Či sa nám to páči alebo nie, umelá inteligencia je tu, učí sa čoraz rýchlejšie a nemôžeme ju ignorovať. Popravde, firmy, ktoré chcú zostať konkurencieschopné, sa bez nej v budúcnosti nezaobídu.

Inou témou je, či sa jej majú obávať samotní zamestnanci. Tu treba zdôrazniť, že implementácia systémov s umelou inteligenciu nemá za úlohu zamestnancov nahradiť, ale má ich odbremeniť a znásobiť ich pridanú hodnotu. Umelá inteligencia síce dokáže pracovať efektívne, ale mnohé ľudské zručnosti nahradiť nedokáže.

Budúcnosť patrí tým, čo myslia do budúcna

Skvelým príkladom využívania softvérov s umelou inteligenciou môže byť rakúska výrobná spoločnosť Forstenlechner.

„V posledných rokoch sa komplexnosť zákazníckych projektov neustále zvyšuje. Zákazníci očakávajú od produktov najvyššiu kvalitu, no zároveň chcú, aby bolo riešenie individuálne a čo najviac prispôsobené ich požiadavkách, očakávajú rýchle vypracovanie projektu a komplexné služby aj po jeho ukončení,“ vysvetľuje výkonná riaditeľka Elisabeth Forstenlechnerová. „Zistili sme, že naše predchádzajúce procesy už nedokázali zohľadňovať tento zmenený stav. Z dlhodobého hľadiska sme riskovali stratu konkurencieschopnosti v dôsledku neefektívnosti.“

Tento popredný rakúsky výrobca technického zabezpečenia budov a systémov distribúcie vody sa preto vydal na cestu digitalizácie na všetkých procesných úrovniach vrátane výroby. Jedným z kľúčových komponentov tohto procesu je softvérový systém Asseco APplus s aplikovanou umelou inteligenciou.

Umelá inteligencia odbremeňuje a zarába

Ešte donedávna pritom skoro nič nenasvedčovalo tomu, že by spoločnosť vstúpila do digitálnej éry. Mnohé procesy, ako napríklad prípravu ponúk, stále vykonávali manuálne a na papierovej báze. V praxi to znamenalo, že predajcovia nemali vždy aktuálny prehľad o interných kapacitách.

Aj v oblasti výroby mali výpadky v systéme za následok neefektívnosť. Kusovníky vytvorené napríklad vo fáze návrhu nebolo možné úplne digitálnou formou preniesť do materiálového plánovania a skladového hospodárstva. To viedlo k vytváraniu zbytočne veľkých materiálových zásob a následne k vysokej viazanosti kapitálu, ktorý mohol byť využitý efektívnejšie. S novým softvérovým riešením tieto problémy odpadli a uvoľnené rezervy môžu byť investované do inovácií a ďalšieho rastu.

Efektívnosť vyžaduje (umelú) inteligenciu

Vo firme je ťažiskovou témou podpora projektového riadenia, ktoré je základným pilierom podnikateľských aktivít v spoločnosti. Od každého projektového manažéra vyžaduje, aby mal dokonalý prehľad o stave konkrétneho projektu a zároveň aby nebol zahlcovaný nadbytočnými dátami a informáciami.

Inovatívne dashboardy na báze umelej inteligencie, ktoré sú súčasťou systému Asseco APplus, anonymne analyzujú individuálne používateľské správanie jednotlivých používateľov a následne navrhnú presne tie prvky dashboardu, ktoré poskytnú používateľom optimálnu podporu pri plnení ich úloh. Každý zamestnanec tak dostane presne tie prehľady a ukazovatele, ktoré mu pomôžu robiť počas projektu najlepšie možné rozhodnutia.

Digitalizácia materiálu a dokumentov

Systém Asseco APplus tiež zabezpečuje kompletnú digitalizáciu v ďalších fázach výrobného aj obchodného procesu. Napríklad aby sa dosiahlo efektívne materiálové hospodárstvo, kusovníky sa budú počas konštrukčnej fázy generovať digitálne a potom sa automaticky porovnajú so skladovými zásobami a stavom objednávok.

Digitalizácia správy dokumentov zase zabezpečí dostupnosť informácií doslova na jeden klik. V budúcnosti bude totiž Asseco APplus ukladať všetky dokumenty na centrálne úložisko, čo znamená, že oprávnení zamestnanci budú mať okamžitý prístup k potrebným informáciám, pričom ich budú môcť nájsť aj pomocou fulltextového vyhľadávania.

A aké sú očakávania firmy?

„Celkovo dúfame, že vďaka novým procesom sa v našej spoločnosti mnohé zlepší,“ dodáva na záver E. Forstenlechnerová. „Okrem zníženia nákladov za zásoby vďaka menšej bezpečnostnej rezerve očakávame aj zlepšenie celkovej efektívnosti zariadení v našej výrobe, ako aj väčšiu flexibilitu pre našich zamestnancov. Asseco APplus poskytuje technický základ, na ktorom môžeme trvalo zosúladiť naše obchodné procesy a náš obchodný model s požiadavkami budúcnosti.“

Pretože budúcnosť je už tu a patrí pripraveným, ktorým umožní technologicky aj obchodne rásť.