Máme zatiaľ najlepšie, tak vyviňme ešte lepšie

Písal sa rok 2012. Vtedy profesor Friedhelm Loh ako majiteľ uvažoval o ďalšom smerovaní firmy a jedna myšlienka dozrela: treba vyvinúť nový typ skrine, ktorý bude lepší ako ten existujúci, aj keď ten sa všeobecne považuje vo svete za najlepší, veď systém skríň TS8 bol jednoznačným lídrom vo svete. Oproti nemu sa posadil Dr. Thomas Steffen, riaditeľ výskumu a vývoja vo firme Rittal. Zobral túto úlohu ako najväčšiu výzvu, lebo rozumel, že vo firme Rittal nemôže existovať dôležitejší projekt ako práve vývoj nového typu ťažiskového produktu firmy.
Máme zatiaľ najlepšie, tak vyviňme ešte lepšie

Hlavná vec: Orientácia na Priemysel 4.0

Myšlienky začali prúdiť veľmi rýchlo. Kde začať? Evolúcia alebo revolúcia? Ako to bude najlepšie? Čo vlastne potrebujú inžinieri tvoriaci rozvádzače? Len jedna vec je už teraz jasná: nová rozvádzačová skriňa od Rittalu musí byť stopercentne kompatibilná so systémom Priemysel 4.0. To je nevyhnutné. Jednoducho to znamená, že už na začiatku musí existovať aj digitálne dvojča skrine tak, aby bolo možné virtuálne na ňom pracovať, tvoriť ho tak, aby bolo postupne možné úplne zautomatizovať celý návrh aj výrobu rozvádzačov. To je téma, ktorá zaujíma všetkých zákazníkov asi najviac. Vyplýva to aj zo zápisov zo stretnutí s vedením veľkých firiem, ktoré absolvuje manažment Rittalu priebežne, prakticky denne.

Späť ku koreňom

T. Steffen si nesadol za kresliacu dosku alebo k počítaču a nezačal tvoriť nový rozvádzač. Povedal si, že treba najskôr podrobne zistiť, s akými problémami sa najviac boria rozvádzačoví inžinieri, čo by im najviac urýchlilo a zjednodušilo, teda zefektívnilo prácu. Lebo zákazník je samozrejme hlavným cieľom tohto celého snaženia. Za tým účelom oslovil mníchovskú agentúru PMO a zadal im konkrétnu úlohu. Toto zadanie prebehlo napriek tomu, že Rittal so zákazníkmi často komunikuje prostredníctvom všetkých obchodníkov, celého manažmentu aj všetkých 65 dcérskych firiem. Aj vystúpenie firmy na veľtrhoch slúži viac ako na prezentáciu práve na komunikáciu so zákazníkmi a diskusie o vystavených vzorkách nových produktov, ktoré sa dostanú do výroby práve v závislosti od mienky zákazníkov. Napriek tomu je vhodné nechať niekedy rozprávať so zákazníkmi aj nezainteresovanú osobu.

Vyslanci z firmy PMO dostali za úlohu navštíviť desať priemyselných spoločností v Nemecku, osem v Spojených štátoch a šesť v Číne a stráviť v každej tri dni. Veľmi bohaté tri dni spojené so sledovaním, dokumentovaním, komunikáciou. Výsledky boli rozsiahle, pôsobili ako „otvárač očí“, ako konštatoval T. Steffen. Vyšlo z toho 150 konkrétnych požiadaviek na nový typ rozvádzača. Čo obsahoval tento zoznam? Napríklad zjednodušená montáž, úplne a bez výnimky uplatnený raster 25 mm, ešte väčšia flexibilita pri zaraďovaní, vyššia záťaž, menej druhov potrebných dielov príslušenstva. Prieskum teda jednoznačne ukázal, že trh proste požaduje skriňu, ktorá výrazne skracuje čas výroby a umožňuje úplnú digitalizáciu návrhu.

Super netradičný postup alebo vnútorná konkurencia, ktorá sa oplatí

„Bolo to brilantné rozhodnutie,“ povedal T. Steffen o rozhodnutí majiteľa F. Loha zriadiť naraz tri izolované vývojové tímy, ktoré tak budú v priamej konkurencii. A tak bol zriadený tím priamo v hlavnom sídle firmy v Herborne, ďalší na mieste výroby veľkých skríň v Rittershausene a posledný externý s pomocou veteránov Rittalu – pracovníkov, ktorí strávili s Rittalom veľmi veľa času. Tieto tri tímy pracovali úplne izolovane na hlavnej úlohe: vymyslieť doteraz najlepší profil rámu novej skrine, ktorý bude samozrejme lepší ako systém TS8. Každý tím mal k dispozícii výsledky štúdie a nemal žiadne tvarové obmedzenia. Pritom všetky tri tímy boli úplne oslobodené od bežných pracovných povinností: telefóny boli presmerované, emailové schránky zablokované, všetky povinnosti boli priradené iným kolegom. Takto sa mohli plne venovať vývoju a myslieť iba na to, čo by mohlo byť ešte lepšie ako to, čo za posledné roky zažili v technike rozvádzačov. Súčasne sa zamýšľali nad tým, čo robia ostatné dve vývojové skupiny, a usilovali sa prísť na niečo nebývalé bez akýchkoľvek obmedzení.

Tu sa možno pozastaviť nad tým, čo je hybnou silou pokroku a zďaleka nielen toho technického, ale zrejme úplne každého: práve konkurencia v tom najširšom zmysle slova. Zaviesť takúto konkurenciu aj vnútri firmy je ohromne zaujímavý krok.

Správna cesta

Na záver každý vývojový tím odovzdal dva dizajny profilu rámu. Následne zasadla komisia, ktorá sa snažila spochybniť fakty a namietať proti nim. Rozhodovalo sa potom na základe čo najväčších výhod pre zákazníka v súvislosti so štatistikou prieskumov. Všetko nasvedčuje tomu, že ak by sa tento postup zopakoval, prišlo by sa k rovnakému výsledku.

Takto vznikol nový typ zaraďovacej rozvádzačovej skrine, ktorý má všetky predpoklady nahradiť doterajšiu svetovú jednotku – TS osmičku a zasadnúť na trón. Medzičasom sa vyrába súbežne starý aj nový typ, pričom firma je už v polovici preklopenia sa na nový systém, ktorý dostal názov VX25. V symbolizuje variabilitu, X nekonečné možnosti a 25 je všeobecný, dôsledne používaný raster.

V tej súvislosti možno len súhlasiť s výrokom návrhára a architekta Ludwiga Mies van der Rohe: Je ťažšie vyvinúť dobrú stoličku ako mrakodrap.