Systém je tvorený sférou umiestnenou na streche osobného automobilu, detektormi polohy a veľmi výkonným PC umiestneným v kufri automobilu spolu so záložným zdrojom a ďalšími komponentmi potrebnými na prevádzku. Vnútri je umiestnených 13 kamier Basler s rozlíšením 12 megapixelov doplnených o tri kamery s nízkym rozlíšením na meranie jasu pre celú sféru. Vďaka tomu má výsledná poskladaná panoráma veľkosť okolo 135 megapixelov. Pri skladaní sú použité pokročilé algoritmy na odstránenie strihov medzi snímkami z vplyvu paralaxy.

Rýchlosť snímania závisí od kvality vonkajšieho osvetlenia, ale celý systém je stavaný na podmienky fotenia až do rýchlosti 90 km/h. Určenie polohy a orientácia panorám zaisťuje veľmi presné GNSS/IMU. Pri optimálnom príjme signálu z družíc možno následným spracovaním určiť vlastnú polohu s absolútnou presnosťou až 2 cm, čo na mapovanie do GIS aplikácií bohato stačí.

Poskladané panorámy ukladá firma TopGis, s. r. o., na firemné dátové úložisko, odkiaľ ich pomocou internetu distribuuje svojim používateľom do vlastnej webovej mapovej aplikácie GisOnline. V aplikácii možno panorámy prezerať, odmeriavať z nich ľubovoľné predmety a ďalej mapovať. Panorámy sa používajú aj ako dokumentácia stavu komunikácií a priestoru okolo nich, napríklad pred rekonštrukciou ulíc a po nej. Vzhľadom na schopnosť určiť čas snímania možno panorámy použiť aj ako dôkazný materiál, napríklad na preukázanie existencie nelegálnych billboardov. Panoramatické snímky uchovajú vzhľad a stav mesta v určitom čase, rovnako ako letecké snímky v podobe ortofotomáp. Najčastejšie sa však panorámy používajú na tvorbu pasportov komunikácií vrátane mapovania dopravného značenia, vegetácie, verejného osvetlenia či mestského mobiliára.

Zápožičky a testy patria medzi nadštandardné služby, ktoré spoločnosť ATEsystem ponúka a ktoré vám pomôžu vybrať vhodné kamerové komponenty v čo najkratšom čase. Aj v tomto projekte predchádzalo výberu finálnej verzie kamier, objektívov a filtrov testovanie, kalibrácia a tiež množstvo pôžičiek. Nakoniec boli použité kamery Basler ace L vďaka svojej kvalite obrazu a vysokému rozlíšeniu a objektívy Kowa vďaka svojmu nízkemu skresleniu.

Momentálne uplatňujeme komponenty strojového videnia aj v ďalších unikátnych oblastiach, ako je potravinárstvo, plastikársky či medicínsky výskum. Skvelé hodnotenia dosahujeme aj v klasických oblastiach automobilového, hutníckeho, ťažkého a elektrotechnického priemyslu, vo výrobe waferov a polovodičov alebo tepelných výmenníkov.