V B&R podporujeme vývoj na základe modelov na akejkoľvek úrovni implementácie – modelovanie, simulácia a virtuálne uvedenie do prevádzky sú zakomponované do celého portfólia produktov B&R.

Na najnižšej úrovni Automation Studio podporuje simuláciu všetkých hardvérových komponentov pomocou Automation Runtime Simulation (ARsim). Vďaka tomu si môže vývojár overiť funkčnosť zdrojových kódov, odsimulovať procesy PLC, vytvoriť kompletnú vizualizáciu a safety program a v neposlednom rade simulovať riadenie pohonov. A to všetko bez pripojenia k reálnemu hardvéru.

Na úrovni komponentov a strojov spoločnosť B&R podporuje rôzne simulačné a modelovacie nástroje, ako napríklad MATLAB/Simulink a MapleSim. Nástroj Automation Studio Target for Simulink ponúka rozhranie na automatické generovanie zdrojového kódu z MATLAB/Simulink v jazykoch C, C++ a Structured Text, čo zvyšuje kvalitu softvéru a skracuje čas vývoja.

Na najvyššej úrovni možno simulovať aj komplexné systémové procesy, ako je tok materiálu alebo celé výrobné závody. Aby to bolo možné, obsahuje Automation Studio rozhrania pre externé nástroje, ako sú industrialPhysics a ISG-virtuos. IndustrialPhysics B&R Edition využíva CAD dáta na vytvorenie digitálneho dvojčaťa. Vývojár môže okamžite spustiť virtuálny model na PC a pripojiť sa k riadiacemu systému alebo simulácii (ARsim).

Školenia a vývoj vyžadujú interakciu s reálnymi problémami. Simulácie sa na to dajú použiť bez rizika. Pre účely výučby si s verziou industrialPhysics od spoločnosti B&R môžete vyskúšať už vytvorené simulačné projekty.

Viac informácií o simulačných modeloch.