaka modulárnemu dizajnu je ľahké integrovať rôzne dlhé časti do bežného dopravného systému. Segmenty ACOPOStraku sú vysoko integrované pohonné jednotky, ktoré sú kombináciou motora, napájacej a signálnej elektroniky a vysokovýkonných výpočtov v jednom puzdre. Nie sú potrebné žiadne ďalšie meniče alebo riadiace jednotky, ktoré by nielen zvýšili náklady, ale by aj spotrebovali veľký priestor v rozvádzači. Kombinácia inteligentného transportného systému s tradičnými dopravníkmi robí personalizáciu hromadnej výroby ziskovou a flexibilnou.

Prednosti:

  • flexibilná, nákladovo efektívna výroba,
  • kompaktné, priestorovo úsporné riešenie,
  • možno kombinovať s tradičnými dopravnými systémami.

Ruka v ruke s človekom

B&R je prvým výrobcom inteligentných systémov trak, ktorý zavádza ich spoluprácu s ľuďmi. Päť integrovaných bezpečnostných funkcií umožňuje ľuďom pracovať priamo vedľa systému ACOPOStrak bez bezpečnostných bariér – a bez zníženia produktivity. Ľudskí operátori sú na mnohých výrobných linkách nevyhnutní pre svoje zručnosti, inteligenciu a schopnosť rýchlo sa naučiť nové úlohy. Manuálne pracovné stanice budú preto naďalej zohrávať dôležitú úlohu v továrňach budúcnosti. O to dôležitejšie je zosúladiť bezpečnú spoluprácu človek – stroj s krátkym časom uvedenia na trh a atraktívnou ROI. Inteligentný transportný systém ACOPOStrak a spolupráca človek – trak od B&R to umožňujú.

Flexibilné bezpečnostné funkcie

Existuje päť integrovaných bezpečnostných prvkov, ktoré sú základom bezpečnej spolupráce človek – ACOPOStrak: bezpečný moment (STO), bezpečne obmedzená rýchlosť (SLS), bezpečne obmedzená sila (SLF), bezpečný smer (SDI) a bezpečná maximálna rýchlosť (SMS). Tieto funkcie kontrolujú bezpečnú rýchlosť a obmedzujú silu, keď sú ľudia v blízkosti. V iných oblastiach trate alebo keď nie je nikto blízko, vozíky jazdia plnou rýchlosťou. Systém má veľmi krátky reakčný čas na bezpečnostnú udalosť – len 6 milisekúnd. To, čo odlišuje B&R od ostatných, je flexibilita. Limitné hodnoty pre bezpečnú rýchlosť a silu nie sú pevne dané, ale môžu byť vypočítané dynamicky pomocou bezpečnostnej aplikácie pri prevádzke (zohľadňuje sa hmotnosť vozíkov) a podľa potreby zapnuté alebo deaktivované. To umožňuje, aby mohli vozíky s rôznou hmotnosťou jazdiť rôznou rýchlosťou bez toho, aby predstavovali nebezpečenstvo.

Bezpečnostné funkcie ACOPOStraku umožňujú aj implementáciu režimu bezpečného nastavenia. V tomto režime sa rýchlostné a silové limity aktivujú podľa potreby pre jednotlivé časti trate. Keď ľudia opustia bezpečné zóny, obmedzenia sa zrušia.

Prednosti:

  • žiadne bezpečnostné bariéry,
  • nastavenia bez prestojov,
  • selektívna aktivácia bezpečnostných funkcií,
  • zvýšenie efektívnosti a návratnosti investície.

Rýchle uvedenie na trh s mapp Trak

Mapp Trak umožňuje jednoduchú správu inteligentných dopravných systémov. Pomáha dopravníkom udržať sa mimo kolízie, zotrvať vo virtuálnych bariérach alebo nenarušiť konfigurovateľné rýchlostné limity. SW umožňuje rozdeliť a zlúčiť toky produktov bez kolízie a vypočíta optimálne trasy v systéme.

S mapp Trak sa aplikácia vytvára pomocou procesne orientovaného programovania. Programátor jednoducho definuje pravidlá, ako sa majú vozíky správať na trati. Pravidlá sú aktivované, keď vozíky prejdú cez virtuálne spúšťacie body (trigre) na trati. Je to veľmi efektívny spôsob realizácie pohybových sekvencií. Netreba programovať jednotlivé osi a profily pre každý vozík. Vozíky možno pridávať alebo odoberať bez potreby zmeny softvéru.

Simulácia s cieľom efektívnej prevádzky, digitálne dvojča

S integrovanými možnosťami simulácie môže vývojár v mapp Trak spustiť testy na určenie optimálneho počtu a rýchlosti vozíkov s cieľom maximalizovať produktivitu. Rovnaký systémový softvér sa používa v simulácii aj v reálnom zariadení, čo umožňuje kedykoľvek prepínať medzi simuláciou a reálnou prevádzkou. Komponent Scene Viewer môže byť použitý na vizualizáciu spôsobu interakcie vozíkov s inými mechanickými prvkami, ako sú skrutkovacie systémy alebo roboty. Príslušný element stroja sa importuje prostredníctvom súboru STEP. Umožňuje to jednoduché nastavenie realistického prostredia v simulácii.