Obr. Mico67 dopĺňa decentrálne inštalačné riešenia a presúva kontrolu záťažových odvodov zo skriňového rozvádzača na miesto diania. (Zdroj: Murrelektronik GmbH)

Na elektronickú nadprúdovú ochranu teraz spoločnosť Murrelektronik ponúka dva nové moduly z produktovej série Mico. Tieto moduly s druhom ochrany IP67 sú vhodné pre aplikácie, v ktorých je istených veľa snímačov a ovládačov s podobnými požiadavkami. Vďaka napájaniu s jedným konektorom L M12 sa moduly dajú napájať až 16 A a podľa variantu sa dá prúd viesť aj ďalej. Každý modul je vybavený štyrmi portmi M12 s kódovaním A, NEC Class 2, ktoré sú podľa variantu istené 2 A alebo 4 A. To umožňuje úplne nové inštalačné koncepty na konštrukciu riešení napájania prúdom.

Nie je potrebná žiadna konfekcia, moduly sú okrem toho skonštruované odolne voči teplote a mimoriadne priestorovo úsporne. LED zobrazujú prevádzkový stav každého portu a blikaním upozornia, keď je dosiahnuté vyťaženie na 90 %. Pri preťažení alebo skrate blikajú LED načerveno a Mico67 ihneď príslušný port vypne. Odpojením vstupného napätia je možný jednoduchý reset.