Firmy sa spoliehajú na rôzne softvérové aplikácie od rôznych výrobcov. Partnerský program EPLAN Partner Network bol založený na využitie plného potenciálu produktívnych interakcií medzi rôznymi riešeniami v prostredí konfigurátorov produktov, CPQ, PLC a PLM/ERP. Partneri si stanovili záväzné ciele ďalšieho rozvoja svojej integrácie, čím vytvorili solídny základ pre svojich zákazníkov – výrobné firmy. Tie ťažia z testovanej kvality softvéru, jej neustáleho rozvoja a systematického zvyšovania výhod pre vlastné pracovné postupy. Otvorené rozhrania a hlboká integrácia ponúkajú mnoho príležitostí na implementáciu digitálnej transformácie v reálnom svete.

Kľúčom je integrácia

EPLAN Partner Network je medzinárodný partnerský program so štyrmi typmi partnerstiev: strategickými partnermi, technologickými partnermi, partnermi pre riešenia a výskumnými partnermi. Zákazníci získavajú najväčšie výhody prostredníctvom spoločného rozvoja integrácie partnerských produktov, nehovoriac o zabezpečovaní kvality a podpore založenej na otvorenom rozhraní.

Rozšírenie o medzinárodných partnerov

Ďalšími technologickými partnermi sú Auvesy-MDT, Ehrt, Gossen Metrawatt, Jetter a Sigmatek. V medzinárodnom meradle boli do siete začlenené aj firmy Digiwin (Čína) a Trace Software (Francúzsko), rovnako ako globálni hráči Omron, Wago a Weidmüller. „Rozhranie medzi Digiwin PLM a EPLAN pomáha inžinierom plne sa sústrediť na ich vlastné projektové úlohy. Všetky relevantné informácie vrátane kusovníkov, dát komponentov a projektových dát sú medzi platformou EPLAN a PLM Digiwin automaticky synchronizované. Používatelia oceňujú konzistentné a aktuálne dáta v priebehu celého životného cyklu projektu,“ hovorí Sandra Huangová z firmy Digiwin.

Na strane partnerov pre riešenia je mnoho známych automatizačných spoločností, ako je Alexander Bürkle (veľkoobchod s elektronikou a poskytovateľ technických služieb), CADTalk (integrácia CAD/PDM-ERP), Cideon (integrátor systémov), D&TS GMBH (správa kmeňových dát), Elmo Solutions (integrácia CAD/PDM/PLM-ERP), Grollmus (programovanie PLC), PLM CAD Utilities (integrácia CAD/PDM/PLM-ERP), Secude International (partner Microsoft a SAP), Semodia (export MTP), Solidline (dodávateľ systémov PLM), Wus-Tec (výroba káblov) a Zahnen Technik (vodné hospodárstvo a čistenie odpadových vôd). To ukazuje širokú škálu riešení, ktoré sú využívané a integrované do prostredia EPLAN. „Všetkým chceme zaistiť prístup k čistej vode. Vďaka nášmu úžasnému partnerstvu s firmou EPLAN sa k naplneniu tejto vízie dostávame čoraz bližšie,“ hovorí Benedikt Ney, technický riaditeľ firmy Zahnen Technik.

V oblasti partnerstva s výskumnými organizáciami možno vymenovať nedávno podpísanú spoluprácu s TH Lübeck, ktorá rozširuje okruh existujúcich výskumných partnerov, centrum E4CT (European 4.0 Transformation Center) alebo Ústav pre riadenie obrábacích strojov a výrobných jednotiek (ISW) na Univerzite v Stuttgarte.

EPLAN Partner Network – prínos pre vašu digitálnu transformáciu