Crossboard je prvým a najmenším z ponúkaných systémov. V minulom roku došlo k rozšíreniu ponúkaných základných dosiek. Teraz je najväčšia až 1 100 mm dlhá. Došlo tiež k zvýšeniu prúdovej zaťažiteľnosti, a to až do 160 A pri doskách dlhších ako 500 mm. Dve kratšie (225 a 405 mm) sú stále do 125 A.

Okrem týchto zmien bude vo štvrtom kvartáli tohto roku predstavený špeciálny pripojovací panel a merací adaptér s komunikáciou na ľahkú kontrolu odberu. Dosky možno stále ľahko pripevniť k montážnym panelom a sedí na nich všetko príslušenstvo od adaptérov cez odpínače až po elektronické súčiastky (Motus C14, Broome 10). Zostalo aj krytie IP20 proti nechcenému dotyku.

Osadenie systému je jednoduché, aj pri pripojenom napájaní sa jednotlivé prvky nasadzujú zacvaknutím bez nutnosti demontáže krytia. Na demontáž prvkov zo systému potom stačí plochý skrutkovač. Všetky moduly sú vyhotovené v súlade so štandardmi IEC 61 349 a UL 508. Crossboard nachádza uplatnenie prevažne v automatizácii a malých rozvádzačoch, kde sa rieši každý centimeter miesta.

Pre prúdy 200/360 A ponúka výrobca systém 30Compact, a to v troj- alebo päťpólovom vyhotovení. Hlavnou výhodou päťpólového vyhotovenia je umiestnenie zberníc PE a N v blízkosti ostatných prvkov (medzi fázové šíny), čiže úspora miesta a materiálu potrebného na montáž.
Systém 60Classic je aktuálne najpoužívanejším z ponúkaných systémov. Medené prípojnice v rôznych vyhotoveniach s rozstupom 60 mm slúžia ako základ systému schopného „utiahnuť“ až 2 500 A (podľa typu prípojnice). Aj na tento systém ponúka výrobca okrem svoriek CRITO aj odpínače, držiaky poistiek a rôzne adaptéry napr. na pripojenie stýkačov.

Zaujímavým prvkom je inteligentný motorový spúšťač MOTUS C14 Connect, ktorý je horúcou novinkou. V rôznych variantoch ho možno použiť na všetky spomínané systémy fy Wöhner. Spúšťač sa môže pochváliť rýchlym odpínaním motora pri poruche, a to rádovo v mikrosekundách. K dispozícii je aj funkcia softštartu, meranie základných veličín a najnovšie aj komunikácia cez I/Olink a konfigurácia pomocou USB-C.

Verzia Connect Plus je okrem farebného LED podsvietenia, signalizujúceho stav a poruchy, vybavená LCD displejom. Ten zobrazuje základné údaje ako smer otáčania motora, varovanie o skrate, podpätí či prepätí, prehriatí motora a ďalšie. Všetky tieto hodnoty dokážu obe verzie spúšťača poslať do riadiaceho systému PLC. Spúšťače majú rôzne rozsahy menovitých prúdov – pre motory do 1,1 kW (2,6 A), do 3,0 kW (6,6 A) a vo verzii Plus až 5,5 kW (12 A). Systém 60Classic nachádza uplatnenie v rozvádzačoch automatizačných liniek a strojov a pri rozvode elektrickej energie vo väčších firmách a prevádzkach.

Najväčším zo systémov firmy Wöhner je 185Power s rozstupom prípojníc 185 mm. Aj keď ide o najväčší zo systémov, jeho prúdová zaťažiteľnosť je iba do 2 100 A z dôvodu použitia iba plochých prípojníc. Aj pri tomto systéme je zaručená jednoduchá montáž jednotlivých adaptérov bez nutnosti vŕtania do prípojníc.
V ponuke sa nachádzajú okrem iného odpojovače pre poistky s veľkosťou až NH3, ale aj špeciálne adaptéry vyvinuté v spolupráci s výrobcami „deónov“ a odpínačov (ABB, Eaton, Siemens a ďalšie).

Koncom roku 2022 predstavil výrobca novinku v podobe adaptérov 32277.000 a 32278.000, ktoré kombinujú systém Crossboard s najväčším systémom 185Power. Adaptér 32278.000 je už z výroby osadený odpínačmi Quadron 63 A, nie je teda nutné nič drôtovať. Zbernice systému 185Power nájdete najčastejšie v rozvodniach silnoprúdovej energetiky a rozvodoch s potrebou kvalitného istenia.

Posledným zo systémov je CNJ – centrálna napájacia jednotka, ktorá sa montuje na dno rozvádzača. Vďaka svojmu vyhotoveniu a špeciálne tvarovaným prípojniciam zvládne tento systém záťaž až 3 200 A. Aj na tieto prípojnice možno pripojiť vodiče väčšinou z ponúkaných svoriek CRITO, adaptéry ani odpínače však použiť nemožno.

Ďalšie informácie nájdete na webe GHV Trading, spol. s r. o.

Radek Odložilík
Tel.: +421 255 640 293
ghv@ghvtrading.sk