Menší: úspora miesta 69 %

Kompaktné riešenia predstavujú budúcnosť automatizácie. Je dôležité znížiť počet automatizačných prvkov, množstvo miesta, ktoré zaberajú, a ich celkovú zložitosť. ACOPOS P3 vie riadiť jednu až tri osi, a to aj napriek tomu, že veľkostne nie je väčší ako štandardné jednoosové riešenie. Tým sa uvoľní až o 69 % viac priestoru v rozvádzači. Hustota výkonu trojosového servozosilňovača je viac ako 4 A na liter.

Rýchlejší: čas vzorkovania 50 μs

Pre vysoko dynamické a presné procesy je nevyhnutnosťou vysokorýchlostné a presné ovládanie pohybu. Čas cyklu prúdovej, rýchlostnej a polohovej slučky pre P3 je 50 μs. Tento čas vzorkovania umožňuje implementovať nové regulačné procesy, ktoré možno zhrnúť pod pojem virtuálne senzorové technológie. Potrebnú šírku pásma a presnosť v sieti zabezpečuje komunikácia Powerlink. Trend vo výrobe strojov vedie k úsporám energie, čo kladie dôraz na odľahčenie konštrukcie. To má za následok zníženie tuhosti a zvýšenie flexibility.

Virtuálne senzory umožňujú ovládať tieto elastické systémy bez toho, aby bolo potrebné použiť dodatočné systémy na meranie polohy. Použitie virtuálnych snímačov pozície motora eliminuje potrebu snímača na motore, kábla a vyhodnocovacej jednotky v servozosilňovači. Pridali sme aj viaceré novinky do regulačnej kaskády. Vďaka nim možno napríklad predvídať a kompenzovať pravidelne sa opakujúce chyby a vôľu na mechanike alebo prevodovkách. Výsledok? Presnejšie riadenie, vyšší výkon a zvýšenie kvality procesu.

Bezpečnejší: 14 bezpečnostných funkcií

STO, SS1, SS2, SLS, SMS, SBC, SDI, SLI, SLP, SMP, SLA, RSP, SBT a SLT V dôsledku strojných smerníc v EÚ sa bezpečnostné funkcie v automatizačných prvkoch stávajú čoraz dôležitejšie. ACOPOS P3 ponúka množstvo bezpečnostných funkcií, ktoré spĺňajú požiadavky SIL3/PLe/Cat4. Nová funkcia Safety Limited Torque (SLT) zabezpečuje, aby nedošlo k prekročeniu maximálnej povolenej hodnoty krútiaceho momentu. Kombinácia SLS a SLT spolu s veľmi rýchlym reakčným časom poskytuje vysokoúčinnú ochranu pred úrazom. Funkcia Remanent Safe Position (RSP) tiež umožňuje bezpečné sledovanie všetkých sériových kinematických reťazcov pre roboty s ohľadom na rýchlosť, orientáciu a pracovný priestor.

Menej: jeden kábel

Servomotor tradične využíva dva káble – silový a kábel spätnej väzby. Odstránenie jedného z týchto káblov nemá za následok iba zníženie nákladov na kabeláž, ale aj úsporu času a úsilia pri uvedení zariadenia do prevádzky a následnej údržbe. Ako už názov napovedá, jednokáblové riešenie umožňuje napájanie motora, prenos dát a bezpečnostných informácií z enkodéra medzi ACOPOS P3 a motorom iba pomocou jedného kábla. Konvenčné pripojenie pomocou silového kábla a kábla spätnej väzby je tiež možné.

Medzinárodný: štyri kategórie napájania

Nie sú to len rozdiely v napäťových úrovniach, ktoré sťažujú navrhnúť stroje na použitie v rôznych krajinách, ale aj úplne odlišné elektrické siete môžu predstavovať problém. Výrobcovia strojov a systémov sú často nútení používať oddeľovacie transformátory s cieľom prispôsobiť sa. Flexibilita ACOPOS P3 vyniká aj v tomto ohľade, pretože podporuje najrozšírenejšie sieťové konfigurácie na svete, ako je TN, TT, IT a TN-S. V niektorých prípadoch je potrebný iba dodatočný sieťový filter. Okrem toho ACOPOS P3 spĺňa požiadavky na výrobné stroje uvedené v STN EN 61000-6-4 a EN 61800-3.

B&R je vďaka svojmu prístupu považovaná za inovátora v oblasti automatizácie. Poskytujeme maximálnu flexibilitu, otvorenosť a transparentnosť s ohľadom na ekonomickú efektívnosť. Všetky komponenty sú vyvinuté a vyrobené tak, aby spĺňali najvyššie štandardy kvality a dlhodobej dostupnosti. ACOPOS P3 nie je výnimkou. Používa najnovšie technológie a vyrába sa na plne automatickej linke so 100 % výstupnou kontrolou.

Navštívte nás na veľtrhu AMPER 2017 v Hale V, stánok 5.02.