MyDrive® Portfolio – všetky dáta „pod palcom“

Jedna z prvých aplikácií je MyDrive® Portfolio, ktorá je už dlhšie v ponuke. Aplikácia MyDrive® Portfolio poskytuje prehľad o celej ponuke pohonov Danfoss Drives. Je pokladom znalostí. Vďaka aplikácii MyDrive® Portfolio môžete ľahko nájsť a stiahnuť potrebnú dokumentáciu, ktorá je vždy v najaktuálnejšej verzii. Všetko, čo musíte urobiť, je zobraziť si informácie a stiahnuť súbory PDF do mobilného zariadenia. Všetko, čo nájdete, možno tiež nahrať a zdieľať. Aplikácia umožňuje skrátiť a zjednodušiť proces uvádzania do prevádzky, návrh a výber. Vďaka tomu je aplikácia čoraz populárnejšia.

MyDrive® ecoSmart™ – optimalizácia a plnenie požiadaviek noriem

Ďalšou dostupnou aplikáciou je MyDrive® ecoSmart™, ktorá pokrýva celú rodinu pohonov spoločnosti Danfoss. Pomocou tejto aplikácie nájdete triedu účinnosti IE pre každú jednotku Danfoss a tiež triedu účinnosti systému IES pre zostavy pohonov Danfoss s akýmkoľvek indukčným motorom. Táto aplikácia vám dáva slobodu voľby a schopnosť vyhodnocovať a voliť optimálne zariadenie. Vo svojej funkčnosti má tiež možnosť vytvárať certifikát obsahujúci technické detaily o vybraných prvkoch a konfiguráciách. Okrem tried energetickej efektívnosti sa systém MyDrive® ecoSmart™ tiež približuje výkonu čiastočného zaťaženia striedavého pohonu v štandardných servisných bodoch a umožňuje vypočítať efektívnosť a účinnosť meniča v každom prevádzkovom bode.

Danfoss MyDrive® ecoSmart™ poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob vyhľadávania dát o stratách aj pri neúplnom zaťažení pre jednotky Danfoss. Zadaním bodov čiastočného zaťaženia špecifických pre danú aplikáciu môžete použiť Danfoss MyDrive® ecoSmart™ na výpočet triedy IE a strát v týchto bodoch. Danfoss MyDrive® ecoSmart™ vytvára ako pdf súbor report, ktorý hlási straty pre čiastkové zaťaženie, IE alebo IES výkonnostnú triedu spoločne s grafmi znázorňujúcimi výsledky. Správa môže byť zaslaná e-mailom a dáta s čiastočným zaťažovacím bodom môžu byť exportované na použitie v používateľskom systéme.

MyDrive® Connect – rýchla a jednoduchá diagnostika a spustenie

Mobilná aplikácia MyDrive® Connect je tiež k dispozícii na uvedenie do prevádzky a servis pohonov VLT® HVAC Drive, VLT® AQUA Drive a VLT® AutomationDrive pomocou individuálneho pripojenia založeného na Wi-Fi (IEE802.11). Podobné riešenie bude tiež k dispozícii pre značku VACON®. MyDrive® Connect funguje skrátka dobre. Bezdrôtový panel nahrádza klasický panel LCP a aplikácie nielen zachováva, ale aj rozširuje funkcie štandardného panela LCP. Celý nemusí byť pripojený cez kábel alebo adaptér RS-485.

Všetky aplikácie možno stiahnuť z obchodu App Store a Google Play.

Stiahnite si aplikáciu

Viac informácií