Monitorovanie rozvádzača pomáha predchádzať poruchám

Vysoká teplota, vlhkosť a vibrácie sú pre elektroniku nežiaduce. Bez dostatočného chladenia sa pravdepodobnosť porúch a zlyhaní zvyšuje spolu s teplotou. V najhoršom prípade by to mohlo spôsobiť výpadok celej výrobnej linky a neplánované náklady. Obzvlášť nepríjemné sú situácie, ktoré sa vyskytujú len sporadicky, napríklad, keď slnko svieti cez okno výrobnej haly každý deň na poludnie a prehrieva rozvádzač. V takýchto prípadoch poskytuje monitorovanie rozvádzačov servisným technikom zmysluplné údaje, ktoré im pomôžu zistiť, čo sa deje.

Pomocou jediného I/O modulu možno monitorovať teplotu, vlhkosť a vibrácie

Inštalácia špecializovanej skrinky na monitorovanie stavu v rozvádzači je spojená s nákladmi a nemalým úsilím. Nielenže máte náklady na hardvér, ale treba ho aj zapojiť a nakonfigurovať na komunikáciu s riadiacou aplikáciou. Pridané režijné náklady spôsobujú, že mnohí sa tomuto riešeniu vyhýbajú. Existuje však jednoduchší spôsob.

Modul X20 I/O sa montuje na lištu DIN rovnako jednoducho ako ktorýkoľvek iný modul a okamžite odovzdáva údaje o stave do riadiacej aplikácie. Bez ohľadu na to, či ide o existujúci alebo nový stroj automatizovaný spoločnosťou B&R, nie je potrebná žiadna dodatočná kabeláž ani iný hardvér. Vo väčších skrinkách možno na strategických miestach umiestniť ďalšie moduly, ktoré komunikujú s PLC prostredníctvom systémovej zbernice. Monitorovací modul sleduje teplotu a vlhkosť a integrovaný akcelerometer meria aj vibrácie. Riadiaca aplikácia môže tieto údaje kedykoľvek prečítať na účely servisu. Do zabudovanej pamäte modulu možno ukladať kľúčové údaje, ako sú minimálne a maximálne hodnoty alebo čas strávený v definovanom rozsahu. Táto pamäť funguje bez batérie, a preto je bezúdržbová a údaje zostávajú k dispozícii aj v prípade výmeny PLC.

To však nie je všetko, čo modul dokáže. Má aj dva digitálne vstupy na pripojenie externých snímačov, napríklad kontaktov, ktoré informujú o otvorených dverách skrine. Pre externé snímače teploty sú tu aj dva vstupy PT1000. Digitálny výstup umožňuje pripojiť svetelný indikátor, ktorý okamžite upozorní na nebezpečenstvo poškodenia elektroniky v skrini v prípade, že hrozí nadmerná teplota, vlhkosť alebo vibrácie.

Monitorovanie rozvádzača však neprináša výhody len používateľovi stroja. Cenné informácie môže získať aj konštruktér stroja. Môže sledovať reálne podmienky, v ktorých sa jeho rozvádzač prevádzkuje vrátane prevládajúcej teploty a vlhkosti, ako aj frekvenciu otvárania dverí rozvádzača. To im umožňuje odporúčať proaktívne opatrenia na údržbu a cielene zlepšovať výrobné linky.

V neposlednom rade je pre výrobcu strojov oveľa jednoduchšie riešiť záručné reklamácie. Vďaka uloženým údajom možno celkom jasne určiť, či je na pochybila obsluha, napríklad ak boli dvere skrine neustále otvorené, čo bránilo efektívnemu fungovaniu klimatizácie. Malá investícia do monitorovacieho modulu sa oplatí, pretože umožňuje výrobcovi stroja rýchlo a jednoducho zamietnuť neoprávnenú reklamáciu.