Meranie prietoku kvapalín

Ultrazvukový prietokomer prírubového typu vyniká jednoduchou inštaláciou bez zásahu do potrubia a bez dotyku meracích častí s médiom. Vyznačuje sa veľkým rozsahom priemeru potrubia od DN13 do DN6000, širokým rozsahom prípustnej teploty od –40 °C do 200 °C a od konkurenčných výrobkov sa odlišuje pokročilým algoritmom odolnosti proti bublinám v médiu pomocou metódy časového rozdielu vysielanej a prijímanej vlny. Prietok možno merať na rúrkach z rôznych kovových, plastových a murovaných materiálov, pričom predpokladom funkčnosti je určitá homogenita materiálu, stabilná viskozita média a inštalácia v priamom úseku rúrky.

Ultrazvukový merací systém sa vždy skladá z vyhodnocovacej jednotky (elektronika), dvojito tienených káblov a detektorov pripevnených k potrubiu s meraným médiom. Samotné detektory, t. j. zostavy dvoch vysielačov/prijímačov, sa líšia podľa zamýšľanej montáže na potrubie s rozličným priemerom a tiež s ohľadom na teplotný rozsah.

Niektoré stacionárne vyhodnocovacie jednotky a podobne aj prenosný variant Portaflow-C podporujú meranie teploty na dvoch miestach. Dvojkanálový variant stacionárnej jednotky umožňuje aj dve merania prietoku. To sa dá využiť viacerými spôsobmi:

 • spresnenie merania spriemerovaním dvoch meraní v rôznych častiach potrubia,
 • spresnenie merania pomocou dvoch detektorov na jednej rúre,
 • meranie spotreby tepla kombináciou merania prietoku a teplotného rozdielu na prednej a spätnej vetve.

Na jednorazové meranie ponúka spoločnosť Amtek originálny prenosný prístroj Portaflow-C alebo kufor so sieťovým napájaním, ale so všetkým potrebným vybavením, v kompaktnom vyhotovení a za zlomok ceny.

Meranie prietoku pary

Je známe, že para ako vykurovacie médium je oveľa výhodnejšia ako horúca voda, pretože výmena energie je založená na prenose skupenského tepla. Napriek zrušeniu parného potrubia vzhľadom na vysoké náklady je para stále nenahraditeľným médiom v rôznych oblastiach, pretože umožňuje rovnomerný ohrev vysokej kvality a vysokú produktivitu vďaka rýchlemu ohrevu.

Hlavné priemyselné odvetvia, v ktorých sa používa para, sú:

 • potravinársky priemysel – mliečne výrobky, pitná voda, krmivo pre zvieratá,
 • farmaceutické výrobky – autoklávy, čistenie a sterilizácia,
 • vykurovanie obytných budov,
 • oceliarne, papierne atď.

Pri metóde ultrazvukovej príruby je cieľovou oblasťou nasýtená para pri teplote 120 až 180 °C a relatívnom tlaku 1 až 9 barov. Vzhľadom na neprítomnosť nečistôt možno použiť ultrazvukovú metódu a táto podmienka je splnená v prevažnej väčšine aplikácií pary, čo otvára cestu k nasledujúcim výhodám a opodstatnenému použitiu stolového ultrazvukového meracieho systému:

 • neinvazívna montáž,
 • nulová strata tlaku,
 • včasná detekcia úniku pary,
 • meranie aj nízkeho tlaku a teploty (0,1 MPa/120 °C),
 • rozsah merania pri rýchlosti prúdenia od 0 do 50 m/s, od 10 m/s s presnosťou ±3 %,
 • bezúdržbové riešenie.

Záver

Ultrazvukové meranie prietoku kvapaliny alebo pary nie je komerčným meraním, ale len orientačným meraním. Hlavnou výhodou metódy merania prietoku kvapaliny je, že sa dá inštalovať bez zásahu do potrubia a bez zastavenia prietoku kvapaliny. Merací prístroj nemá žiadne zmáčané časti, takže je v podstate jedno, aká chemikália sa meria, za predpokladu, že kvapalina má stabilnú viskozitu. Prenosná verzia má elektroniku napájanú z batérie, takže sa dá merať úplne kdekoľvek v technológii a potom sa hodnoty zaznamenané na SD karte dajú nahrať do počítača a vyhodnotiť.

Ing. Petr Boček
amtek@amtek.cz