História

V nie tak ďalekej histórii prelínajúcej sa do súčasnosti sa takmer každý elektrotechnik a elektrikár stretol s rôznymi spôsobmi spínania záťaže. Od jednoduchých stýkačov a relé po sofistikovanejšie softštartéry a frekvenčné meniče. Vývoj pri všetkých typoch spínania záťaže mieri k elektronike a jej univerzálnosti. Budúcnosť navyše prináša nielen potrebu riadenia, ale aj merania a regulácie. A na to treba komunikačné systémy a protokoly.

IO-link – jeden štandard vládne všetkým?

IO-Link (IEC 61131-9) je štandardizovaná komunikačná technológia, ktorá umožňuje jednoduchú komunikáciu medzi snímačmi, ovládacími prvkami a počítačovými rozhraniami/PLC. Rýchlo sa šíri v oblasti automatizácie a zjednocuje produkty desiatok výrobcov s tisíckou rôznych produktov od inteligentných teplomerov Stego po systém Motus a Omus nemeckej firmy Wöhner.

Motus C14 – elektronický štartér

O produkte Motus C14 vyšiel článok ešte v minulom roku. Tento motorový spúšťač je svojou konštrukciou a vyhotovením kombináciou elektronických spúšťačov motorov a spomínaného komunikačného štandardu IO-link. Medzi jeho vlastnosti patrí spínanie motorov až do 3 kW (6,6 A), riadenie smeru otáčok a vyhodnotenie chyby nielen na motore samotnom, ale aj na vedení. Ďalej Motus stráži a vyhodnocuje všetky nadprúdy, podprúdy, napätie, sled fáz a nezrovnalosti vo frekvencii. Všetky tieto údaje vrátane spotreby na všetkých fázach možno zo zariadenia vyčítať cez IO-link na diaľku alebo lokálne cez USB konektor.

Omus C14 – elektronický spínač novej generácie

Spínač Omus z rodiny produktov C14 zvláda spínanie rovnakých prúdových záťaží (až 6,6 A podľa modelu) ako jeho motorový brat Motus. Spínanie môže prebiehať trojfázovo alebo pre každú fázu zvlášť. Samozrejmosťou je rovnaká šírka 22,5 mm na úsporu miesta v rozvádzači, montáž na všetky systémy Wöhner aj na panel. Omus tiež meria a zaznamenáva všetky hodnoty ako Motus (prúd, napätie, spotrebu…). Hlavný rozdiel oproti Motusu je však spínanie záťaže s frekvenciou až 20 Hz.

Budúcnosť patrí meraniu!

V tomto roku do rodiny C14 pribudol aj merací modul CrossMT, ktorý tiež využíva komunikáciu cez IO-link. Modul je zatiaľ dostupný pre systém Crossboard, ale pomocou adaptérov ho možno použiť aj v ostatných systémoch.

Ak teda hľadáte pre svoj projekt s potrebou riadenia a merania technologicky vyspelé produkty, neváhajte nás kontaktovať na www.ghvtrading.sk 

Radek Odložilík
GHV Trading, spol. s r. o.
Tel.: +421 255 640 293
ghv@ghvtrading.sk
www.ghvtrading.sk