Malé a kompaktné meniče

Malý menič ABB ACS55 môže nájsť uplatnenie v širokej palete jednoduchých zariadení – v domácom aj komerčnom prostredí. Jeho kompaktné rozmery ho robia ideálnym pre nové inštalácie alebo tam, kde je potreba otáčkovej regulácie. Tieto meniče sú jednoduché, ich rýchla inštalácia je možná vďaka intuitívnemu rozhraniu a rozšírenej konfigurácii pomocou konfiguračného nástroja DriveConfig. Niektoré príklady použitia:

  • automatické brány – umožňuje ich hladké a presné otváranie, minimalizuje náklady na údržbu,
  • sekačky – reguluje otáčky motora poháňajúceho dopravníkový pás s presným vymedzením jeho požadovaného momentového a otáčkového rozsahu, čo umožňuje jemnejšie zrýchlenie a spomalenie, výsledkom je menej hluku a emisií EMC,
  • vírivky – pomáha udržiavať prúdenie vody na požadovanej úrovni, dosiahnutou vysokou spínacou frekvenciou umožňuje tichú prevádzku zariadenia,
  • práčky – menič riadi otáčky pracieho bubna, umožňuje energetické úspory znížením otáčok počas prania, zároveň však vyššie otáčky počas odstreďovania ako s tradičným motorom, a to všetko pri súčasnom znížení hlučnosti,
  • polohovacie solárne systémy – regulujú elektrické motory, ktoré nastavujú ideálnu polohu solárnych panelov vzhľadom na slnko; široký teplotný rozsah do 55 °C znamená, že meniče sa môžu umiestniť v prostredí s relatívne vysokými teplotnými rozsahmi; nástroj DriveConfig umožňuje rýchly a bezpečný spôsob nastavenia meničov pre stovky, ba až tisícky rôznych polohovacích systémov.

Menič s jednoduchým použitím

Mikromenič ACS150 je jednoduchý menič na použitie v širokom rozsahu zariadení, akými sú mixéry, dopravníky alebo čerpadlá.

Mixéry – menič umožňuje vysoký záberový moment, ktorý sa často využíva v týchto aplikáciách. Nastavením vyššej spínacej frekvencie znižuje počuteľný hluk a dosahuje tichú prevádzku. Tzv. FlashDrop je rýchly a bezpečný nástroj na konfiguráciu (v prípade potreby beznapäťovú) viacerých meničov v rovnakej aplikácii.

Tepelné čerpadlá – menič umožňuje používateľovi regulovať chladenie podľa požiadaviek.

Dopravníkové pásy – menič umožňuje hladký rozbeh aj dobeh dopravníka, znižuje tak mechanické opotrebenie a tým aj náklady na údržbu.

Menič optimalizovaný pre čerpadlá a ventilátory

Menič ACS310 je zameraný na aplikácie s premenlivým momentom, akými sú čerpadlá a ventilátory. Špecifickou vlastnosťou otáčkového riadenia čerpadiel a ventilátorov sú možnosti dosahovania výrazných energetických úspor a tým zvýšenia energetickej efektívnosti systému. Menič obsahuje, okrem iného, integrovaný PID regulátor a PFC (pump and fan control) makro. PID regulátor umožňuje riadiť výkon meniča v závislosti od okolitých podmienok, akými sú napríklad prietok, tlak alebo iné vonkajšie podmienky. PFC makro má softvérové funkcie špecificky určené pre čerpadlá a ventilátory, napríklad čistenie čerpadla.

Čerpadlo a potrubie pred upchatím chráni tým, že do rozbehu čerpadla včlení niekoľko sekvencií spätného chodu, ktorých nastavenie je premenlivé v závislosti od aplikácie. V aplikáciách s ventilátormi menič reguluje tok vzduchu, čo v porovnaní s tradičnou reguláciou škrtením prináša výrazné energetické úspory v priemyselnej aj komerčnej sfére. V systéme čerpadiel regulovanom na tlak PFC makromeniča ACS310 dokáže prevádzkovať paralelne zapojené čerpadlá tam, kde je potrebná zmena prietoku. Zavlažovacie systémy vyžadujú spoľahlivý a efektívny prietok vody. Integrované hodiny reálneho času umožňujú nastavenie prietoku v závislosti od času. Zároveň riadený rozbeh čerpadiel umožňuje postupné plnenie potrubia bez tlakových rázov. Tým sa zvyšuje životnosť celého zavlažovacieho systému.

Menič pre výrobcov strojov

Frekvenčný menič ACS355 spĺňa široké spektrum požiadaviek na strojné aplikácie. Je kompaktný, s rýchlym uvedením do prevádzky vďaka aplikačným makrám a asistenčnému panelu. Obsahuje integrovaný brzdný striedač a konektor STO SIL3. Obidva sú ideálne pre aplikácie v potravinárstve, spracovaní materiálu, zdvíhacích zariadeniach, textilnom priemysle, spracovaní plastov a dreva.

Príklady použitia: Baliace stroje od pohonu často vyžadujú opakovanie a presnosť počas balenia, na čo je ACS355 ideálny. Poskytuje optimálnu presnosť pri statickej a dynamickej regulácii rýchlosti. Sekvenčné programovanie umožňuje meniču vykonávať pracovné sekvencie, čo znižuje potrebu použitia PLC. Softvér obsahuje časovač, riadenie brzdy, pomalú prevádzku, čo sú všetko funkcie využiteľné v baliacom stroji. Menič je k dispozícii aj s vysokým stupňom krytia IP66. Táto verzia bola vyvinutá pre aplikácie, kde je vystavený prachu, znečisteniu, čistiacim chemikáliám (mixéry, čerpadlá, ventilátory, dopravníky...).

Tibor Baculák
ABB, s.r.o.
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
tibor.baculak@sk.abb.com
www.abb.sk